HK.dk logo

7 gode råd til genforhandling af løn - for chefer og ledere

 |  Chefgruppen  |  HK Kommunal  |  DL

Genforhandlingen af din løn sker i samarbejde med dig. Og det er en god idé, at du forbereder dig. Her får du syv gode råd til, hvad du bør reflektere over inden forhandlingen.

Din løn står aldrig stille. Den største del af den reguleres automatisk via overenskomsterne, som er til forhandling hvert andet eller tredje år, og hvor stigningerne typisk udmøntes flere gange i løbet af overenskomstperioden. Derudover består din løn af individuelle tillæg, der kan genforhandles. Forhandlinger om individuelle tillæg sker på baggrund af aftalerne om lokal løndannelse mellem HK Kommunal og henholdsvis kommuner og regioner. 

Ændringer i din løn aftales mellem din arbejdsgiver og HK Kommunal. Men du inddrages selvfølgelig i hele forhandlingsprocessen. Du kan også selv påvirke din løn.

Sådan får du mere i løn

Din løn består af grundløn og tillæg, der er fastsat i overenskomsten, samt individuelle tillæg. Grundlønnen kan genforhandles, hvis du skifter stilling internt i kommunen eller regionen, eller hvis din stilling ændrer sig væsentligt. 

Det kan eksempelvis være i forbindelse med omstruktureringer, udvidelse af dit lederområde, eller hvis du rykker op/ned i det ledelsesmæssige hierarki. Dine individuelle tillæg genforhandles som udgangspunkt en gang om året. 

Individuelle tillæg kan gives i form af:

 • Kvalifikationsløn, der baseres på den enkeltes kvalifikationer, erfaring, uddannelse, særlige kompetencer mv. 
 • Funktionsløn, der baseres på de funktioner samt ansvars – og arbejdsområder, der er knyttet til stillingen.
 • Resultatløn, der gives som et engangsbeløb eller midlertidige tillæg og er en honorering for opfyldelse af fastsatte mål. En resultatlønsaftale kan eksempelvis omhandle gennemførelse af et projekt, omstruktureringer eller effektiviseringer. 

Dine individuelle tillæg bør afspejle, at kvalifikationer og funktioner udvikler sig løbende. Hvis du ikke har haft en lønudvikling over en længere periode, er der god grund til at få foretaget en vurdering af din løn. Kontakt en af HK/Kommunals chefkoordinatorer eller bed om en lønsamtale med din overordnede. Du kan også bruge de 7 gode råd, som du får nedenfor. Og husk at gennemgå vores tjekliste, for at få inspiration til hvad du skal have med til forhandlingsbordet.

 • 1
  Forberedelse året rundt

  Husk at lønnen ikke fastlægges, den dag forhandlingen foregår, men påvirkes løbende af de resultater, du opnår i dit arbejde. Gør løbende opmærksom på dine resultater – også selvom det ikke er din direkte overordnede, der forhandler din løn. Du kan også bede om en lønsamtale med din overordnede.

 • 2
  Ændrede opgaver/ansvar

  Strukturændringer, opgaveændringer og ændringer i ansvarsområder er en god grund til genforhandling af din løn. Skriv ned hvilke ændringer, der har været i dine funktioner, siden din løn blev forhandlet sidste gang. Vær særligt opmærksom på, hvorvidt reduktioner i antallet af lederstillinger har medført en udvidelse af dit ansvarsområde.

 • 3
  Nye kompetencer

  Dine kompetencer udvikler sig løbende, og det skal afspejle sig i lønnen. Overvej hvilke af dine kompetencer, der er af særlig gavn for arbejdspladsen og/eller om ændringer i dine opgaver/ansvar har medført, at du har udviklet nye kompetencer. Du kan også have taget en efteruddannelse siden sidste lønforhandling, der har udviklet dine kvalifikationer.

 • 4
  Resultater

  Bliv konkret omkring de resultater, du har opnået siden sidste lønforhandling. Har du bidraget til opfyldelse af bestemte mål på arbejdspladsen, til effektiviseringer eller til kvalitative forbedringer? Honorering af resultater kan ske i form af resultatløn, der typisk ydes som et engangsbeløb.

 • 5
  Lønudvikling

  Hvordan har din løn udviklet sig, siden du blev ansat? Hvilken løn får dine kolleger i sammenlignelige stillinger? Undersøg lønniveauet på din arbejdsplads og spørg din chefkoordinator i HK/Kommunal om lønniveauet for den chefgruppe, du tilhører. Hvis du er chef i en kommune, kan du tjekke den lokale lønstatistik på krl.dk. På MitHK kan du se mere lønstatistik og sammenligne din egen løn med gennemsnittet.

 • 6
  Realistiske og ambitiøse lønforslag

  Overvej hvilke konkrete krav du har til en lønforbedring. Dine krav skal balancere mellem at være ambitiøse og realistiske. Brug de gode råd her på siden til at blive skarp på dit lønkrav og kontakt din chefkoordinator i HK Kommunal for flere gode råd.

 • 7
  Alternativer

  Ikke alle lønforhandlinger ender med en lønforbedring. Og under alle omstændigheder er det godt at overveje alternativer, der kan påvirke fremtidige lønforhandlinger:

  Begrundelser: Sørg for, at få konkrete begrundelser for afslaget på en lønforbedring og få drøftet, hvad der skal til for at få en lønforbedring på et senere tidspunkt.

  Kompetenceudvikling: Som leder eller chef har du ret til en individuel udviklingsplan. Overvej om det kunne være relevant at aftale en konkret efteruddannelse. Få eksempelvis sparring via HK Kommunals Karrieretelefon.

  Mål. Vær aktiv i forhold til mulighederne for en fremadrettet resultatlønsaftale. Er der udsigt til projekter eller andet, der på forhånd kan aftales en honorering for, såfremt visse mål opfyldes?.


Tjekliste til genforhandlingen

Inden du går i dialog med din overordnede, bør du stille dig selv nedenstående spørgsmål. Derved får du klargjort for dig selv, hvad du med fordel kan lade indgå i forhandlingen.

Ved ændringer eller udvidelser af dit ansvarsområde, har du så:

 • fået flere opgaver?
 • fået et større ansvar?
 • fået flere medarbejdere?
 • overtaget opgaver fra en anden leder eller i forbindelse med en nedlagt lederstilling?

Omkring dine konkrete resultater, har du så:

 • opnået effektiviseringer? 
 • sparet penge/tid? 
 • skabt øget kvalitet for borgere eller interne kunder?
 • udviklet medarbejdere?
 • udviklet arbejdsopgaver/løsninger?
 • innoveret/skabt nye løsninger?
 • skaffet goodwill?
 • medvirket til bedre løsninger på tværs i organisationen?

Har du ved at være en god leder:

 • forbedret din afdeling?
 • udvist rettidig omhu?
 • taget nødvendige kampe?
 • stabiliseret dit område?
 • medvirket til at øge effektfuldt samarbejde med andre områder?

Fremadrettet:

 • hvad skal du nå på dit område?
 • hvad bliver de store udfordringer?
 • hvilke opgaver kommer til at volde problemer/give bøvl?


Løn Ledelse


Aktuelt


Din løn er steget med 1,2 procent

1. januar steg de kommunale og regionale lønninger med 1,2 procent. Tjek hvad din nye løn er i...

Løn

Kommunalt ansatte har fortsat højeste lønstigning

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ansatte i kommunerne fører med den højeste lønstigning i...

Løn

Ledende lægesekretærer: Sådan får du styr på økonomien

Et modul i ”Ledelse og økonomistyring” klæder dig på til at gennemskue og påvirke de overordnede...

Ledelse Uddannelse Udvikling

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Ledelse er et fag i konstant udvikling.

Chef-lederkredsen i HK Trafik & Jernbane gennemfører 2 workshops for i alt 60 ledere i oktober...


Videreuddannelse sideløbende med jobbet

Hej alle. Jeg har i erkendelse af, at jeg ikke kan konkurrere på hurtighed med mine nye unge...


 Se mere under Netværk

Andre artikler


Guide: Forstå din lønseddel

Kommuner og regioner bruger lønsystemer fra to primære leverandører, nemlig KMD og Silkeborg...

Løn

Spot dine lederspirer

Som leder er en af dine opgaver at være med til at finde morgendagens ledere. Her får du gode råd...

Karriere Karriere ledere Ledelse Udvikling Uddannelse

Gør dine medarbejdere klar til fremtiden

Dine medarbejderes faglige og personlige kompetencer er nøglen til 
at få løst opgaverne bedst...

Karriere ledere Karriereudvikling Ledelse

 Se flere artikler
Aktuelt

Din løn er steget med 1,2 procent

1. januar steg de kommunale og regionale lønninger med 1,2 procent. Tjek hvad din nye løn er i...

Løn

Kommunalt ansatte har fortsat højeste lønstigning

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ansatte i kommunerne fører med den højeste lønstigning i...

Løn

Ledende lægesekretærer: Sådan får du styr på økonomien

Et modul i ”Ledelse og økonomistyring” klæder dig på til at gennemskue og påvirke de overordnede...

Ledelse Uddannelse Udvikling

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Ledelse er et fag i konstant udvikling.

Chef-lederkredsen i HK Trafik & Jernbane gennemfører 2 workshops for i alt 60 ledere i oktober...


Videreuddannelse sideløbende med jobbet

Hej alle. Jeg har i erkendelse af, at jeg ikke kan konkurrere på hurtighed med mine nye unge...


 Se mere under Netværk
Andre artikler

Guide: Forstå din lønseddel

Kommuner og regioner bruger lønsystemer fra to primære leverandører, nemlig KMD og Silkeborg...

Løn

Spot dine lederspirer

Som leder er en af dine opgaver at være med til at finde morgendagens ledere. Her får du gode råd...

Karriere Karriere ledere Ledelse Udvikling Uddannelse

Gør dine medarbejdere klar til fremtiden

Dine medarbejderes faglige og personlige kompetencer er nøglen til 
at få løst opgaverne bedst...

Karriere ledere Karriereudvikling Ledelse

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Vi er ved telefonerne mandag til torsdag kl. 8-17. Fredag kl. 8-16.

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6-24.

Mit HK

Mit HK er din personlige side, hvor du kan fx kan se dine medlemsfordele, kurser og overenskomst.

Log på Mit HK

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Vi er ved telefonerne mandag til torsdag kl. 8-17. Fredag kl. 8-16.

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6-24.

Mit HK

Mit HK er din personlige side, hvor du kan fx kan se dine medlemsfordele, kurser og overenskomst.

Log på Mit HK

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk