HK.dk logo

Handelsansat: Kan du få varmefri? Det skal du vide om varme på jobbet

Sådan holder du varmen ud: Tjek reglerne for varme på dit job, hvordan din krop reagerer i varme og hvilke krav, du kan stille til din arbejdsgiver.

Obs. Dette tema er fra 2015. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

De 5 vigtigste regler om varme på dit job

 • NEJ, der er ikke noget, der hedder varmefri.  Lige meget hvor højt termometret kravler op udenfor, kan du ikke bede din arbejdsgiver om at få fri.
 • Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen under normale klimaforhold skal være 20-22 grader ved stillesiddende/stillestående arbejde. Og temperaturen må aldrig overstige 25 grader. Hvis det sker, er din arbejdsgiver forpligtet til at gøre noget ved problemet.
 • Under en varmebølge må du acceptere, at temperaturen kan snige sig over 25 grader.
 • Hvis der opstår varmebølge, bør du få lov til at holde flere pauser, have lettere påklædning på og have adgang til vand.
 • Specifikke regler for tøj, adgang til vand og placering og omfang af pauser skal aftales på den enkelte arbejdsplads.
Kilder: Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL, Arbejdstilsynet.dk.

Det siger loven om indeklima på arbejdspladsen

§23. Arbejdsrum skal under hensyn til arbejdets art være forsvarligt isoleret mod udefra kommende fugt, kulde og varme samt mod støj og vibrationer.

§ 25.  Arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Vinduer og ovenlys skal være udført, placeret og eventuelt afskærmet således, at de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald.   

§31. I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdsrummene være tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for. Temperaturforholdene i arbejdsrummet skal være uden generende temperaturforskelle.  

§34. Hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. 

§ 40. Stk. 2. Belysningen må ikke i sig selv give anledning til en sundhedsskadelig påvirkning. Den skal være indrettet således, at den ikke giver blænding, generende reflekser eller medfører generende varme.

§ 49.  Medbragt mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, og der skal desuden være mulighed for at varme mad og drikke. Der skal være adgang til frisk drikkevand.  

Kilde: Bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

Så varmt må det blive

 • 37 grader: Du har krav på pauser i køligere omgivelser, let, løstsiddende tøj af bomuld og må helst ikke arbejde alene.
 • 35 grader: Du har krav på pauser i køligere omgivelser og let påklædning.
 • 32 grader: Du har lov til pauser i køligere omgivelser med passende mellemrum og let påklædning, hvis du udfører fysisk arbejde.
 • 25 grader: Du må højest udsættes for denne temperatur, hvis du har stillesiddende/stillestående arbejde.
 • 20-22 grader: Anbefalet temperatur ved stillesiddende/stillestående arbejde.
 • 18 grader: Minimumstemperatur ved stillesiddende/stillestående arbejde.
 • 15 grader: Minimumstemperatur ved let fysisk arbejde.
 • 10 grader: Minimumstemperatur ved hårdt fysisk arbejde. (Senest en time efter du er begyndt at arbejde).
Kilder: Arbejdstilsynet.dk, amid.dk, barhandel.dk, barkontor.dk.
 

 

Udfordringer i varmen

Kontor

På kontoret kan der være mange ting, som afgiver eller skaber ekstra varme og kan få termometret til at snige sig op over 25 grader – både til dagligt og under en hedebølge. Gennemgå kontoret for ”problem-faktorer”:

 • Computere, kopimaskiner, printere og andre maskiner kan afgive varme.
 • I storrumskontor kan mange mennesker på ét sted skabe varme.
 • Store vinduer, hvor solen brager ind, hvis der ikke er afskærmning.
 • Mange lamper eller stærke spots i loftet.
Butik

I store butikscentre eller supermarkeder er der som regel afskærmet for solen og sikret en god ventilation. I mindre butikker kan der være større problemer med varme. Vær særligt opmærksom på:

 • Store vinduespartier, hvor solen brager ind, hvis der ikke er afskærmning.
 • Kølediske eller andre maskiner, der har en motor og afgiver varme.
 • Særlige krav til påklædningen kan gøre, at du ikke kan klæde dig efter temperaturen.
Lager

På lager er der sjældent problemer med varme – selv under varmebølge. For der er ofte få vinduer, hvilket betyder, at solen ikke bager løs. Og ofte er der porte, der åbnes og lukkes og skaber god udluftning. Alligevel kan der være udfordringer i varmen, du skal være opmærksom på:

 • Meget fysisk hårdt arbejde, som kan blive ekstra krævende i varmen.
 • Store maskiner på lageret, som afgiver meget varme.
 • Behovet for arbejdstøj og sikkerhedsudstyr (som sikkerhedssko) gør, at du ikke kan klæde dig efter temperaturen.
Kilder: Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL, Arbejdstilsynet.dk, amid.dk, barhandel.dk, barkontor.dk.

Tøj i varmen

Kontor

Hvis temperaturen under en hedebølge sniger sig over 30 grader, anbefaler Arbejdstilsynet, at du arbejder i let, løstsiddende tøj. Men husk:

 • Chefen har ret til at fastsætte en dresscode.
 • Lårkort o.l. vil på de fleste arbejdspladser ikke blive accepteret.
 • Kvinder og mænd har ret til samme dresscode. Hvis kvinder må gå i nederdel, kjole og shorts på arbejdspladsen, må mænd også gå i shorts. Det afgjorde Ligestillingsnævnet i 2007 i en sag, HK/Kommunal førte mod Guldborgsund Kommune.
Butik

Hvis temperaturen under en hedebølge sniger sig over 30 grader, anbefaler Arbejdstilsynet, at du arbejder i let, løstsiddende tøj. Men husk:

 • Chefen har ret til at fastsætte en dresscode.
 • Lårkort osv. vil på de fleste arbejdspladser ikke blive accepteret.
 • Kvinder og mænd har ret til samme dresscode. Hvis kvinder må gå i nederdel, kjole og shorts på arbejdspladsen, må mænd også gå i shorts. Det afgjorde Ligestillingsnævnet i 2007 i en sag, HK/Kommunal førte mod Guldborgsund Kommune.
 • I kan på arbejdspladsen prøve at lave en aftale om en særlig sommer-uniform. Fx kortærmede skjorter og shorts/nederdel.
Lager

Hvis temperaturen under en hedebølge sniger sig over 30 grader, anbefaler Arbejdstilsynet, at arbejder i let, løstsiddende tøj. Men husk:

 • Chefen har ret til at fastsætte en dresscode.
 • På lager vil der som regel være krav om arbejdstøj/sikkerhedstøj uanset årstiden.
 • I kan prøve at lave aftaler for en sommer-uniform, men du kan ikke regne med fx at gå i sandaler, hvis der normalt er krav om sikkerhedssko. Sikkerheden vejer tungest.
 • Kvinder og mænd har ret til samme dresscode. Hvis kvinder må gå i nederdel, kjole og shorts på arbejdspladsen, må mænd også gå i shorts. Det afgjorde Ligestillingsnævnet i 2007 i en sag, HK/Kommunal førte mod Guldborgsund Kommune.
Kilder: Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL, Ingo Jensen, jurist i Arbejdstilsynet, amid.dk, barhandel.dk, barkontor.dk

Guide: Sådan tackler du varmen

I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvordan du skal tackle varmen, når du arbejder på kontor, i butik samt på lager:

Kontor

Overordnet set er det din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at der ikke er for varmt på din arbejdsplads. Så hvis temperaturen på kontoret er over 25 grader under normale klimaforhold, kan du kræve, at din arbejdsgiver gør noget ved det. Hvordan arbejdsgiveren løser problemet, er dog op til ham/hende. Der er selvfølgelig også flere ting, du selv kan gøre for at undgå at få det for varmt. Især skal du selv være opmærksom om sommeren under en varmebølge.

Det kan du selv gøre:

 1. Sørg for at bruge de muligheder for afskærmning af vinduerne, der findes på arbejdspladsen – dvs. persienner, gardiner og markiser, der kan holde solen ude.
 2. Sørg for at slukke lys, computere og andre maskiner, når du ikke bruger dem.
 3. Åbn vinduer og luft ud – husk at aftale det med kollegaer, så ingen generes af træk. Hvis muligt, kan det være en fordel at have vinduer stående åbne om natten eller lufte ud om morgenen, hvor det er køligst.
 4. Tjek at et evt. ventilationssystem kører optimalt.
 5. Klæd dig på i let og løstsiddende tøj, hvis dresscoden giver dig mulighed for det.
 6. Drik rigeligt med vand.

Det kan din arbejdsgiver gøre:

 1. Arbejdspladsvurdering (APV) skal laves minimum hvert tredje år. Her skal din arbejdsgiver både gennemgå bygninger, lokaler og installationer og spørge ind til din og dine kollegaers opfattelse af bl.a. indeklimaet – herunder temperaturen.
 2. Eventuelle problemer med varmen skal løses. Hvis der er en arbejdsmiljøorganisation, skal den inddrages:

  Findes der maskiner, som afgiver meget varme (kopimaskiner, printere osv.)?
  Løsning: Flyt maskinerne til separat rum.

  Er der direkte sol på vinduerne?
  Løsning: Køb markiser, gardiner eller persienner. Du og dine kolleger skal undervises i at bruge dem korrekt. Måske kan lavenergiruder også være en del af løsningen.

  Er der for mange personer på kontoret?
  Løsning: Nogle medarbejdere kan måske flyttes til andre kontorer.

  Kommer der for meget varme fra belysningen på kontoret?
  Løsning: Glødepærer skal udskiftes til lavenergipærer. Måske skal hele lamper eller alle spots udskiftes.

  Er der et ventilationssystem? Og virker det?
  Løsning: Reparer ventilationssystem.

  Er varmen så massiv, at det er nødvendigt med ventilationsanlæg? Eller vil mere isolering være mulighed? Løsning: Anskaf evt. køleanlæg eller isolering.
 3. Det er meget vigtigt at APV’en følges op, så man kan konstatere, om problemerne er blevet løst efter gennemgangen.
 4. Du skal under en varmebølge altid have mulighed for at holde pauser udendørs eller i rum, der er køligere, end der er på kontoret.
 5. Du skal have adgang til drikkevand. Det betyder ikke nødvendigvis køleskab med kolde læskedrikke eller fancy vand-automater. Men som minimum adgang til vand fra vandhanen.

Butik

Overordnet set er det din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at der ikke er for varmt på din arbejdsplads. Så hvis temperaturen i butikken er over 25 grader under normale klimaforhold, kan du kræve, at din arbejdsgiver gør noget ved det. Hvordan arbejdsgiveren løser problemet, er dog op til ham/hende. Der er selvfølgelig også flere ting, du selv kan gøre for at undgå at få det for varmt. Især skal du selv være opmærksom om sommeren under en varmebølge.

Det kan du selv gøre:

 1. Sørg for at bruge de muligheder for afskærmning af vinduerne, der findes på arbejdspladsen – især hvis du arbejder i en butik med store vinduespartier. Det kan være markiser, persienner osv.
 2. Åbn vinduer og døre og luft ud, hvis du kan gøre det uden at genere kunder eller kollegaer med træk.
 3. Tjek at et evt. ventilationssystem kører optimalt.
 4. Klæd dig på i let og løstsiddende tøj, hvis dresscoden giver dig mulighed for det.
 5. Drik rigeligt med vand. Hvis du ikke må have en vandflaske med dig i butikken eller ved kassen, så sørg for at få drukket i dine pauser.
Det kan din arbejdsgiver gøre:
 1. Arbejdspladsvurdering (APV) skal laves minimum hvert tredje år. Her skal din arbejdsgiver både gennemgå bygninger, lokaler og installationer og spørge ind til din og dine kollegaers opfattelse af indeklimaet – inklusiv temperaturen.
 2. Eventuelle problemer med varmen skal løses. Hvis der er en arbejdsmiljøorganisation, skal den inddrages:

  Findes der elementer, som afgiver meget varme (kølediske, køleskabe osv)?
  Løsning: Anskaf så energivenlige og så lidt varme-afgivende elementer som muligt.

  Er der direkte sol på vinduerne?
  Løsning: Køb markiser, gardiner eller persienner. Du og dine kolleger skal undervises i at bruge dem korrekt. Måske kan nye lavenergiruder også være en løsning.

  Kommer der for meget varme fra belysningen i butikken?
  Løsning: Glødepærer skal udskiftes til lavenergipærer. Måske skal hele lamper eller alle spots udskiftes.

  Er der et ventilationssystem? Og virker det?
  Løsning: Reparer ventilationssystem.

  Er varmen så massiv, at det er nødvendigt med ventilationsanlæg? Eller vil mere isolering være mulighed?
  Løsning: Anskaf evt. køleanlæg eller isolering.

 3. Det er meget vigtigt at APV’en følges op, så man kan konstatere, om problemerne er blevet løst efter gennemgangen.
 4. Du skal under en varmebølge altid have mulighed for at holde pauser udendørs eller et rum, der er køligere end der er i butikken.
 5.  Du skal have adgang til drikkevand. Det betyder ikke nødvendigvis køleskab med kolde læskedrikke eller fancy vand-automater. Men som minimum adgang til vand fra vandhanen. Om du må have vandflaske med dig rundt i butikken eller ved kassen er op til din arbejdsgiver at bestemme.

Lager

Overordnet set er det din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at der ikke er for varmt på din arbejdsplads. Så hvis temperaturen på lageret er over 25 grader under normale klimaforhold, kan du kræve, at din arbejdsgiver gør noget ved det. Hvordan arbejdsgiveren løser problemet, er dog op til ham/hende. Der er selvfølgelig også flere ting, du selv kan gøre for at undgå at få det for varmt. Især skal du selv være opmærksom om sommeren under en varmebølge.

Det kan du selv gøre:

 1. Hvis der er store vinduer til lageret, skal du sørge for at bruge de muligheder for afskærmning, der findes på arbejdspladsen – som markiser, persienner osv.
 2. Åbn vinduer og døre/porte og luft ud, hvis du kan gøre det uden at genere arbejdsgangen eller dine kollegaer. Hvis muligt, kan det være en fordel at have vinduer stående åbne om natten eller lufte ud om morgenen, hvor det er køligst.
 3. Tjek at et evt. ventilationssystem kører optimalt.
 4. Klæd dig på i let og løstsiddende tøj, hvis dresscoden og sikkerheden på lageret giver dig mulighed for det.
 5. Drik rigeligt med vand. Hvis du ikke må have en vandflaske med dig rundt på lageret, så sørg for at få drukket i dine pauser.
 6. Sluk eventuelle maskiner og køretøjer, når du ikke bruger dem.

Det kan din arbejdsgiver gøre:

 1. Arbejdspladsvurdering (APV) skal laves minimum hvert tredje år. Her skal din arbejdsgiver både gennemgå bygninger, lokaler og installationer og spørge ind til din og dine kollegaers opfattelse af indeklimaet – inklusiv temperaturen.
 2. Eventuelle problemer med varmen skal løses. Hvis der er en arbejdsmiljøorganisation, skal den inddrages:

  Findes der elementer/maskiner, som afgiver meget varme?
  Løsning: Anskaf så energivenlige og så lidt varme-afgivende elementer og maskiner som muligt.

  Er der direkte sol på vinduerne?
  Løsning: Køb markiser, gardiner eller persienner. Måske kan nye lavenergiruder også være en løsning.

  Kommer der for meget varme fra belysningen på lageret?
  Løsning: Glødepærer skal udskiftes til lavenergipærer. Måske skal hele lamper eller alle spots udskiftes.

  Er der et ventilationssystem? Og virker det?
  Løsning: Reparer ventilationssystem.

  Er varmen så massiv, at det er nødvendigt med ventilationssystem? Eller vil mere isolering være en mulighed?
  Løsning: Anskaf evt. ventilationssystem eller isolering.
 3. Det er meget vigtigt at APV’en følges op, så man kan konstatere, om problemerne er blevet løst efter gennemgangen.
 4. Du skal altid have mulighed for at holde pauser udendørs eller rum, der er køligere end der er på lageret.
 5. Du skal have adgang til drikkevand. Det betyder ikke nødvendigvis køleskab med kolde læskedrikke eller fancy vand-automater. Men som minimum adgang til vand fra vandhanen. Om du må have vandflaske med dig rundt på lageret er op til din arbejdsgiver at bestemme. Kilder: Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL, Arbejdstilsynet.dk, amid.dk, barhandel.dk, barkontor.dk, indeklimaportalen.dk

Arbejdstilsynet kan komme med påbud

Hvis du oplever et længerevarende problem med varme på din arbejdsplads - altså over 25 grader under normale klimaforhold – og din arbejdsgiver ikke gør noget ved det, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, hvis du har en. Ellers kan du ringe til din lokale HK-afdeling.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil hjælpe med at løse problemet, kan Arbejdstilsynet kontaktes. Og så kan Arbejdstilsynet komme med et påbud.

I 2013 besøgte Arbejdstilsynet 31.368 virksomheder. Heraf 2.618 butikker, 2.365 kontorer og 1.811 engros-virksomheder. I alt registrerede de 29.418 arbejdsmiljøproblemer. 53 problemer handlede om varme og kulde.

Kilde: Arbejdstilsynet.dk

Lav en handlingsplan - inden varmebølgen er over os

Temperaturen i hverdagen på din arbejdsplads skulle der gerne være styr på med den jævnlige APV. Men det er også en god idé at få lavet en konkret handlingsplan for, hvordan I på arbejdspladsen vil tackle en eventuel varmebølge. Så I – inden I står i situationen – har aftalt nogle spilleregler. Det kan I gøre i arbejdsmiljøorganisationen. Bliv enige om reglerne for:

 • Tøj
 • Adgang til vand
 • Antal af pauser
 • Indretning af køligt pauserum/adgang til udendørs pauser
 • Ekstra afskærmning for solen
 • Ekstra ventilation og udluftning
Kilde: Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL, Arbejdstilsynet.dk, barhandel.dk, barkontor.dk
 

 

Sådan reagerer kroppen, hvis dens temperatur kommer over ca. 37 grader

Hudoverfladen ved muskler på ben eller arme: Blodet suser ud til hudoverfladen, så der bliver mindre blod til de arbejdende muskler. Du kan blive utilpas, og dit arbejde føles hårdere.

Hjertet: Kredsløbet belastes, så blodtrykket falder. Du bliver hurtigere træt og dårligere til dit arbejde.

Sved på panden: Kroppen sveder, fordi den prøver at fordampe varmen for at holde temperaturen nede. Når du på den måde mister væske og salte, kan du ikke længere koordinere dine bevægelser så godt og bliver træt og sløv.

Varmestråler fra kroppen: Kroppen udstråler varme, fordi den prøver at komme af med noget af varmen. Så du føles varm over det hele.

Kilde: Arbejdstilsynet

Akutte symptomer på varme

 1. Du føler dig utilpas, og arbejdet føles hårdt.
 2. Du kan ikke tænke klart og har svært ved præcisionsarbejde.
 3. Du bliver hurtigere træt og har nedsat arbejdsevne.
 4. Du føler træthed, sløvhed og kramper.
 5. Du kollapser af varmeudmattelse.
Kilde: Arbejdstilsynet

Hvad gør du, hvis nogle bliver syge af varmen?

 • Hvis din kollega har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal han eller hun hjælpes udendørs eller i et køligere rum og have rigeligt at drikke.
 • Hvis din kollega ligefrem besvimer eller falder om, skal du ringe 112. Hedeslag er meget alvorligt og kan være livsfarligt, så det skal behandles akut.
Kilde: Arbejdstilsynet

Gravide, syge og ældre skal passe særligt på

Hvis du er gravid, ældre eller har hjerte- eller lungesygdomme, skal din arbejdsgiver ifølge Arbejdstilsynets vejledninger passe særligt på, at du ikke bliver udsat for varme over 25 grader. Hvis det på grund af hedebølge er svært at holde varmen nede på din arbejdsplads, har du krav på længere pauser – eller skal på en eller anden måde helst helt undgå de høje temperaturer.

Hvis du er i tvivl om, om du kan arbejde i varmen på grund af din særlige tilstand, skal du kontakte din egen læge.

Kilde: Arbejdstilsynet

Hold solen ude

Solen er den største synder i forhold til at skabe høje temperaturer på din arbejdsplads under en hedebølge. Du kan holde den ude på flere måder:

 • Skærm af om aftenen: Cirka halvdelen af varmen i østvendte lokaler opstår fra solen står op og ind til kl. 8. Så træk gardiner eller persienner for alle østvendte vinduer om aftenen/når du går fra arbejdspladsen.
 • Fast afskærmning: Sydvendte lokaler er udsat for stærk sol det meste af dagen. Her kan det være en god idé med en fast afskærmning af vinduerne som en del af bygningen. Det kan være med et udhæng, markiser eller særligt energiglas eller film i vinduerne.
 • Indendørs afskærmning: Udendørs afskærmning er mest effektivt mod solens varme, men hvis det ikke er muligt, er det vigtigt med persienner, lameller eller gardiner indendørs.
 • Isolering: Isolering kan ikke kun lune om vinteren, men kan også holde varmen ude om sommeren. Det er især vigtigt, at taget er isoleret. For hvis store tagflader er dårligt isolerede, opvarmes dit arbejdsrum, og du vil mærke en ubehagelig varmestråling ned i hovedet.

Kilde: Indeklimaportalen.dk      

 

Læs også

Hvornår er du pæn nok til at tage på arbejde?

Er tatoveringer og piercinger stadig et no-go på jobbet? Kan chefen lave dresscode og bestemme
over alt fra dit tøj til dit hår? Læs med og bliv klædt på til jobbet her.

Butiksassistent - HK fagforening

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk