HK.dk logo

Om tjenestemænd under konflikt

20. februar 2018  |  HK Trafik & Jernbane  |  HK Stat

Her kan du læse om de særlige regler, der gælder for tjenestemænd under en konflikt. Som tjenestemand deltager du ikke i konflikten.

Du skal være neutral og udføre dit normale arbejde

Under en konflikt kan arbejdsgiveren disponere over tjenestemandsansat personale som hidtil.

Som tjenestemand er du forpligtet til at fortsætte dit normale arbejde. En eventuel arbejdsvægring i strid med tjenestepligten er en tjenesteforseelse, som kan medføre disciplinære sanktioner efter de tjenestemandsretlige regler.

Udgangspunktet i en konfliktsituation er, at du som tjenestemand skal holde dig neutral. Det vil sige, at du ikke påtager dig andet og mere arbejde, end hvad du sædvanligt har beskæftiget dig med, ligesom dit sædvanlige arbejdstempo skal opretholdes.

Det skal dog bemærkes, at grænsen mellem, hvad der er normalt arbejde og konfliktramt arbejde kan være vanskelig at trække. Men hovedreglen er, at det arbejde, som skulle have været udført af overenskomstansatte, som er i strejke, ikke må udføres af tjenestemænd.

Men selvfølgelig spiller en række emner som sikkerhed, livstruende forhold, forsyningssikkerhed og lignende ind ved vurderingen af, om konfliktramt arbejde kan/skal udføres.

Du har ingen strejkeret

Tjenestemandssystemet indeholder ikke hjemmel til kollektive kampskridt i form af strejke, lockout og lignende i forbindelse med interessekonflikter.

Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår, afgøres tvisten efter Tjenestemandslovens §§ 46 og 47 ved, at der enten fremsættes lovforslag eller træffes afgørelse af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet.

Som konsekvens heraf betragtes arbejdsnedlæggelser og lignende som kollektive tjenesteforseelser.

Hvem er omfattet af tjenestepligt?

Tjenestepligt på tjenestemandsområdet omfatter alle ansatte, der er omfattet af hovedaftalen i henhold til Tjenestemandsloven § 49, dvs. såvel tjenestemænd som tjenestemandslignende ansatte.

De i § 49 nævnte centralorganisationer kan forlange, at Lønningsrådets udtalelse indhentes om spørgsmål, som ikke har kunnet løses ved forhandling med finansministeren (§ 50. Stk.2).

Lønningsrådets repræsentation og kompetenceområde er fastsat i Tjenestemandsloven. For tiden er der 8 folketingsmedlemmer, 4 medlemmer fra organisationerne og 3 medlemmer fra den statslige administration som medlemmer af Lønningsrådet.

Kollektiv arbejdsnedlæggelse

Hvis der foregår kollektive arbejdsnedlæggelser blandt tjenestemænd, behandles disse af Tjenestemandsretten, som her afgør de sanktioner tjenestemanden idømmes.

Konfliktramt arbejde

Ifølge fast arbejdsretlig praksis har ansatte ret til at afvise at påtage sig konfliktramt arbejde. En arbejdsgiver kan ikke afskedige en ansat i en ikke-ledende stilling, fordi den pågældende afviser at påtage sig konfliktramt arbejde. Ovenstående praksis anses også gældende for tjenestemænd.

Forligsinstitutionen og tjenestemænd

Der er intet i "Forligsmandsloven" der omfatter tjenestemændene. Forligsinstitutionen træder først i funktion, når der foreligger muligheden for en konflikt i form af en strejke eller lockout.

Da tjenestemænd ikke har strejkeret, og arbejdsgiveren ikke kan lockoute tjenestemænd, er der ikke i "Forligsmandslovens" indhold baggrund for, at disse er omfattet af loven og dermed Forligsinstitutionens arbejde.

I 2002 blev der på det amtslige og kommunale område varslet konflikt, og Forligsinstitutionen kom på arbejde.

Her blev det stiltiende accepteret af både arbejdsgiver og medarbejderorganisationer, at Forligsinstitutionen samlet kom med et udkast til forlig. Et forlig der altså ikke blot omfattede overenskomstansatte men også tjenestemænd.

Noget sådant er ikke set på det statslige område, hvor det hidtil udelukkende har været overenskomstområdet, der har været behandlet i Forligsinstitutionen.

Hvis du har spørgsmål, du ikke har fundet svar på her, skal du kontakte Trafik & Jernbane.  


OK18 Stat

Overenskomst 2018

Følg med

Overenskomst 2018


Følg med

Aktuelt


Så meget ekstra fik du med juni-lønnen

Det holdt hårdt og varede længe at indgå en ny overenskomst. Nu ruller de første frugter af...

Løn Overenskomst OK18 Stat

Rungende JA til OK18 fra rekordmange stats-HK’ere

HK’erne hos politiet, på universiteterne, i Skat og i alle statens øvrige styrelser og...

OK18 Stat

Stemmerne vælter ind – ny overenskomst ligner et demokratisk hit

Medlemmerne sad åbenbart på spring, da HK Stats urafstemning om OK18-forliget åbnede tirsdag...

OK18 Stat Overenskomst

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler5 måneders kamp for løn og vilkår

Danmark på kanten af altomfattende storkonflikt. Et uset engagement og sammenhold på tværs af...

OK18 Stat Overenskomst

Teknik- og indkøbskoordinatoren - fra bakterier til byggeprojekter

Peter Søholt har styr på alt fra pipetter og kaffe til millionombygninger af laboratorierne på...

OK18 Stat

 Se flere artikler
Aktuelt

Så meget ekstra fik du med juni-lønnen

Det holdt hårdt og varede længe at indgå en ny overenskomst. Nu ruller de første frugter af...

Løn Overenskomst OK18 Stat

Rungende JA til OK18 fra rekordmange stats-HK’ere

HK’erne hos politiet, på universiteterne, i Skat og i alle statens øvrige styrelser og...

OK18 Stat

Stemmerne vælter ind – ny overenskomst ligner et demokratisk hit

Medlemmerne sad åbenbart på spring, da HK Stats urafstemning om OK18-forliget åbnede tirsdag...

OK18 Stat Overenskomst

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

5 måneders kamp for løn og vilkår

Danmark på kanten af altomfattende storkonflikt. Et uset engagement og sammenhold på tværs af...

OK18 Stat Overenskomst

Teknik- og indkøbskoordinatoren - fra bakterier til byggeprojekter

Peter Søholt har styr på alt fra pipetter og kaffe til millionombygninger af laboratorierne på...

OK18 Stat

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk