Ring til HK's fagforening

Når du har spørgsmål til ansættelsesvilkår, kontingent, medlemskab samt samtaler i Job og vejledning

7011 4545

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Ring til HK's a-kasse

Når du har spørgsmål til dagpenge, feriedagpenge, efterløn, jobsøgning i EØS og selvstændig virksomhed

7010 6789

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os

Oplever du tekniske problemer med hjemmesiden ring: 4437 1563 - åben: 6.00-24.00

HK.dk logo

Handelsansat: Der er grænser for, hvor meget du må arbejde over

Overarbejde kan give gode penge og være svært at sige nej til. Men tjek reglerne for, hvor meget du må arbejde over – og hvad overarbejde kan gøre ved dig.

De vigtigste regler for overarbejde

Nedenstående gælder for dig, der er dækket af en af nedenstående overenskomster:
Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Butiksoverenskomsten med DIO II
Funktionæroverenskomsten for Handel, transport og service med DIO II
Funktionæroverenskomsten for Handel, viden og service med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Er du dækket af en anden overenskomst, eller har du slet ikke omfattet af en overenskomst, så kontakt din lokale HK-afdeling på 7011 4545 for at høre, hvilke regler der gælder for dig.

Betaling

Din overenskomst sikrer dig ekstra betaling for overarbejde. Tjek den, og se de vejledende regler her:

 • Du får timeløn + 50 % tillæg for de første tre overarbejdstimer, du har på en hverdag.
 • Du får timeløn + 100 % tillæg fra fjerde overarbejdstime på en hverdag og alt overarbejde mellem 24.00 og 06.00 på hverdage (inklusiv lørdage).
 • Du får timeløn + 100 % tillæg for alle overarbejdstimer på søn- og helligdage.
 • Hvis du er elev, får du tillæg for overarbejde som alle andre. Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for overarbejde, alt efter om du er over eller under 18. Se reglerne her.
 • Hovedreglen er, at overarbejde skal udbetales. Både chef og medarbejder skal være enige, hvis overarbejde i stedet skal afspadseres. Hvis du afspadserer overarbejde, men bliver syg, har du ret til ny afspadsering.
  Husk også, at du ikke både kan få forskudttidstillæg og overarbejdsbetaling for udført overarbejde.
 • Obs. Er du på funktionsløn, skal eventuelle overarbejdstimer over 37 timer være kompenseret i din løn. Læs mere om funktionsløn her.
Omfang

Der er ingen øvre grænse for overarbejde, men overenskomsterne fastslår, det skal være undtagelsen og ikke reglen, at der udføres overarbejde på en arbejdsplads. Det skal altså ikke benyttes, fordi der er dårlig arbejdsplanlægning, men fordi der sker hændelser, man ikke kunne forudse.

Lovgivningen/overenskomsterne har desuden formuleret regler for din ret til hvile:

 • Du må højst arbejde 48 timer i gennemsnit om ugen i din arbejdsperiode. Du skal have mindst et fridøgn inden for en periode på 7 dage.
 • Du skal altid have mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for et arbejdsdøgn. Der skal altså gå 11 timer fra du har fri, til du møder igen.
Varsling

Der er ingen lovgivning for varsling af overarbejde, men flere overenskomster sætter rammer:

 • Overarbejde skal som udgangspunkt varsles senest dagen før.
 • Du skal have en god grund til at sige nej, hvis chefen vil have dig til at overarbejde.
 • Hvis du ikke skal arbejde over alligevel, så skal afvarslingen ske senest 4 timer inden overarbejdet skulle være begyndt. Sker det ikke, skal du have udbetalt en timeløn + 50 %.    

Hvornår er det overarbejde?

 • Fuldtidsansat på 37 timer 
  Hvis du er fuldtidsansat på 37 timer, så er det overarbejde, når du arbejder ud over de 37 timer i gennemsnit om ugen i arbejdsplanen.      
 • Jobløn/funktionsløn
  Hvis du arbejder på jobløn/funktionsløn og arbejder uden højeste arbejdstid, kan man ikke tale om overarbejde, og derfor har du typisk ikke ret til overarbejdsbetaling. Din løn skal dog altid afspejle den tid, du reelt arbejder.        
 • Deltid
  Hvis du arbejder på deltid, betragtes det først som overarbejde, når du arbejder mere end 37 timer om ugen i gennemsnit over din arbejdsplansperiode. Indtil da får du kun almindelig timeløn for merarbejde. Til gengæld kan du som deltidsansat ubegrundet nægte merarbejde.

Sådan siger du fra over for overarbejde

Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL og Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog i TeamArbejdsliv kommer her med bud på, hvordan du på arbejdspladsen kan tage det op, hvis overarbejdet begynder at fylde for meget:

Tal med din chef (Hvis I har et godt forhold)

 • Forklar, at du gerne vil tage overarbejde ind imellem eller i en periode, men at du nu kan mærke, det er blevet for meget.
 • Få afstemt forventningerne. Spørg hvilke opgaver, du skal prioritere højest – og om der er opgaver, du kan lade ligge, til der bliver bedre tid.
 • Få afklaret, om det nogle gange er okay at sige nej til overarbejde.

Tal med din tillidsrepræsentant og kolleger (Hvis du er mere tryg ved det)

 • Spørg dem, om de også oplever meget overarbejde, og om de også ser det som et problem.
 • Sammen kan I bede chefen om at tage emnet op på et personalemøde eller i samarbejdsudvalget.
 • Få sammen med ledelse og kolleger talt om, om det er muligt, at arbejdet kan organiseres på en anden måde, om der er klare forventninger, om hvorfor det er nødvendigt med overarbejde, om der er nok anerkendelse af arbejdet.
 • Hvis problemet ikke løses, og overarbejde fortsætter med at være reglen i stedet for undtagelsen, så kontakt den lokale HK-afdeling på 70 11 45 45.

Pas på, du ikke bliver udnyttet på deltid

Det kan være en bedre forretning for en arbejdsgiver at ansætte flere medarbejdere på deltid og lade dem arbejde ekstra til almindelig timeløn – end at lade en mindre gruppe ansatte på fuld tid arbejde over og få overtidsbetaling.

- Jeg har set eksempler på, at arbejdsgivere i den private eller offentlige sektor ansætter folk på deltid, hvor de så reelt arbejder fuldtid. Så det er vigtigt, man får lavet lokale aftaler på arbejdspladsen, hvor ledere og medarbejdere finder frem til nogle arbejdstidsregler, der tilgodeser begge parter.

-Anna Ilsøe, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Københavns Universitet

 

 

 

- Jeg oplever ikke, at vi har mange sager, hvor overarbejde er mere reglen end undtagelsen. Men vi har mange medarbejdere på deltid indenfor detailhandlen, og de skal huske, at de har ret til at nægte merarbejde, uden at de behøver at begrunde hvorfor. Vi har også regler i overenskomsten om, at man skal tilgodese deltidsansatte, der gerne vil have flere fast timer. Det er en aftale, vi har indgået, fordi vi oplevede, at arbejdsgiveren i stedet for at planlægge, brugte de deltidsansatte som en nem og belejlig arbejdsressource, der med kort varsel kunnne fylde huller ud i arbejdsplanen, som kunne være undgået ved ordentlig planlægning.

 

-Kim Jensen, faglig chef i HK Handel.

 

Overarbejde kan være usundt

Hvornår overarbejdet bliver for meget og får negative konsekvenser for netop dig, er svært at sige. Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog i TeamArbejdsliv, der har forsket i området, forklarer, at omstændighederne omkring overarbejdet har stor betydning for, om det er belastende eller ej:

 • Det vil for de fleste have en negativ effekt på helbredet, hvis du arbejder langt over 37 timer om ugen i en længere periode. Men det afhænger i høj grad af, om du gør det frivilligt, eller fordi du er presset af en chef eller økonomien. Og om karakteren af arbejdet. F.eks. vil koncentreret tænkearbejde, hårdt fysisk arbejde eller ensidigt fysisk arbejde være mere belastende end afvekslende arbejde.
 • Hvis du bliver beordret på overarbejde, og hvis det sker med kort varsel, har det en mere negativ effekt.
 • Hvis du har mere indflydelse på overarbejde og kan sige til og fra – og hvis overarbejdet bliver varslet i god tid – er der mindre sandsynlighed for, at overarbejde bliver belastende.

 

Sådan forebygger I overarbejde

Din leder har ansvaret, men I kan gøre en fælles indsats på arbejdspladsen for at forebygge belastende eller for meget overarbejde:

 • Ledelsen skal sørge for, at alle medarbejdere ved, hvilke krav, der er til dem, og hvad der er deres ansvar. (Og hvad der ikke er deres ansvar).
 • Få talt om, om alle medarbejdere kender virksomhedens kerneopgave og ved, hvordan de skal prioritere arbejdet.
 • Få talt om, hvad I hver især forventer jer af jeres arbejde.
 • Sørg for at få kortlagt arbejdspresset i virksomheden, så I ved, hvornår der er spidsbelastningsperioder, og hvorfor der er problemer med at få vagtskemaer til at hænge sammen, så I får grundlag for at finde ud af, om arbejdet skal organiseres på en anden måde.
 • Få kortlagt om der er de rette ressourcer og kompetencer i afdelingen, eller om der f.eks. er behov for flere medarbejdere eller at nogen af medarbejderne skal på efteruddannelse.
 • Bed om tydelig og brugbar feedback på jeres arbejdsopgaver – fra både chefen og hinanden.
 • Brug hinanden i stedet for hver især at mene, I skal klare det hele selv.

Overarbejde er både trendy og utrendy

Det er både cool at sige, man arbejder konstant og har meget overarbejde, og at passe på sig selv og sin familie.

Trenden går i begge retninger, mener Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog i TeamArbejdsliv:

- Når der er stor arbejdsløshed, som vi oplever nu, er der prestige i at have job og have meget at lave. På den anden side er der mange i tiden – især yngre mænd og kvinder - som er opmærksomme på, at de vil have et familieliv, der skal hænge sammen. De vil gerne vise overskud ved, at arbejdet ikke går ud over familien.

Fremtiden: Flekstid skubber overarbejde af banen

Måske er overarbejde om få år mere undtagelsen end reglen på danske arbejdspladser. Flekstid og andre fleksible arbejdstidsaftaler gør, at vi arbejder på en anden måde. Det mener Anna Ilsøe, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Københavns Universitet, der forsker i arbejdstid og blandt andet har lavet en række casestudier inden for industri og detailhandel. Læs her, hvilke trends hun ser i danskernes arbejdstid:

 • Mere fantasifuldhed: - Før i tiden var overarbejde arbejdsgivernes eneste instrument, hvis de skulle have medarbejderne til at arbejde mere eller på skæve tidspunkter, men over de sidste 30 år har de fået flere og flere instrumenter som flekstid, korte uger og varieret ugentlig arbejdstid. Set i det perspektiv er begrebet overarbejde gammeldags. Udviklingen går i retningen af flere forskellige former for arbejdstid, fordi man i de enkelte brancher og i de enkelte virksomheder organiserer arbejdstiden, så den passer til det produkt eller den service, man skal levere, og den medarbejdergruppe, man har.

 • Fleksibilitet betyder mere end løn: - Løn har altid haft en stor betydning for medarbejderne, men arbejdstiden har på mange måder en mere indgribende virkning på medarbejdernes liv – herunder på deres muligheder for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Derfor tror jeg, vi kommer til at opleve et større fokus på lokalaftaler om fleksibel arbejdstid end på overtidsbetaling. Arbejdsgivere i detailhandlen har eksempelvis behov for, at der er medarbejdere i butikken, når der er kunder. Omvendt kan en enlig mor ikke arbejde på tidspunkter, hvor hun skal hente sit barn. Så på hver enkelt arbejdsplads vil både ledere og medarbejdere have et stort incitament til at udarbejde planer, der tilgodeser alle parter. Det kan endda være en måde at tiltrække medarbejdere på.

 • Kræver stort overblik: - Jo mere fleksible arbejdstidsaftaler og vagtskemaer, man får, jo større krav stiller det til virksomhedernes koordination af de ansattes arbejdstid. Mange større virksomheder kører med arbejdstidskonti, så de løbende opgør, hvem der kan arbejde, hvem der skal afspadsere og så videre. Men for mindre virksomheder kan det være sværere at finde ressourcer til at holde styr på arbejdstiden, da der er færre ansatte i administrationen. Det kan skabe problemer, hvis der ikke er styr på arbejdstiden – eksempelvis hvis en medarbejder stopper, og der er et stort minus eller et stort plus af arbejdstimer på arbejdstidskontoen.    

 

Kilder til hele temaet: Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel, Kim Jensen, faglig chef i HK Handel, Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 om hvileperiode og fridøgn, Coop Butik overenskomsten, Karen Albertsen, psykolog og arbejdsmiljøforsker i TeamArbejdsliv, Anna, Ilsøe, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Københavns Universitet, hk.dk, statistikbanken.dk, Nordisk Ministerråd, arbejdsmiljoforskning.dk, amid.dk, ”Før arbejdspresset bliver for stort”, BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration.

Arbejder du på deltid i butiK? Se alt om din arbejdstid

Alt du skal vide om arbejdstid, hvis du arbejder fuldtid i butik

Sådan er reglerne for pauser for dig, der arbejder i handelsbranchen

Læs også

Tjek din løn: Får du tillæg som fortjent?

Ud over din faste månedsløn har du ret til en række tillæg. Men hvad dækker tillæggene over, og hvad har du ret til hvornår? Det guider vi dig igennem i dette tema.

Tillæg

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk