HK.dk logo

Handelsansat: Hvornår er det mobning?

Hvad gør du, hvis du bliver mobbet på jobbet? Hvem har ansvaret? Bliver du fyret, hvis du selv mobber? Hvornår er det mobning, og hvornår er det drilleri? Kan man mobbe nogen ihjel?

Obs. Dette tema er fra 2015. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

De 5 vigtigste regler om mobning

 1. Din arbejdsgiver har ansvaret for at sikre, du ikke bliver mobbet.
 2. Din arbejdsplads bør lave en forebyggende mobbepolitik, og ledelsen bør klart melde ud, at mobning ikke tolereres.
 3. Din arbejdsgiver har pligt til at undersøge alle klager over mobning – og alle involverede parter har krav på diskretion og fair behandling.
 4. Hvis du bliver udsat for mobning på din arbejdsplads, har du ret til at sige fra, og du kan køre en sag mod din arbejdsgiver, hvis han/hun ikke tager hånd om situationen.
 5. Hvis du mobber en kollega på din arbejdsplads, kan du i sidste ende blive fyret. 
Kilder: Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelse om arbejdets udførelse og Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane og europæisk rammeaftale om vold og mobning

Hvornår er det mobning? Og hvornår er det drilleri?

Der kan være forskel på, hvad du og din kollega opfatter som hyggeligt drilleri, og hvad der går over jeres grænser. Men Arbejdstilsynet har formuleret en klar definition på mobning: 
 • "Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende." 
 • "De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem." 
Kort sagt: Hvis du ofte føler dig såret, krænket eller nedværdiget på dit job, og du ikke føler, du kan forsvare dig imod det, er det mobning.

Mobningens mange ansigter

Mobning kan foregå på mange måder på arbejdspladsen. Det kan være både kolleger eller chefer, der udsætter dig for det: 

 • Du kan blive holdt udenfor – i forhold til arbejdsopgaver eller sociale arrangementer.
 • Du kan opleve, at du bliver sat til urimelige opgaver, du ikke har forudsætningerne for at løse.
 • Du kan blive bagtalt.
 • Du kan opleve at blive hængt ud på sociale medier med billeder eller tekst.
 • Du kan opleve at få krænkende mails eller SMS’er.
 • Du kan få nedværdigende eller krænkende kommentarer i hverdagen.

3 ting du skal gøre, hvis du bliver mobbet

 1. Sig fra, hvis du kan. Hvis nogen overskrider dine grænser og siger eller gør ting, der får dig til at blive ked af det og føle dig krænket, bør de have det at vide med det samme, så det ikke udvikler sig. Hvis du ikke siger fra, er det heller ikke sikkert, at mobberen er bevidst om, at han/hun gør noget forkert. 
 2. Få talt med nogen, du stoler på om, hvad der er sket, og hvad det har fået dig til at føle. Du har brug for at få et andet perspektiv på situationen og blive bekræftet i, at det ikke er dig, der er noget galt med. Før samtidig dagbog og skriv ned, hvad du bliver udsat for. Hvad bliver der sagt, og hvad får det dig til at føle? 
 3. Gå til din chef, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant - alt efter hvem du har mest tillid til. Fortæl hvad du bliver udsat for. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at du ikke bliver mobbet, og derfor skal han/hun hjælpe dig. Hvis problemet ikke bliver løst på din arbejdsplads, bør du kontakte din lokale HK-afdeling på 70 11 45 45, og så vil de vejlede dig om en eventuel sag mod din arbejdsgiver. Her skal dine noter om mobningen bruges.

3 ting din chef skal gøre, hvis du bliver mobbet

 1. Din chef skal tage alle henvendelser om mobning alvorligt og vise sin villighed til at gribe ind over for det.
 2. Din chef bør tage en grundig snak med både dig og den eller de, der har udsat dig for mobning. For chefen er det vigtigt at komme til bunds i, hvad der har sat gang i mobningen, for det kan også være generelle ting på arbejdspladsen som en hård tone, et stort arbejdspres eller manglende ledelse, der skal tages hånd om.
 3. Din chef skal tilbyde den hjælp, du har behov for – fx sygemelding, krisehjælp eller flytning til en anden afdeling. Og skal gøre det klart over for mobberen, at mobningen skal stoppe, og at det har konsekvenser, hvis den ikke gør. Samtidig skal chefen overveje, om det er muligt at skabe en forsoning mellem dig og den/de, der har mobbet dig. Her kan det være nødvendigt at inddrage ekstern hjælp fra eksempelvis en psykolog eller arbejdsmiljøkonsulent. Uanset udkommet er det vigtigt at lave opfølgning.

Hvad gør du, hvis du ser en kollega blive mobbet

Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel og Lene Sheila Gjørup, erhvervspsykologisk konsulent og terapeut giver dig her en række konkrete redskaber til at gribe ind, hvis du ser en kollega blive mobbet: 
 • Hvis du oplever, en kollega bliver udsat for noget, som du selv ville synes var grænseoverskridende eller nedværdigende, så sig tydeligt fra over for dem, der udfører mobningen. Det er lige så galt at være vidne til mobning uden at gøre noget, som at mobbe selv.
 • Hvis du er i tvivl om, om din kollega føler sig mobbet, så spørg vedkommende: ”Er du okay? Hvis det var mig, der blev udsat for det der, ville jeg synes, det var ubehageligt, men hvordan har du det med det?” 
 • Hvis din kollega føler sig mobbet, men ikke selv har overskud til at gå videre med det, kan du tilbyde at gå med til chefen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten for at få gjort noget ved problemet. Det vil give din kollega ekstra styrke at vide, at det ikke blot er ham/hende, der har set mobningen.

Kan man mobbe nogen ihjel?

Ja, det kan man faktisk. Flere undersøgelser – blandt andet fra arbejdstilsynet i Norge – har vist, at mobning på arbejdspladsen i yderste konsekvens kan få medarbejdere så langt ud, at de begår selvmord. 

Derfor er det utrolig vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner, som fortæller dig, at du lider under mobning. Din arbejdsplads har også stor interesse i at være opmærksom, hvis du viser symptomer på mobning, for dårlig medarbejdertrivsel mærkes på bundlinjen.

Mulige konsekvenser for dig, der bliver mobbet:

 • Mistet arbejdsglæde.
 • Passivitet og vagtsomhed.
 • Dårligt selvværd.
 • Uro, ængstelse og anspændthed.
 • Hovedpine og kvalme.
 • Søvnløshed.
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer.
 • Stress, depression eller angst.
 • Selvmordstanker.


Mulige konsekvenser for virksomheden, hvor der foregår mobning:

 • Mere sygefravær.
 • Dårlig trivsel og mangel på arbejdsglæde blandt medarbejderne.
 • Manglende effektivitet.
 • Virksomhedens ry/brand kan blive påvirket.
 • Det bliver sværere at rekruttere nye medarbejdere.

Ved du, om du selv mobber?

Tjekliste over, hvilke spørgsmål, du skal stille dig selv for at finde ud af, om du mobber: 
 • Siger du ting til dine kolleger, som du selv ville blive ked af at høre?
 • Har du oplevet en kollega se såret ud, når du er kommet med ”friske bemærkninger”?
 • Bagtaler du dine kolleger?
 • ”Glemmer” du at invitere nogen til sociale arrangementer på arbejdspladsen? 
 • Holder du nogen uden for konkrete arbejdsopgaver eller projekter?  
 • Glemmer du at tænke over, om det du skriver i mails eller SMS’er kan opfattes sårende eller krænkende? 
Hvis du kan svare ja til et af ovenstående spørgsmål, bør du tale med den eller de kollegaer, du har gjort det over for. Sig undskyld og gør klart, at du er ked af, hvis du har virket sårende eller krænkende. Sørg for ikke at gentage samme fejl igen.

Kan du blive fyret for at mobbe?

Ja. 

”Din arbejdsgiver har ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og hvis han eller hun i den forbindelse har givet dig advarsler om, at du ikke lever op til det og skal ændre adfærd, og du så ikke ændrer din adfærd, kan du sagligt siges op,” siger Jeanette Hahnemann, faglig sekretær i HK Handel.

Sådan forebygger I mobning på arbejdspladsen

Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel og Lene Sheila Gjørup, erhvervspsykologisk konsulent og terapeut kommer her med en række gode råd til, hvordan I kan forebygge mobning på arbejdspladsen:

Det kan VIRKSOMHEDEN gøre
 • Ledelsen skal melde tydeligt ud (og vise med deres handlinger) at mobning ikke er tolereret.
 • Alle arbejdspladser bør lave en nedskrevet mobbepolitik eller handlingsplan, som bør indeholde retningslinjer for:
  - Forebyggelse af mobning: Ledere og medarbejdere bør få viden om, hvad mobning er, og hvordan man spotter mobning. Det bør tages løbende op på workshops eller medarbejdermøder – og bør beskrives i mobbepolitikken. Samtidig vil det være en god idé at få defineret grundlæggende rammer for, hvordan man taler til hinanden og opfører sig på arbejdspladsen.
  - Håndtering af mobning: Der bør være en fast procedure for, hvem man skal henvende sig til, hvis man bliver mobbet, og hvem der skal gribe ind og hvordan. Sanktioner over for dem, der mobber, skal også beskrives. Fx advarsler, forflyttelse, degradering eller afskedigelse.
  - Hjælp til de mobbede: Mobbepolitikken skal beskrive, hvilken form for vejledning og støtte, man har krav på som mobbeoffer. Fx anonym rådgivning, psykologhjælp eller mægling. 
 • Mobbepolitikken bør evalueres og revideres hvert andet år.
 • Det er vigtigt løbende at have fokus på den generelle trivsel på arbejdspladsen. Det kan gøres ved fx løbende trivselssamtaler mellem leder og medarbejder, temadage om trivsel eller en trivselstelefon, hvor medarbejderne nogle gange om måneden kan ringe til en ekstern rådgiver og tale ud om konflikter.


Det kan DU gøre

 • Respekter dine kolleger og accepter, at I er forskellige.
 • Sørg for at have en god omgangstone og tænk over, at menneskers grænser er forskellige. 
 • Hvis du vil drille og komme med sjove bemærkninger, skal du kende din kollega meget godt.
 • Sørg for at få løst små konflikter eller misforståelser med kollegaerne med det samme, så de ikke vokser sig større.
 • Vær opmærksom på aldrig at tale om dine kolleger bag deres ryg.
 • Tænk over, hvordan du formulerer dig, når du skriver til kolleger på sociale medier, i mails eller per SMS: Er der noget, som kan misforstås og virke sårende?
 • Sig fra, hvis du er vidne til mobning og tal med ledelsen om det.

Så mange bliver mobbet

 • 12 % har været udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder
 • 27 % har været vidne til mobning. 
 • Flere kvinder end mænd er blevet mobbet. 
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, undersøgelse blandt 27.000 beskæftigede, 2014. 

 • Hver fjerde er blevet mobbet på en arbejdsplads.
 • Hver tiende har været sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. 
Kilde: Epinion for HK, undersøgelse blandt 2000 danskere, august 2015

Mobbehotline

Du kan anonymt ringe til Arbejdstilsynets hotline for at få råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen. Både hvis du selv bliver mobbet, eller du oplever, at kolleger bliver mobbet. 


Telefon 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. 

Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Kilder: Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel, Jeanette Hahnemann, faglig sekretær i HK Handel, Lene Sheila Gjørup, erhvervspsykologisk konsulent og terapeut, Pjece: Forebyg mobning, BarKontor.dk, Arbejdstilsynet.dk, amid.dk, Forebygmobning.dk, Stopmobning.dk, Detdumaerker.dk, AT-vejledning om mobning og seksuel chikane, copenpsyk.dk/mobning-sexchikane

Læs også

Sådan tackler du konflikter med kolleger

Cirka hver sjette oplever konflikter på arbejdspladsen en gang om måneden. Her får du råd til at forebygge, spotte og tackle konflikter med kolleger. 

Konflikter

Log ind som medlem