HK.dk logo

Nordisk Grafisk Unions møde

 |  HK/It, Medie & Kommunikation

Her får du et resumé af de vigtigste temaer, der blev diskuteret på Nordisk Grafisk Unions møde d. 27.-28. maj 2015 på Lo-skolen i Helsingør.

Deltagere:
Danmark:
HK/Privat: Simon Tøgern, Olaf Christensen (ITMK), Kim Jung Olsen, Anita Reinhardt 
3 F Industri-emballage: Peter Andersen
Finland:
IU Team: Irene Hämäkäinen, Nina Laine, Heino Veli-Pekka
Sverige:
GS Facket: Tommy Andersson, Madelene Engman, Mats Jägbro
Island:
Felag Bokagerdarmanna: Georg Pall Skulason, Oddgeir Thor Funnarsson
Norge:
Fellesforbundet: Anders Skattkjær, Rune Setsaas, Knut Øygard
Færøerne:
Grafiska Yrkisfelagid: Durid Eybjørnsdottir
Gæster:
Michael Bach Nielsen, grafisk konsulent,
Andy Snoddy og Fatih Aydemir, UNI Global Graphical and Packaging
Simon Dubbins, UNI Europa Graphical and Packaging


Michael Bach Nielsen, grafisk konsulent, talte over temaerne:
Digitaltryk – teknologi og brancheudvikling og Organisering og overenskomstforhold i branchen.

Digitaltryk har ændret den grafiske industri og fortsætter med at forandre. Trykkerierne burde have genopfundet sig selv via nye ydelser/produkter, trykteknologier, arbejdsgange og tillægsydelser.
Eneste traditionelle trykmetoder, som stiger, er Flexo. Eneste produktgrupper, som stiger, er etiketter og emballage. Megatrends er mindre oplag og hurtigere indretningstider, omkostningsreduktioner, individualisering krav til variable data. Automatisering, flere farver. Hurtigere behandlingstider, web to print, større efterspørgsel efter storformat, større efterspørgsel efter flere serviceydelser, hjælp til kommunikationsplanlægning, hjælp til e-handel m.v.
Michael Bach Nielsen påpegede, at den grafiske branche ikke har forstået at udvikle sig. 52 % har ingen marketing og forretningsplan, kun 24 % reviderer den jævnligt, 80 % fortæller, at de ikke kan overleve ved at gøre tingene på samme måde. Ledelserne skal erkende og bruge sine medarbejdere langt mere, ledelse og medarbejdere har ”delvis” fælles mål, medarbejderne er tit det skjulte guld. I stedet for at en medarbejder kun har én ekspertise, så skal medarbejderne uddannes til at kunne varetage alle processer, så de kan give kunden et samlet produkt, herunder råd og vejledning. Men det kræver, at de grafiske uddannelser bliver kraftigt revideret, og at organisationerne bakker op, ligesom det kræver, at alle medarbejdere hele tiden uddanner sig til at kunne mere.


Andy Snoddy, UNI Global Graphical and Packaging, talte over temaerne:
Den grafiske sektor i et internationalt perspektiv med fokus på organiseringsarbejdet i Polen. Samt UNI Global Graphical & Packaging’s kongres i Istanbul den 8.-9. juni 2015.

Det er endelig lykkedes at få organiseringsarbejdet inden for emballageindustrien i gang i Polen. UNI har kontakt til det polske forbund KR ZZPPP, som organiserer omkring 500 medlemmer.
Der kan dannes fagforeninger på den enkelte fabrik, hvor der er mere end 10 medarbejdere, efter ansøgning til staten.
Fagforeningerne har en juridisk ret til information og høring, men der er ingen juridisk ret til kollektive overenskomster. Hver måned skal fagforeningen indberette, hvor mange medarbejdere der er organiseret. UNI starter en kampagne op i september 2015 for at få kollektive overenskomster. De medarbejdere, der har organiseret sig, er ved at finde ud af, at de kan gøre noget ved de dårlige forhold.

Der er omkring 60 emballagevirksomheder i Polen. Især Smurfit Kappa er kendt og berygtet for at behandle sine medarbejdere elendigt og respektløst. Smurfit Kappa har fem produktionssteder i Polen med omkring 150 mand pr. fabrik. På to fabrikker er det lykkedes at få oprettet en fagforening og på to andre fabrikker, er der skabt kontakt fra UNI’s organiseringsteam.
Den gennemsnitlige arbejdstid er på over 60 timer om ugen, og man bruger i høj grad vikarer, der kan være ansat i op til 12 år.
Understregede, at der er brug for aktiv støtte fra koncernens andre virksomheder i Europa.

Simon Dubbins, UNI Europa Graphical and Packaging, talte om:
den aktuelle situation i den grafiske branche i Europa og England samt UNI Europa Graphical & Packaging’s kommende kongres i Istanbul den 10.-11. juni 2015.

Kollektive overenskomster har ikke eksisteret i UK i de sidste 5-6 år. Det eneste, der findes nogle steder, er lokalaftaler på de enkelte virksomheder. Lønningerne er faldet med 10-15 %. Det er meget vanskeligt at organisere den nye mediebranche. Hele den politiske situation er katastrofal. De konservative har hele flertallet, og regeringen angriber arbejderne, fagforeningerne og hele den offentlige sektor, som man søger at privatisere fuldstændig. I to år er det fagforeningerne forbudt at rejse sager om usaglige afskedigelser. Labour går i meget forskellige retninger. UNI Europa Graphical & Packaging vil fremover også fokusere på produkter inden for ”hygiejne-sektoren” ligesom forholdet til UNI IT, Media & Entertainment skal afklares. Udtrykte tilfredshed med, at det er lykkedes at få samarbejde i stand med Intergraf og rammeaftalen om den sociale dialog.


Landerapporter

Finland ved Irene Hämäläinen
IU Team holder kongres den 5. juni 2015. Der pågår forhandlinger om sammenlægning af to hovedorganisationer, hvor den ene er for funktionærer. Den grafiske del af IU team er de sidste fem år reduceret med 7.000 medlemmer. IU Team er et industriforbund, der først og fremmest er tilknyttet IndustriAll. På den baggrund har man i IU Teams ledelse besluttet at udmelde sig af UNI Global og UNI Europa Graphical and Packaging pr. 1. januar 2015. Det får dog ikke konsekvenser for medlemskabet af NGU. Omtalte endvidere store nedskæringer inden for det offentlige sundhedsområde samt nedskæringer i pension, uddannelse og dagpenge.

Færøerne ved Durid Eybjørnsdottir
I maj 2015 blev der indgået en ny grafisk overenskomst gældende for to år. Der er tre store trykkerier og flere enmands virksomheder. Arbejdsløsheden andrager 3,5 %. Der pågår mange store byggeprojekter, tunnel til den nordligste by, en kæmpestor teknisk skole til 1.500 elever, brobyggeri og ny containerhavn.
Lavtinget har besluttet, at alle skal indbetale til efterløn, således at der pr. 1. januar 2014 blev trukket 1 % i løn, pr. 1. januar 2015 3 %, og så fremdeles til alle er oppe på at betale 14 % til efterløn. Der er folketingsvalg i juni og valg til Lavtinget i efteråret 2015.

Island ved Georg Pall Skulason
Ændrer navn til Grafia - Faget for Tryck- og Mediabranschen primært for at tiltrække de nyuddannede unge grafiske medarbejdere. Inflationen gennem de sidste par år er historisk lav under 1 %. I 2013 indgik man i LO-regi en kollektivaftale, der betød 2,8 % i lønstigning frem til 1. januar 2014 og 5 % i lønstigning til alle de lavest lønnede. Denne aftale er nu udløbet, og det er ikke lykkedes at få nye forhandlet igennem. I LO-regi forhandles nu særskilt i fire grupper: Industriforbund, Handel, provinsarbejdere og arbejdere i hovedstadsområdet og på Sydkysten. Arbejdsgiverne vil have en 3-årig aftale, udvidelse af tidsrummet for dagarbejde fra kl. 06.00-19.00, mulighed for 37 timers arbejdsuge fordelt på tre dage og lavere overtids- og skifteholdstillæg. Arbejdsgiverne henviser ofte til specielt Danmark, når de taler fleksibel arbejdstid. Der vil sandsynligvis udbryde generalstrejke for første gang siden 1984, hvor konflikten varede 7 uger.

Sverige ved Tommy Andersson
I 2014 startede forbundet og forbundets A-kasse et fælles projekt for at øge medlemstallet og få organiseret alle arbejdspladser. På den måde kan medlemmerne kombinere fagligt medlemskab med at forsikre sig mod arbejdsløshed. Samarbejdet har allerede båret frugt med over 30 % flere nye medlemmer.
På avistrykkerierne går det fortsat nedad. På bare nogle får år har vi mistet 500 medlemmer, så vi i dag har omkring 1.500 medlemmer.
I 2014 fik vi en socialdemokratisk koalitionsregering. Siden september 2014 styrer en mindretalsregering på grundlag af en borgerligt vedtaget finanslov. Krav til de kommende overenskomstforhandlinger i 2016 overgives i december 2015.

Norge ved Anders Skattkjær
Arbejdsløsheden stiger kraftigt på grund af de faldende oliepriser, hvilket har udløst store fyringsrunder og reducerede investeringer. Det borgerlige flertal i Stortinget har gennemført skattelettelser til de rigeste og større muligheder for midlertidige ansættelser og udvidelse af arbejdstiden.
Der er hæftet eksklusivbestemmelser op på de traditionelle trykmetoder - men ikke for så vidt angår digitaltryk. Men i 2014 blev overenskomstparterne enige om, at digitaltryk er omfattet af overenskomsten, dog uden eksklusivbestemmelser. Flere trykkerier går over til udelukkende digitaltryk, og nye små digitalprint-virksomheder tager folk ind lige fra gaden. Det undersøges, om der kan etableres en grafisk teknikeruddannelse, hvor digitale trykmetoder indgår som en væsentlig del af uddannelsen.
Overenskomstforhandlingerne starter i marts 2016.

Danmark ved Simon Tøgern
For første gang siden krisen satte ind 2007/2008 ser vi en lille efterspørgsel i arbejdskraft i den grafiske branche med en stigning i beskæftigelsen på 0,4 % i 4. kvartal 2014 sammenlignet med året før, ligesom der også er tale om en beskeden lønfremgang på 1,1 %.
I samarbejde med arbejdsgiverorganisationen GA er det lykkedes at få reklameafgiften taget af bordet. Endvidere skal magasiner produceret uden for EU pr. 1. juli 2015 betale moms som alle andre trykkerier, der trykker i Danmark og EU.
Mecom-koncernen har solgt Berlingske Media samt hollandske Wegener til den belgiske De Persgroep, det vil efter al sandsynlighed betyde nedskæringer.
En anden stærk medievirksomhed i Danmark er blevet dannet ved, at Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier er gået sammen og dannet Jysk Fynske Medier, som bliver den 3. største dagbladsvirksomhed med over 950 medarbejdere. Der forventes en besparelse på omkring 40 mio. kr. ved sammenlægningen.


Om unionen

Nordisk Grafisk Union blev stiftet i 1967 og består af forbundsformænd/næstformænd fra de nordiske lande. NGU er den 3. største organisation, der er tilsluttet UNI Europa Graphical & Packaging.

Anders Skattkjær, der er formand for NGU går af som formand den 5. november 2015. Det blev besluttet, at Knut Øygard, ligeledes Norge, efterfølger Anders Skattkjær.

Det blev ligeledes besluttet, at Simon Tøgern indstilles til bestyrelsen i UNI Europa og UNI Global - Executive Committee.

Der holdes unionsmøde hvert 4. år. Ud over den almindelige dagsorden med beretning, regnskab, valg af styrelse, vedtagelse af handlingsplan m.v. aflægger hvert land en kort landerapport.  


 


Organisering Arbejdsmarked


Aktuelt


Arbejderne på Smurfit Kappa har vundet en stor sejr

Det er nu lykkedes forhandlerne fra det polske forbund ZZP at få aftale i stand om stærkt...

EU Arbejdsmarked

Forebyg mobning med mobbepolitik

Mange virksomheder er usikre på, hvordan man laver en god mobbepolitik, siger erhvervspsykolog...

Arbejdsmiljø Arbejdsmarked Privat

Er den OK eller ej

Nu skal der stemmes om OK 2014 Er den OK eller ej? Det er din overenskomst - brug din stemme!

Privat Arbejdsmarked Er du OK Overenskomst

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Non-operativ behandling

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Non-operativ behandling

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Aktuelt

Arbejderne på Smurfit Kappa har vundet en stor sejr

Det er nu lykkedes forhandlerne fra det polske forbund ZZP at få aftale i stand om stærkt...

EU Arbejdsmarked

Forebyg mobning med mobbepolitik

Mange virksomheder er usikre på, hvordan man laver en god mobbepolitik, siger erhvervspsykolog...

Arbejdsmiljø Arbejdsmarked Privat

Er den OK eller ej

Nu skal der stemmes om OK 2014 Er den OK eller ej? Det er din overenskomst - brug din stemme!

Privat Arbejdsmarked Er du OK Overenskomst

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Non-operativ behandling

...HK-medlemskab Til dig der snart er færdiguddannet Om HK Om HK Få information om HK's...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Non-operativ behandling

...der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og overenskomst Løn Overenskomst Overenskomst...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk