HK.dk logo

Delegeretmøde 2019

28. maj 2019  |  SAMDATA\HK 

Delegeretmøde i landsforeningen SAMDATA\HK 4. - 5. maj 2019

 

Den 4. og 5. maj 2019 afholdte SAMDATA\HK delegeretmøde på Storebælt Sinatur Hotel i Nyborg.

 

 


Regler for valg af delegerede fremgår af vedtægternes § 4, stk. 2:

Valg af delegerede:

1) Inden for hver brancheklub/afdeling vælges delegerede efter følgende retningslinjer: 

Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund for valg af delegerede.

Umiddelbart efter opgøres et fordelingstal for brancheklubber og afdelinger ud fra: Antal medlemmer i SAMDATA\HK/antal delegerede ifølge regelsæt for landsklubber/landsforeninger og tillidsrepræsentantkollegier(120), og dette er lig med det medlemstal, der svarer til én delegeret. 
Der vælges én delegeret for hvert medlemstal, der svarer til én delegeret. 

(Se evt. beregningseksempel i vedtægterne).

 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem