HK.dk logo

Opret Opgave

Brug denne formular for at oprette en opgave til administration af Bureauet. Udfyld alle felter og husk at klikke "Send" nederst. Så tager vi fat på at tjekke din pris og lave en ordrebekræftelse til kunden.

Har du spørgsmål, kan du bruge denne formular til at kontakte bureauet

Om dig
*
*
*
*
*
*
*
Om din opgave
*
*
Hvis du ikke har kundens CVR-nummer, kan du typisk finde det på firmaets hjemmeside
*
Hvis kunden ønsker EAN-fakturering, skal du opgive det 13-cifrede EAN-nummer her
*
Husk, at vi kan kun påtage os at administrere opgaver, der ikke er påbegyndt. Du skal oprette opgaven i god tid, så vi kan nå at få aftalen bekræftet med kunden, før opgaven påbegyndes.
*
*
Hvor udføres opgaven?

*
Aftalens art


*
Anfør den aftalte pris (timeløn eller fast pris). Prisen anføres uden moms. Hvis der er tale om et løbende samarbejde, skal du estimere antallet af timer inden for 14 dage og oprette en ny opgave hver 14. dag. Husk: Din pris skal ud over de 8 % i administrationsgebyr dække din løn, feriepenge, pension, efteruddannelse, udstyr, administration, forsikringer, markedsføring mm. Typisk lægges 30-100 % oven i ansattes løn for at dække øvrige udgifter. Opgaver, vi ansætter dig til, skal ifølge vores overenskomst minimum honoreres i henhold til nedre kvartil i DA's lønstatistik for samlede medarbejderomkostninger for dit faglige område. Hvis din pris ligger under, kontakter vi dig.
*
Beskriv præcis, hvad du skal udføre for kunden, herunder opgavens art, detaljer, formater etc. Husk også at anføre, hvis der er aftalt dækning af udgiftsbilag/kørsel i forbindelse med opgaven.
*
For at kunne ansætte dig til opgaven, skal du estimere et timetal til den ansættelseskontrakt, vi laver med dig. Hvis kunden har hyret dig uden timeestimat, skal du selv tidsestimere opgaven.
*
Jeg accepterer hermed at ...
Du kan læse forretningsbetingelserner ved at klikke på linket under denne formular*
De 8 % går til at dække administration, revision, bogholderi, forsikring mm. Det resterende beløb udbetales efter normal lønkørsel med skatteindberetning, indbetaling af feriepenge til Feriekonto etc.*
*

14. februar 2018  |  Freelancer

Freelancer

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem