1875

Typografer: Den første overenskomst oprettes – dog kun for typografer: 10 timers arbejdsdag 6 dage om ugen.

 

1884

Typografer: Normalarbejdstid mellem 7 og 21. Overarbejde betales med 50%. Efter klokken 24 betales overarbejde med 100 %. Søndagsarbejde med 50 %.


1892

Typografer: Arbejdsdag 9,5 time. Mindsteløn indføres. Søndagsarbejde betales med 100 %.


1899

Alle: Storlockout i 16 uger og septemberforlig der indfører overenskomstforhandlinger, ret til at organisere sig men fastholder arbejdsgivernes ledelsesret. Typografer: Arbejdsdag på 9 timer (54 t. om ugen).

 

1906

Typografer: Opnår som de første i Europa gradvist en daglig arbejdstid på 8 timer.


1916

HK: Første overenskomst for funktionærer ved Vejle Brugsforening.


1917

HK: Den første lokale HK-strejke (mod Beauvais). Resultat: Lokal overenskomst.


1919

Alle med overenskomst: 8 timers arbejdsdagen indføres (48 t. om ugen)


1925

Typografer: Ret til en uges ferie efter et års ansættelse.


1930

Typografer: Arbejdstidsforkortelse på ½ time om dagen for alle som arbejder om natten.


1933

Alle: Regeringsindgreb og forbud mod arbejdskonflikt.


1934

Typografer: Ret til 9 dages ferie ved et års ansættelse.


1937

Typografer: Nu også 1-8 dages ferie efter 6-48 ugers ansættelse. 


1938

Alle: Lov om ferie (2 uger) med fuld løn vedtages i Folketinget. 

Alle: Den første funktionærlov blev vedtaget i 1938 og er senest revideret i 2013.


1939

Alle: Arbejdstiden for skifteholdsarbejdere nedsættes med ½ time om dagen.


1945

Alle: Faste forlægningstillæg for arbejde på forskudt tid.


1947

Typografer: Arbejdstiden nedsættes til 7 timer dagligt, hvis arbejdstiden slutter efter kl. 19. Opnås efter 18 ugers konflikt.


1948

HK: Landsoverenskomst med DA på det private område.


1952

Typografer: Ret til delvis sygeløn i 25 uger efter 1 uges ansættelse.


1956

Alle: Storkonflikt og enorme protester. Et mæglingsforslag med små lønforhøjelser og ingen arbejdstidsnedsættelse (stadig 48 t. om ugen på daghold) bliver forkastet af arbejderne. Regeringen laver det til en lov.


1958

Alle: Arbejdstiden nedsættes fra marts 1959 til 45 timer med fuld lønkompensation.


1961

Typografer: Der udbetales 100 % i overarbejdsbetaling efter 2 timer. Ret til arbejdstøj efter 1 års ansættelse og 3 ugers opsigelsesvarsel efter 5 år.


1965

Alle: Arbejdstiden på daghold nedsættes til 44 timer. Typografer: Hvis ledigheden er over 5 skal alt overarbejde afspadseres. Der indføres fuld løn under sygdom i 52 uger og juleaften bliver lønnet fridag.


1967

Alle: Arbejdstiden nedsættes fra 1968 til 42,5 time på daghold. Typografer: Grundlovsdag bliver lønnet fridag og opsigelsesvarslerne forhøjes til 6 uger efter 5 år og 8 uger efter 10 år.


1969

Alle: Arbejdstiden nedsættes efter 1970 til 41,5 time.


1971

Alle: Fra 1973 nedsættes arbejdstiden til 40 timer på aften- og nathold og der indføres 3 ugers ferie for alle. Typografer: 3 dages anciennitetsferie efter 15 års ansættelse.


1973

Alle: Storkonflikt og regeringsindgreb. Fra 1974 indføres 4 ugers ferie og arbejdstiden nedsættes på daghold til 40 timer. Ligeløn mellem mænd og kvinder.


1976

Alle: Lov om arbejdsmiljø vedtages.


1979

Alle: Indførelse af 5 ugers ferie fra 1981. Lov om efterløn vedtages.


1981

Typografer: Alene i 9 ugers konflikt for en teknologiaftale. Anciennitetsferie efter 10 års ansættelse og ret til sygeløn og fuld løn under barsel.


1985

Alle: Påskestrejken 1985. Hovedkrav 35 timers arbejdsuge. Arbejdstiden nedsættes til 39 timer på daghold fra 1987.


1987

Typografer: Fuld løn under ret og pligt efteruddannelse. Alle: Fra 1989-1990 nedsættes arbejdstiden gradvist til 37 timer på daghold og 35 timer på skiftehold.


1991

Alle: Arbejdsmarkedspension indføres til start i 1993. Typografer: Indgår i en fælles grafisk overenskomst.


1993

CO-Industri: Opnår fuld løn under sygdom de første 2 uger.


1995

HK: Får en funktionæroverenskomst med Industrien. Dog stadig med 50%-regel.


1997

Alle: Gærstrejken 1997. Arbejdstid 34 timer på aften og nathold. Indførelse af de første ferie-fridage for dem med 9 måneders anciennitet. HK: Løn under barsel i 14 uger – dog max. 95 kr. i timen.


2000

Alle: Ekstra feriefridage. 5 feriefridage fuldt indfaset i 2003. Pensionsbidrag forhøjes til 3,7 %.


2004

Alle: Pensionsbidrag forhøjes til i alt 10,8 %. Løn under barsel fra 14 til 20 uger.
CO industri og HK: Fuld løn under sygdom fra 5 til 9 uger.


2007

Alle: Pensionsbidrag stiger til i alt 12%. Oprettelse af kompetencefonde og 2 ugers ret til selvvalgt efteruddannelse. Fritvalgskonto indføres.


2010

Alle: Timelønnede får ret til fratrædelsesgodtgørelse.
HK: Fri grundlovsdag. 86 % af HK stemmer nej fordi det ikke lykkes at få afskaffet 50 %-reglen


2012

Alle: Funktionsløn indføres for funktionærer i stedet for »ingen betaling for over-arbejde«.


2014

Alle: Fritvalgskonto bliver fordoblet til 2 %.


2017

Alle: Fritvalgskonto bliver fordoblet til 4 %. Ret til seniorfridage op til 32 dage om året.… MEN VI FØRER DEN VIDERE


IT, MEDIE & KOMMUNIKATION OG GRAFISK TEKNIKERNETVÆRK