HK.dk logo

Arbejdstider for timelønnede

25. august 2014  |  HK/It, Medie & Kommunikation

Arbejdstid - Grafiske timelønnede

Fra 1. oktober 2012 blev det muligt, at fravige og supplere bestemmelserne i overenskomstens afsnit om arbejdstid på:

Den Grafiske Timelønsoverenskomst, § 10A
Digitalprint og serigraf-overenskomsten, § 9A
Overenskomsten med DE Grafiske, § 3, stk. 13
Samme fravigelsesmulighed, har Emballageoverenskomsten haft, siden 2007, § 4.

I nogle situationer, kan det være en win/win-situation, at finde lokale modeller for fravigelse af overenskomstens arbejdstidsbestemmelser, når virksomhed og medarbejdere er enige herom.

Der kan være tale om lokalaftaler om arbejdstidens placering, konvertering af skifteholdstillæg til frihed, varierende ugentlig arbejdstid m.v.

Men både arbejdsgiverne og vi ved, at det er hårdt at være på skiftehold eller at have lange arbejdsdage, så ændres der i konditionerne, skal du som medarbejdere også have noget for fleksibiliteten.

Det er også vigtigt, at slå fast, at en fravigelse af overenskomstens arbejdstidsbestemmelser under ingen omstændigheder ensidigt kan dikteres af arbejdsgiveren.

I en forhandling giver det altid en god balance og tilfredshed hos begge parter i aftalen, hvis den indgås ud fra princippet om ”noget for noget”.

Grafisk Arbejdsgiverforening har i deres medlemsblad og i pressen givet eksempler på, hvordan deres medlemsvirksomheder med de nye fravigelsesbestemmelser kan indgå lokalaftaler om udvidelse af arbejdstiden uden lønkompensation, afskaffelse af særskilt betaling for overarbejde, reduktion i skifteholdstillæg m.m.

Den nye fravigelsesbestemmelse rummer mulighed for dette, men det skal pointeres, at en sådan aftale alene kan indgås, hvor der er valgt tillidsrepræsentant omfattet af overenskomsten.

Såfremt du som tillidsrepræsentant bliver præsenteret for et oplæg til fravigelse af jeres nuværende arbejdstider, er det vigtigt, at du kontakter din lokale HK-afdeling, inden du og dine kollegaer indgår en aftale om fravigelse af overenskomstens bestemmelser.

Som tillidsrepræsentant skal du selvfølgelig også være meget bevidst om, at indgåede lokalaftaler har afsmittende virkning i andre grafiske virksomheder.

En fravigelse af arbejdstiden skal udmøntes i en skriftlig lokalaftale.

Aftalen skal indsendes til HK/Privat, att.: Inga Ravn, Weidekampsgade 8, 0900 København C

Hvad er lokal enighed
Flere arbejdstidsændringer kræver lokal enighed.

Hvis du har en tillidsrepræsentant, er det tillidsrepræsentanten der indgår en eventuel aftale.

Hvis du ikke har nogen tillidsrepræsentant, så kræver lokal enighed, at der er et flertal blandt samtlige medarbejdere omfattet af overenskomsten. Der skal altså finde en afstemning sted.

Varierende ugentlig arbejdstid
Kræver lokal enighed og kan under forudsætning heraf omfatte samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere.

  • Der skal være lokal enighed
  • Der skal foreligge en arbejdstidsplan for max. 12 måneder
  • Der skal ydes overarbejde, hvis man arbejder ud over de fastlagte tider
  • Arbejdstiden i den enkelte uge må ikke være over 45 timer og skal gennemsnitligt være på 37 timer, når perioden gøres op.

Man kan aftale, at arbejdstiden kan lægges med varierende ugentlige arbejdstider.
Det kræver en fast arbejdstidsplan for indtil 12 måneder. Aftaler man en arbejdstidsplan for måske 3 måneder, skal man arbejde efter de aftalte arbejdstider.

Arbejder man udover de fastlagte tider, er der tale om overarbejde.

Arbejdstiden i den enkelte uge må ikke være mere end 45 timer, og den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge over den aftalte periode skal være 37 timer.

Hvis I har aftalt varierende ugentlig arbejdstid for en 3 måneders periode, skal arbejdstiden gøres op ved udløbet af de 3 måneder, hvorefter der eventuelt kan aftales en ny periode, men arbejdstiderne skal altså ligge fast og kan ikke ændres fra dag til dag.

Måtte opgive ny arbejdstidsaftale
På en grafisk virksomhed inden for HK it, medie & industris område havde arbejdsgiveren i strid med overenskomstens bestemmelser indgået individuelle aftaler om varierende ugentlig arbejdstid med medarbejderne.

HK/Privat indbragte sagen for Arbejdsretten, men inden den nåede så langt, blev der på et fællesmøde under medvirken af Dansk Arbejdsgiverforening og LO indgået forlig.

Forliget betød, at den indgåede aftale måtte annulleres, og at virksomheden skal efterbetale overarbejde tilbage fra september 2012.

Weekendarbejde

Kræver lokal enighed.

Weekendarbejde har det formål at gavne beskæftigelsen ved udvidelse af ugentlige arbejdstid.

Kræver indgåelse af lokalaftale, der bl.a. tager højde for fridage, såsom grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftens dag samt 1. maj m.m.

Aflønnes med normal dagtursløn + lille forlægningstillæg.

Men der er bestemmelser, som under ingen omstændigheder kan fraviges – Lov om arbejdsmiljø – 11 timers reglen med videre. Aktuelt


Arbejderne på Smurfit Kappa har vundet en stor sejr

Det er nu lykkedes forhandlerne fra det polske forbund ZZP at få aftale i stand om stærkt...

EU Arbejdsmarked

Søg tilskud fra typograf-fond

Fond støtter sociale, uddannelsesmæssige, faglige, fagpolitiske og kulturelle formål til gavn for...

HK-medlemmer Grafisk arbejde IT

Smurfit Kappa i Polen klar til at forhandle

Efter længere tids undvigen og tovtrækkeri har ledelsen på Smurfit Kappa i Polen meldt ud, at man...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Blade i uge 10 - 2018

HK-medlemmer

Blade i uge 15 - 2018

HK-medlemmer

Udsendte blade i 2018

Her kan du læse de udsendte medlemsblade i 2018


 Se flere artikler
Aktuelt

Arbejderne på Smurfit Kappa har vundet en stor sejr

Det er nu lykkedes forhandlerne fra det polske forbund ZZP at få aftale i stand om stærkt...

EU Arbejdsmarked

Søg tilskud fra typograf-fond

Fond støtter sociale, uddannelsesmæssige, faglige, fagpolitiske og kulturelle formål til gavn for...

HK-medlemmer Grafisk arbejde IT

Smurfit Kappa i Polen klar til at forhandle

Efter længere tids undvigen og tovtrækkeri har ledelsen på Smurfit Kappa i Polen meldt ud, at man...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Blade i uge 10 - 2018

HK-medlemmer

Blade i uge 15 - 2018

HK-medlemmer

Udsendte blade i 2018

Her kan du læse de udsendte medlemsblade i 2018


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk