HK.dk logo

Sådan fungerer bureauet

16. september 2018  |  Freelancer

Tjek vores brugerguide og bliv klogere på, hvordan bureauet fungerer

Trin 1 -  Du skaffer en opgave

Du forhandler en opgave med kunden

Du får tilbudt en opgave, og du forhandler detaljerne omkring opgaven på plads – hvad der skal leveres, hvor mange timer det tager, om der er udgifter i forbindelse med opgaven (anskaffelser, kørsel mm), der dækkes af kunden, hvornår arbejdet udføres og afsluttes.

Prisen skal tage højde for udgifter til administration/forsikringer, feriepenge, pension, driftsudgifter, efteruddannelse mm.

Du kan bruge vores prisguide til inspiration til din prissætning 
For at se, hvad kundens pris giver dig i løn, brug lønberegneren
For at se, hvad din timeløn giver i pris til kunden, brug prisberegneren

 

Trin 2 - Du indberetter opgaven til bureauet

Du indberetter opgaven til bureauet

Du har skaffet en opgave, men kunden vil kun hyre dig på faktura. Du har ikke CVR-nummer og er måske også i tvivl, om du er klar til at oprette et. I stedet kan du indberette din opgave ved at udfylde formularen på hjemmesiden.

Bureauet tjekker herefter bl.a.:

  • at opgaven ligger inden for bureauets område. Manuelt arbejde kan ikke administreres af bureauet, da det ligger uden for vores forsikringsaftale
  • at din pris ikke ligger under, hvad en ansat inden for nærmeste branchekode koster arbejdsgiverne
  • at opgaven ikke er påbegyndt eller udført. Bureauet kan kun administrere opgaver, der er bekræftet af kunden før arbejdets påbegyndelse bl.a. af hensyn til hvidvaskningsregler og forsikring mm.


Hvis din opgave varer længere end en måned, skal den deles op. Det gør vi for at fakturere kunden hver måned, så vi ikke har for mange penge ude at svømme. Hvis en opgave strækker sig over 3 måneder uafbrudt på fuld tid, bør du i stedet ansættes hos kunden. Derfor afviser bureauet opgaver, der overstiger 3 måneders uafbrudt fuldtidsarbejde.

Hvis bureauet ikke kan påtage sig opgaven, kontakter vi dig. Ellers går vi til trin 3.'

Trin 3 - Bureauet formaliserer aftalen

Bureauet bekræfter aftalerne

Næste skridt er, at bureauet udformer en ordrebekræftelse til kunden. Når kunden har bekræftet ordren, sender vi en kopi af ordrebekræftelsen til dig sammen med en ansættelseskontrakt. Bureauet ansætter dig tidsbegrænset til at udføre det aftalte stykke arbejde. Du underskriver kontrakten og mailer en indscannet eller affotograferet kopi retur til bureauet. Du kan nu gå i gang med det aftalte arbejde.

Hvis noget ændrer sig i løbet af arbejdet – fx hvis ordren ændres, udbygges eller på anden måde justeres, skal du kontakte bureauet, få vi kan justere ordrebekræftelsen til kunden.

Hvis det er en længerevarende opgave, kan du indberette timer undervejs via hjemmesiden. Så sender vi en timebekræftelse til kunden. Bureauet kører løn 2 gange om måneden. Hvis det er en opgave af kortere varighed, indberetter du blot timer og evt. udgifter, når du afslutter opgaven.

 

Trin 4 - Bureauet fakturerer kunden 

Bureauet fakturerer kunden

Når opgaven er udført, giver du bureauet besked via hjemmesiden ved at udfylde ”Afslut opgave”.Så fakturerer bureauet kunden for opgaven i henhold til ordrebekræftelsen. Kunden betaler, og Bureauet modtager pengene. Hvis kunden ikke betaler, står Bureauet for at inddrive pengene, og lykkes det ikke, får du stadig løn for opgaven.

 

Trin 5 - Bureauet laver regnskab, og du får løn

Bureauet laver regnskab  og du får løn

Når du har givet besked om, at opgaven er afsluttet, går Bureauet i gang med at beregne din løn fraregnet administrationsgebyr og evt. udgifter, der ikke dækkes af kunden. Du modtager lønnen på din lønkonto, og der indbetales feriepenge til feriekonto. Du får en elektronisk lønseddel, og dine timer indberettes til indkomstregistret.

Bureauet står for momsregnskab, skattebetaling og alt det andet administrative arbejde, der følger med et CVR-nummer. Mens du udfører arbejdet, er du dækket af HK's forsikring.
Husk at logge ind i din skattemappe og juster din forskudsregistrering med det beløb, du regner med at tjene på dine freelanceopgaver, så din trækprocent tager højde for den ekstra indkomst.

Gå til forsiden

Freelancer

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem