HK.dk logo

Bachelorpris

20. april 2015  |  ABL/HK

Bachelorprisen går til det projekt, der har relevans for både professionen, praksis og samfundet. Og så skal det bidrage til udviklingen af praksis.

I 2018 gik prisen til Philippa Armose Didriksen og Lasse Emil Olsen fra PH Absalon for en opgave der behandler en højaktuel problemstilling, som er svær at komme omkring uden at ”træde nogen over tæerne” – særligt når konklusionen går i den retning, som tilfældet er i dette bachelorprojekt. Ud over at have skrevet en opgave, der skiller sig positivt ud ved det både modige og interessante valg af praksisfelt og problemstilling, bidrager Philippa og Lasse også med konkrete anvisninger til handlemuligheder for aktørerne i praksisfeltet. Sidst men ikke mindst udmærker de sig som administrationsbachelorer ved forbilledligt gennem opgaven at vise, hvordan de med deres administrationsbachelorfaglighed som specialister i den offentlige sektors maskinrum, kan navigere i og undersøge særdeles højspændte og komplicerede problemstillinger. Bachelorprojektet er således en rigtig fin iscenesættelse af hvordan Philippa og Lasse som administrationsbachelorer evner at forstå og undersøge andre fagligheder og de udfordringer de møder i deres eget konkrete praksisfelt. Selvom Philippa og Lasses undersøgelse retter sig mod en helt anden faggruppe og faglighed i den offentlige sektor end den administrative og forvaltningsmæssige, så viser de gennem opgaven tydeligt den indsigt og forståelse af den offentlige sektors maskinrum, som netop giver administrationsbacheloren rum til og mulighed for at handle:

Organisationskultur i folkeskolen

Årets bachelorpris 2017 gik til Kenni Sørensen fra VIA UC i Viborg. Opgaven handler om samskabelsesbegrebet og tager afsæt i Region Midtjylland:

Samskabelse i Region Midtjylland

I 2016 gik prisen til Rebecca Maibom Petersen fra VIA UC Aarhus for en meget aktuel opgave med et højt fagligt og metodisk niveau. Projektet udmærkede sig desuden ved at trække perspektiver til, hvordan man som administrationsbachelor med sit tværfaglige blik og forståelse for andre faggrupper, kan bidrage til at skabe grobund for god styring og udvikling af servicen i den offentlige sektor:

Pleje- og omsorgsmedarbejderes oplevelser af en implementeringsudfordring med vasketoiletter i plejeboliger (pdf)

I 2015 gik prisen til Jacob Udengaard og Line Warschawsky fra VIA Viborg for et projekt om lokalpolitikernes demokratiske råderum i Viborg Kommune.

Det lokalpolitiske råderum - Samspillet mellem politikere og embedsmændpå Børne- og Ungeområdet i Viborg Kommune (pdf)

I 2014 gik prisen til Line Dahl Petersen fra VIA University College for opgaven "Sagsbehandlere skal lære at sagsbehandle", hvor der bliver anvendt og demonstreret en bred teoretisk indsigt med indspark fra både velfærdsteori, organisationsteori, jura og innovationsteori.

Sagsbehandlere skal lære at sagsbehandle (pdf)

Bachelorpris for administrationsbachelorer gik i 2013 til en gruppe studerende fra Metropol, der havde skrevet om samarbejdsdrevet innovation i det offentlige. 

Læs Trine Duelund Nielsen, Jacob Due Andersen og Nilas Frej Siegstads vinder-opgave her:

Samarbejdsdrevet innovation i det offentlige (pdf)

I 2012 blev prisen uddelt for første gang til Lykke Kousgaard fra University College Lillebælt. Læs hele opgaven her:

Vinderprojekt 2012 (pdf)


Sådan finder vi vinderprojektet

Bachelorprojektprisen skal være med til at sætte fokus på administrationsbachelorernes faglighed. Prisen er på 5.000 kroner og uddeles på vores årsmøde, der afholdes hvert år den sidste fredag og lørdag i marts måned. Kun administrationsbachelorer, der er medlemmer af ABL/HK, kan komme i betragtning til prisen.

Kriterier 

Der lægges i udvælgelsen af årets bachelorprojekt vægt på, at projektet:

  • er censorbedømt og vurderet bestået
  • har en metodik af høj kvalitet
  • har en tæt kobling af teori og praksis
  • har relevans for professionens udvikling, for den administrative praksis og for samfundet i øvrigt, herunder en velfungerende offentlig sektor

Sådan udvælger vi vinderen

Der nedsættes en vurderingsgruppe bestående af én repræsentant fra HK og én repræsentant udpeget af lederforsamlingen for administrationsbacheloruddannelsen. 

Vurderingsgruppen får tilsendt de indstillede bachelorprojekter umiddelbart efter indstillingsfristen. Gruppen mødes i første halvdel af marts måned for at drøfte indstillingerne og udvælge vinderprojektet.

Indstillinger

Det er skolerne, der indstiller projekter til prisen. Du har altså ikke mulighed for selv at indstille din egen eller en medstuderendes projekt.

Redigeret: 20. april 2015 kl. 07:56

Uddannelse

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk