Den nye ordning giver mulighed for, at du og din arbejdsgiver kan aftale at overføre uddannelsesdage fra et overenskomstsår til det næste, eller at du kan afholde næste års uddannelsesdage på forskud.

Sådan laver du en aftale:

  • Aftalen skal være skriftlig
  • Den skal angive antallet af aftalte selvvalgte uddannelsesdage

PLA har lavet en skabelon, som du kan tage udgangspunkt i.

Download aftaleskabelonen
Positivlisten
Se listen over godkendte uddannelser

Du kan læse overenskomstens bestemmelse om uddannelse her
Ønsker du eller/og din arbejdsgiver ikke at indgå en aftale om selvvalgt efteruddannelse, holdes uddannelsesdage efter overenskomstens generelle regler.
Se uddannelsebestemmelserne

 Tilskud til akademi- og diplomuddannelser
Du har mulighed for at få dækket op til 10.000 kr. til medarbejderens efter- og videreuddannelse fra omstillingsfonden.

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017. Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling og deltagergebyr op til 10.000 kr. om året til og med år 2021.
Læs mere om omstillingsfonden