Kalenderen er forbeholdt medlemmerne i Dansk Laborant-Forening.

Som udgangspunkt er der 1 kalender pr. medlem.

Undtagelsen er, når TR bestiller til DL-F medlemmerne på arbejdspladsen.

OBS!  Kalenderen udsendes af 2 omgange - medio november og medio december 2023. 

Kalenderbestilling