HK.dk logo

Medlemmer: Det ønsker vi os af fagforeningen

29. september 2016

Hvad kunne du godt tænke dig, at HK Stat gjorde for dig? Det fortæller 9 medlemmer hver især på en lille video, som blev vist på HK Stats kongres i juni 2016. Hør, hvad de ønsker sig, og læs kommentarerne fra HK Stats ledelse.


1. Miriam Sigsgaard er retsassistent i retten i Aalborg

Miriam Sigsgaard

Miriam ønsker: At HK Stat fortsat har fokus på arbejdsmiljø, specielt det psykiske. At arbejdsmiljørepræsentanterne kommer til fylde mere. Fx ved at få uddannelse sammen med TR og dermed blive mere fremtrædende.

Næstformand Peter Raben svarer:

Kære Miriam

I HK lægger vi stor vægt på arbejdsmiljøet – også det psykiske arbejdsmiljø. Ikke mindst derfor er samarbejdet mellem tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AmR) vigtigt, hvilket vi understreger i både HK's uddannelser for AmR og i TR-uddannelsen, som vi for nylig har justeret med mere vægt på samarbejdet mellem TR og AmR. HK-afdelingerne laver også en række møder og aktiviteter fælles for TR og AMR. Ligeledes vægter vi meget, at AmR er repræsenteret i klubbestyrelsen på arbejdspladsen, så arbejdsmiljø indgår som en naturlig del af klubarbejdet og det faglige fællesskab på arbejdspladsen.

Venlig hilsen Peter


2. Helle Kjærgaard er ledig og bor i Vildbjerg

Helle Kjærgaard

Helle er i fuld gang med ansøgninger og vil arbejde, til hun er 80. Hun mener, der er stor sandsynlighed for at ryge ud ved sparerunder, hvis man er ærlig i MUS og APV. Helle spørger, om det kan passe, at man, i 2016, får mundkurv på som medarbejder? Hun ønsker, at HK sikrer, at specialister som hende kan være en del af arbejdsstyrken, og sætte mere fokus på trivsel. 

Formand Rita Bundgaard svarer: 

Kære Helle

Dejligt at høre, at du har så stor lyst til at komme i gang igen. Jeg håber, at du allerede er tilbage i en spændende stilling. Nej, naturligvis skal vi ikke som ansatte i det offentlige gå rundt og passe på ved hverken MUS eller APV. I HK Stat støtter vi begge tiltag, fordi de er den bedste måde til at få en god dialog, hvor medarbejdere og ledelse kan fortælle deres opfattelse og sammen arbejde videre med de gode løsninger. Jeg håber, at alle medlemmer, som oplever det modsatte, vil tage kontakt til deres TR, AmR eller lokale HK-afdeling, for der findes en række initiativer og værktøj, som kan bringes i spil, for at MUS og APV sker og bruges på den rigtige måde. Se fx Kompetencesekretariatets MUS-indsats.

Venlig hilsen Rita


3. Gitte Neergaard er direktionssekretær i Arbejdsskadestyrelsen

Gitte Neergaard

Gitte mener, at det er vigtigt, at HK tager sig godt af TR’erne, fordi de gør et godt stykke arbejde for alle. Hun er ramt af udflytning, og det skaber usikkerhed, når man ikke ved, hvad der skal ske. Derfor vigtigt, at en af vores egne sidder med ved bordet hele vejen igennem. Godt arbejdsmiljø er vigtigt for, at man kan holde længe på arbejdspladsen. Gitte ønsker, at HK har fokus på arbejdsmiljø. 

Næstformand Peter Raben svarer:

Kære Gitte

Arbejdsmiljø er højt prioriteret i HK. Ikke mindst i tider med mange forandringer på arbejdspladserne, hvilket kan give utryghed og dermed gå ud over det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. Derfor arbejder vi på at styrke både TR og AmR og samarbejdet indbyrdes, så de to grupper af tillidsvalgte bedst muligt og helst i fællesskab kan tage fat om de udfordringer, vi står med. Vi lægger i uddannelsen af TR op til, at de også skal have fokus på det psykiske arbejdsmiljø og i samarbejde med AmR og arbejdsmiljøledere være med til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen.

Venlig hilsen Peter


4. Ninna Olesen er kontorelev i Nordjyllands Politi

Ninna Olesen

Ninna ønsker, at HK arbejder videre med uddannelse i de kommende år og kommer ud på arbejdspladserne, på afdelingsmøder og aftenkurser og fortæller medlemmerne, at uddannelse er vigtigt.

Formand Rita Bundgaard svarer: 

Kære Ninna 

Tak for dine fine betragtninger om nødvendigheden af at have fokus på efter- og videreuddannelse. Jeg kan love dig, at det er prioriteret i HK Stat, såvel som i de centrale initiativer, i OK-arbejdet og ikke mindst i de lokale afdelinger. Sammen vil vi følge op på og fortsætte den store karrierekampagne, vi havde i april 2016. Jeg kan garantere dig og alle HK Stats medlemmer, at vi vil sætte flere ting i gang, og vi regner med, at alle medlemmer vil fortælle og deltage, så vi er klar til fremtidens mange spændende nye jobmuligheder – på hele arbejdsmarkedet.

Venlig hilsen Rita


5. Helle Munck Petersen er laboratorietekniker på DTU

Helle Munck

Helle er glad for at tilhøre HK og føler, at hun bliver hørt. Hun ønsker, at tillægskurser efter den obligatoriske TR-uddannelse bliver tilgængelige for stedfortrædere (suppleanter). 

Faglig chef Tina Green svarer:

Kære Helle

I HK Stat har vi stort fokus på at uddanne vores tillidsvalgte og suppleanter bedst muligt til deres hverv. I 2016 har vi omlagt hele TR-uddannelse for at nå hele vejen rundt om alle de opgaver og forventninger, der er til en tillidsvalgt – fra ledelse, HK og ikke mindst fra medlemmerne. Uddannelsen består af de obligatoriske kurser: Basiskursus I og II samt en række frivillige kurser/temadage, som man kan vælge at deltage i, hvis det giver værdi for en. For at deltage på temadagene, skal du være TR eller TR-suppleant og have gennemgået Basis I og II eller Faglig Indsigt og Faglig Træning i tidligere grunduddannelse. Så suppleanter kan altså også godt deltage i temadagene.

Venlig hilsen Tina


6. Pernille Wagner er tillidsrepræsentant på UCC

Pernille Wagner

Pernille fortæller, at ved en fyringsrunde skrev ledelsen et afsnit i varslingsbrevet om, at den hellere vil bruge AC’ere end HK’ere, fordi den mener, at HK’erne ikke har kompetencer nok. Pernille ønsker, at HK hjælper HK'erne med at få flere kompetencer. Hun mener, at HK skal blive mere synlig ved de store, alvorlige og vigtige slag i Danmark.

Næstformand Peter Raben svarer:

Kære Pernille

HK har stor opmærksomhed på at sikre HK'erne de bedste muligheder for kompetenceudvikling og gode både grund- og efter/videreuddannelsesmuligheder, så vi er godt rustet til konkurrencen fra akademikere. Vi har været med til at ændre kontoruddannelsen til EUX-niveau og fået indført en professionsbacheloruddannelse i offentlig forvaltning og administration for at sikre uddannelser, der kan opfylde fremtidens krav til administrative medarbejdere i det offentlige. Samtidigt arbejder vi på at udvikle og forbedre de kompetencegivende videreuddannelsesmuligheder på akademi- og diplomniveau og sikre tilstrækkelig bredde både indholdsmæssigt og geografisk i udbuddet af uddannelser. Også på AMU-niveau arbejder vi for, at der tilbydes relevante kurser for medarbejdere i den offentlige forvaltning. Vi gør en stor indsats via Karrieretelefonen og i foråret via Karrierekampagnen for at gøre opmærksom på de mange uddannelsesmuligheder og tilskynde HK'erne til at uddanne sig. En undersøgelse blandt vores medlemmer har vist, at meget få er i gang med at uddanne sig, men at det ikke alene er arbejdsgiverens skyld i form af nej. Så der er også en opgave i at motivere sig selv og hinanden til at gå i gang.

Venlig hilsen Peter


7. Brian Damgaard er overassistent i Skat, Ringkøbing

Brian Damgaard

Brian skal på grund af Skats bestemmelse om lukkedage afholde sin ferie mellem 24. og 31. december. Han kan derfor ikke holde ferien sammen med sin butiksansatte kone, der har højsæson i den periode. Brian ønsker at få fjernet lukkedagene i Skat, så medarbejderne får mulighed for at arbejde på de dage og holde ferie, når de har lyst til og behov for det.

Næstformand Peter Raben svarer:

Kære Brian

Det er et stigende problem, at de statslige arbejdsgivere dekreterer lukket på bestemte dage, typisk mellem jul og nytår og den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Nogle steder også andre dage. Det indskrænker muligheden for at tilrettelægge sin ferie, så den passer med ægtefælle og familie og kan også betyde, at man kommer til at bruge meget af den 6. ferieuge på tidspunkter, som man ikke havde tænkt sig. Det er den enkelte arbejdsgiver, der beslutter, om der skal være lukkedage og hvornår. Derfor skal spørgsmålet drøftes i SU og er ikke noget, som HK Stat centralt fra kan forhandle med de enkelte statslige arbejdsgivere. Men vi rejser det gerne i vores løbende dialog med Moderniseringsstyrelsen, der jo lægger stor vægt på god arbejdsgiveradfærd. Det finder vi ikke, at de mange lukkedage er. Hvis der skal være lukkedage, bør det ske i samdrægtighed med de ansatte og efter en ordentlig dialog.

Venlig hilsen Peter


8. Malene L. Stormshøj er kontorelev i Skat, Ringkøbing

Marlene Stormhøj

Malene har lige nu gratis a-kasse og fagforeningskontingent på 99 kroner. Når hun er færdigudlært skal hun betale fuldt kontingent (1100-1200 kroner om måneden). Hun synes, det er mange penge ud af en nyudlærts løn. Malene ønsker en kontingentpris, der afspejler lønnen, så man betaler med en lavere pris, lige når man er udlært, og stiger efterhånden, som man får en højere løn.

Formand Rita Bundgaard svarer: 

Kære Malene

Jeg kan godt forstå, at du synes, at det umiddelbart er en stor stigning. I HK kender vi ikke de enkelte medlemmers lønforhold, så det er umuligt at lave et differentieret kontingent på den baggrund. I dag har vi et tilbud om et meget lavt kontingent til dem, som er under uddannelse, for det kan vi se i vores medlemssystem. Her kan du se nogle eksempler på, hvad det koster at være medlem.

Venlig hilsen Rita


9. Nana Pedersen er overassistent i Skat, Ringkøbing 

Nana Pedersen

Nana bor ved Varde og arbejder i Ringkøbing. Derfor får hun tilbudt HK-kurser i Holstebro, Skive, Viborg eller Herning, hvilket afholder hende fra at komme til fx et spændende foredrag. Nana ønsker, at det bliver nemmere at bruge HK’s kurser og arrangementer, når man bor langt væk fra sin HK-afdeling.

Formand Rita Bundgaard svarer: 

Kære Nana

Det er rigtigt, at du er registrerer som medlem i det afdelingsområde, hvor du arbejder, og ikke nødvendigvis der, hvor du bor. Det er fordi, vi som udgangspunkt har fokus på at hjælpe på arbejdspladsen og den TR/klub, som du til daglig har kontakt med. Derfor får du nyheder og kursustilbud fra HK Stat MidtVest. Men du er altid velkommen til at holde dig orienteret på HK Stat Sydjyllands hjemmeside om deres arrangementer. Hvis du gerne vil deltage, kontakter du afdelingen, og det vil kun være i ganske særlige tilfælde, at medlemmer, som har arbejdsplads i området, prioriteres. Så hvis du ser noget, som har din interesse, er du altid velkommen til at tilmelde dig.

Venlig hilsen RitaAktuelt


Udskudt opdatering af Sundhedsplatformen koster millioner

En opdatering af Sundhedsplatformen er blevet udskudt i tre måneder – til februar 2019. Det...


Fagligt: Hvornår skal du trykke ”slet”?

Med den nye persondatalov følger også opdaterede regler omkring borgeres ret til at få slettet...

Digitalisering Administration

HK Trafik & Jernbane inviterer til medlemsarrangement

Kom med og hør om "stenbroens stemmer" mandag den 24. september.


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Gratis billede til dit CV

Mangler du et billede til dit CV, så kig forbi HK Sydjylland.

Karriere Arrangementer

Samdata delegeretmøde

Den 17. november 2018 holder Samdata delegeretmøde, hvor du har mulighed for at komme med.

Medlemsdemokrati

Juli 2018

Nyhedsbrev fra branchesektion Sundhed & Velvære - Juli 2018


 Se flere artikler
Aktuelt

Udskudt opdatering af Sundhedsplatformen koster millioner

En opdatering af Sundhedsplatformen er blevet udskudt i tre måneder – til februar 2019. Det...


Fagligt: Hvornår skal du trykke ”slet”?

Med den nye persondatalov følger også opdaterede regler omkring borgeres ret til at få slettet...

Digitalisering Administration

HK Trafik & Jernbane inviterer til medlemsarrangement

Kom med og hør om "stenbroens stemmer" mandag den 24. september.


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Gratis billede til dit CV

Mangler du et billede til dit CV, så kig forbi HK Sydjylland.

Karriere Arrangementer

Samdata delegeretmøde

Den 17. november 2018 holder Samdata delegeretmøde, hvor du har mulighed for at komme med.

Medlemsdemokrati

Juli 2018

Nyhedsbrev fra branchesektion Sundhed & Velvære - Juli 2018


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk