HK.dk logo

Forretningsbetingelser

04. april 2018  |  Freelancer

Betingelser for brug af Servicebureau for freelancere

Bureauets formål

Servicebureau for freelancere drives af HK Danmark non profit. Bureauet har til formål at gøre det lettere for potentielle freelancere at prøve kræfter med at løse freelanceopgaver uden at skulle forholde sig til ordrebekræftelse, fakturering, moms, skat, CVR-registrering, forsikring mm. Formelt set er bureauet at sidestille med et vikarbureau, hvor vikaren selv skaffer opgaven.

 

Vilkår for freelancere

Bureauet kan ikke benyttes til ufaglært, manuelt arbejde, da dette ikke dækkes af vores forsikringsordning. Bureauet kan kun påtage sig at administrere opgaver fremadrettet, og freelanceren må først påbegynde arbejdet, når opgaven er bekræftet af bureauet, og der er indgået en kontrakt på opgaven. Hvis opgaver er påbegyndt, før der er underskrevet kontrakt, annulleres kontrakten, og bureauet afviser at administrere opgaven.

Opgaver kan højst vare en måned ad gangen (max 160,33 timer svarende til 37 t./ugen). Hvis du får tilbudt opgaver, der varer længere end en måned, skal opgaven opdeles, så der udsendes ordrebekræftelse og faktureres på månedsbasis.

Opgaver på fuld tid (defineret som 30 t./ugen eller derover), som strækker sig over 3 eller derover fortløbende måneder afvises af bureauet under henvisning til, at kunde/arbejdsgiver i stedet bør ansætte arbejdskraften med en ansats rettigheder. Der er med andre ord ikke længere tale om en freelanceopgave, men et behov for arbejdskraft af en varighed og intensitet, som arbejdsgiver bør ansætte på.

Bureauet afviser også opgaver, hvor timelønnen ligger under nedre kvartil i DA’s lønstatistik for samlede medarbejderomkostninger inden for den mest nærliggende discokode (branche/stillingsbetegnelse). Er freelancere i tvivl om, om timeprisen er for lav, kan bureauet vejlede herom. Ved al øvrig faglig rådgivning om prissætning for freelancere henvises til freelancer.dk/den pågældendes fagforbund.

Freelancere, der bruger bureauet, accepterer at modtage opfølgende spørgsmål vedr. konkrete opgaver fra bureauet.

Freelancere, der er på kontrakt med bureauet, omfattes af bureauets forsikringordning, mens aftalt arbejde udføres. Læs om dækningen her

For ansættelsesforholdet gælder den til enhver tid gældende Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK Handel, som bureauet følger. Freelanceren er i ansættelsen ikke undergivet bureauets instruktioner, og er derfor ikke omfattet af Funktionærloven. Selve overenskomsten ligger her (Linket er udløbet pr 30/10 2020) 

Det koster 8 % i gebyr for freelanceren at få administreret en opgave gennem bureauet. De 8 % beregnes af summen af løn, feriepenge, feriefridage, fritvalgsmidler og pension. Kunden får altid oplyst prisen inklusive administrationsgebyr. Freelanceren får altid oplyst både den direkte løn (ekskl. feriepenge, feriefridage, fritvalgsmidler og pension) – fremgår af ansættelseskontrakten – samt lønnen ekskl. feriepenge men inkl. feriefridage, fritvalgsmidler og pension – den reelle udbetalte timeløn fraregnet administrationsgebyret.

Evt. etableringsudgifter kan ikke administreres af bureauet.

Bureauet kører løn to gange om måneden. Hvor hurtigt lønnen udbetales, afhænger dog af, hvor hurtigt kunden er til at godkende timeregnskabet.

Al indkomst indberettes til e-indkomstregistret, og freelanceren modtager en lønseddel. I juridisk forstand er indkomsten at betragte som alm. lønindkomst fra et vikarbureau.

Freelanceren accepterer ved brug af bureauet, at HK opbevarer oplysninger om freelanceren i forbindelse med opgaven og i det fornødne efterfølgende tidsrum efter lønkørsel. Freelanceren accepterer også, at HK ved evt. sygdom informerer kunden.

Vilkår for kunder

Bureauet accepterer kun kunder med CVR-nummer. Bureauet kan med andre ord ikke bruges til privatkunder. Med bureauet er kunden sikret, at der sker korrekt skatteindberetning, og at der ydes overenskomstmæssig løn.

Som kunde vil man typisk få tre henvendelser fra bureauet. Første henvendelse med en ordrebekræftelse på opgaven, da aftalen skal bekræftes via mail før påbegyndelse. Anden henvendelse med en timeopgørelse, da kunden skal bekræfte antallet af arbejdstimer udført og godkende evt. udgifter i forbindelse med opgaven, der efter aftale skal refunderes af kunden. Og tredje og sidste henvendelse med en faktura på det udførte arbejde. Hvor ikke andet er aftalt, er betalingsfristen 14 dage. Der kan maksimalt aftales 30 dages betalingsfrist.

Herudover vil kunden typisk blive informeret ved evt. sygdom.

Der gøres i ordrebekræftelsen opmærksom på, at det alene er kunden, der har instruktions- og tilsynsbeføjelsen med freelanceren under arbejdets udførelse, lige som det er op til kunden på forhånd at vurdere, om freelanceren er egnet til at udføre opgaven.

Hvis man som kunde har behov for arbejdskraften på fuld tid i 3 måneder eller derover, bør kunde/arbejdsgiver i stedet ansætte arbejdskraften direkte og med en ansats rettigheder. Derfor afviser Servicebureauet at administrere opgaver på fuld tid, der løber over 3 fortløbende måneder.
 

Nærværende forretningsvilkår skal aktivt accepteres ved oprettelse af en opgave via bureauet. Senest revideret d.21/4 2021.

 


Freelancer

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem