HK.dk logo

Jobprofiler

 |  ABL/HK

Som administrationsbachelor får man videns- og handlekompetencer inden for administrative kernefag som eksempelvis jura, økonomi, organisations- og kommunikationsteori, kvalitetssikring og samfundsvidenskabelig metode.

Tværfaglighed, selvstændighed, innovation og analyse spiller en stor rolle i uddannelsen. I sidste del af uddannelsen kan du specialisere dig inden uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Her er fem jobprofiler på den type job, du kan finde, når du er færdig med uddannelsen. De fem jobprofiler bygger på en række analyser, som HK Kommunal har lavet i samarbejde med KL for at gøre især kommunale arbejdsgivere opmærksomme på de muligheder der er for at ansætte netop administrationsbachelorer.

 • 1
  Administratoren

  HVAD? Administratorens primære arbejdsopgaver består af sagsbehandling, administrative driftsopgaver samt kvalitetssikring, opfølgning, koordinering mv. En administrator med erfaring kan også udføre mere udviklingsorienteret arbejde.

  HVOR? Administratoren kan finde beskæftigelse i en bred vifte af funktioner i de kommunale forvaltninger. Både i fagforvaltningers driftsenheder og i tværgående funktioner som eksempelvis personale- og økonomiafdelinger.

  HVORDAN? Administratoren anvender i sit daglige arbejde de videns- og handlekompetencer han/hun har opnået på uddannelsen. Det kan fx være grundlæggende juridisk-metodiske færdigheder, kompetencer i bogføring og regnskab, forståelse for kommunens opbygning og kompetencer i at anvende it-baserede fagsystemer.

  MED HVEM? Administratoren vil ofte have en relativt afgrænset kontaktflade i sit daglige arbejde. Nogle varetager administrative opgaver i et sekretariat, hvor opgaverne primært løses indenfor enhedens stab eller indenfor afdelingens rammer. Andre vil imidlertid være i kontakt med mange i løbet af en arbejdsdag, fx borgerkontakt, kommunikation med andre institutioner og koordinering med ledelsen.

 • 2
  Konsulenten

  HVAD? Konsulenten arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor varierende hovedområder. Økonomikonsulenten arbejder eksempelvis med controlling, optimering og udarbejdelse af budget og regnskab, udviklingskonsulenten arbejder bl.a. med udvikling og implementering af styringskoncepter og udviklingsopgaver, evalueringskonsulenten arbejder fx med løbende kvalitetssikring i form af indsamling, indtastning og analyse af data, HR-konsulenten vurderer trivsel og medarbejdersammensætning og fortolker eksempelvis overenskomster, og jobkonsulenten har borgerkontakt og matcher jobudbud og jobefterspørgsel via netværk til eksterne interessenter.

  HVOR? Konsulenten kan ansættes i en lang række kommunale forvaltninger og institutioner.

  HVORDAN? Konsulenten arbejder selvstændigt med et område, som han eller hun har specialiseret sig i på studiet. Konsulenten varetager først og fremmest analytiske samt udviklende opgaver, men er også i berøring med driften. I samspillet mellem drift og udvikling kan konsulenten bringe kompetencer i spil indenfor innovation og optimering af processer.

  MED HVEM? Konsulenten indgår både i samarbejde med fagspecialister, driftspersonale og ledelsen.

 • 3
  Projektkoordinatoren

  HVAD? Projektkoordinatoren har eksempelvis til opgave at forestå administrative og koordinerende funktioner i forbindelse med et projekt – såsom sikring af fremdrift i projektets aktiviteter, betjening af styregruppe og udførelse af opgaver i tilknytning til projektet.

  HVOR? Projektkoordinatoren kan indgå i alle typer af kommunale projekter, herunder eksempelvis projekter på tværs af fagforvaltninger eller projektorganiserede udviklingsopgaver indenfor egen forvaltning.

  HVORDAN? Projektkoordinatoren fungerer typisk som projektdeltager eller som koordinator. Erfarne administrationsbachelorer vil imidlertid også kunne løfte opgaven som projektleder i kommunale projekter. Projektkoordinatoren arbejder tværprofessionelt med indsigt i både drift og analyse og har et bredt kendskab til forvaltning og politisk styring af den offentlige sektor.

  MED HVEM? Projektkoordinatoren indgår i mange forskellige samarbejdsrelationer. Eksempelvis i rollen som den, der rapporterer og indstiller til projektejer, koordinerer forskellige faggruppers bidrag og forstår de forskellige medarbejdergruppers ’sprog’. Projektkoordinatoren kan også igangsætte andre medarbejdere, som udfører driftsopgaver i projektet.

 • 4
  Udvalgssekretæren

  HVAD? Udvalgssekretæren bestrider en række opgaver vedrørende kommunens betjening af politiske udvalg m.m., herunder forberedelse af og opfølgning på politiske møder. Opgaverne indebærer fx deltagelse i formøder, udfærdigelse af sagsfremstillinger og kommunikation med andre i forvaltningen, der skal udarbejde sagsfremstillinger. Endvidere udføres en række praktiske aspekter omkring møder – alt sammen typisk i et tæt samspil med ansvarlig chef eller direktør. Nogle udvalgssekretærer koordinerer endvidere en række politiske processer – fx strategiseminarer, studieture osv. – for det politiske udvalg.

  HVOR? Udvalgssekretæren sidder ofte placeret i et sekretariat eller en stab i nærheden af den del af forvaltningsledelsen, der har betjening af politiske udvalg som ansvarsområde.

  HVORDAN? Udvalgssekretæren arbejder typisk i tæt samspil med den ansvarlige ledelse. Opgaverne betoner udvalgssekretærens systematiske og politisk-analytiske kompetencer. Udvalgssekretæren koordinerer processer, er præcis og kan kommunikere. Endvidere er udvalgssekretæren ofte den, der sikrer, at sagsbehandlere leverer sager til dagsordenen rettidigt, samt at sagerne har en tilstrækkelig kvalitet. Endelig har udvalgssekretæren et grundlæggende kendskab til den kommunale styrelseslov.

  MED HVEM? Udvalgssekretæren er i samspil med en lang række mennesker i løbet af en arbejdsdag. Dels ledelsen og dels de sagsbehandlere, der udfærdiger sager til dagsordenen. Endvidere indgår udvalgssekretærerne ofte i erfaringsudvekslings- og koordinationsgrupper på tværs af kommunens forvaltninger. Udvalgssekretæren har desuden kendskab til relationen mellem politisk valgte og embedsmænd.

 • 5
  Vejlederen

  HVAD? Vejlederen forestår erhvervs- og uddannelsesvejledning af borgere i form af individuel vejledning eller gruppevejledning. Men vejlederen kan også vejlede kolleger eller have udadgående opgaver som planlægning og deltagelse i events og messer. Ligeledes kan vejlederen beskæftige sig med mere analytiske arbejdsopgaver som fx kvalitetssikring.

  HVOR? Vejlederen beskæftiges eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller i vejledningsfunktioner i tilknytning til jobcentre. Men vejlederen kan også arbejde andre steder, fx med intern vejledning af kolleger, på sprogcentre eller kommunale uddannelsesinstitutioner.

  HVORDAN? Vejlederen udfører uddannelses- og erhvervsvejledning gennem professionelle samtale- og kommunikationsteknikker, såsom coachende tilgange. Det gælder både ved gruppevejledning, borgerkontakt eller i form af klar og præcis skriftlig afrapportering. Sproglige færdigheder er således i centrum.

  MED HVEM? Vejlederen arbejder med borgere, kursister, kolleger, ledelsen og den øvrige administration. Derudover har vejlederen en stor kontaktflade med eksterne interessenter, fx virksomheder og uddannelsesinstitutioner.


Job og uddannelse Uddannelse

Hold kontakten i vores alumni-netværk


Find netværket på LinkedIn

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk