Kalenderen er forbeholdt medlemmerne i Dansk Laborant-Forening.

Som udgangspunkt er der 1 kalender pr. medlem.

Undtagelsen er, når TR bestiller til DL-F medlemmerne på arbejdspladsen.

Kalenderbestilling

Kalender 2021
*
*
*
*
*