HK.dk logo

Forsikring

24. september 2018  |  Freelancer

Her kan du læse, hvilke forsikringer du er dækket af, mens du arbejder for freelancer.dk/bureau

Når du løser opgaver via freelancer.dk/bureau, svarer det til vikararbejde.

Mens du er ansat til at løse din opgave, er du omfattet af HK’s Lovpligtige Arbejdsskadeforsikring og en Erhvervsansvarsdækning. Det skal bemærkes, at erhvervsansvarsforsikringen kun gælder person- og tingskade.


Forsikringssummerne på erhvervsansvarsforsikringen er:

•                          Personskader              7.000.000 kr.

•                          Tingskader                    3.000.000 kr.

På alle tingskader på erhvervsansvarsforsikringen er der en selvrisiko på 1.500 kr.

 

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, når der er tale om et ansættelsesforhold.

Forsikringen dækker:

•                          Godtgørelse for varigt mén over 5%. Erstatningen er et engangsbeløb.

•                          Erstatning for tab af erhvervsevne, hvis den skadelidte har fået nedsat sin evne til at skaffe sig en indtægt ved arbejde

•                          Behandlingsudgifter

•                          Overgangsbeløb ved dødsfald

•                          Erstatning for tab af forsøger

•                          Brilleskader

Alle erstatninger bliver beregnet iht. ydelser som er fastsat i Lov om Arbejdsskade.

 


Freelancer

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem