HK.dk logo

Prisguide

27. marts 2018  |  Freelancer

Når du forhandler pris med din kunde, skal du huske at regne alle dine udgifter oven i lønnen. Tjek vores guide til prissætning her

Når du bruger Servicebureauet, skal du selv forhandle opgaven og prisen på plads med din kunde. Bagefter formaliserer vi aftalen for dig. Du kan godt spørge din kunde, om de har et budget på opgaven. Men ofte ønsker de, at du spiller ud med en pris. Og selv, hvis kunden har en pris, skal du stadig skrue et tilbud sammen på, hvad de kan få for pengene.

Når du forhandler pris for ydelser, er der især fire ting, du skal holde for øje:

  1. Tidsestimat
  2. Dit økonomiske behov
  3. Udgifter ved opgaven
  4. Salg og ideudvikling


Tidsestimat

Kontrakt

Beskriv og tidsestimer din opgave

For at regne en pris ud på en opgave, er du nødt til at estimere, hvor mange arbejdstimer der ligger i den. Også selv om kunden beder om en fast pris. Du skal selv have et bud på timetallet, ellers kan du ikke holde øje med, om din ydelse hænger sammen økonomisk for dig.

Hvis du er meget på bar bund, så prøv at opliste de forskellige ”lag” i opgaven og estimér opgaverne en for en. Ofte er det også en god ide at vise kunden de forskellige processer som et led i argumentationen for prisen. 
Hvis kunden har stukket dig en fast pris på at løse et behov, skal du bruge estimatet til at finde ud af, hvor stor/lille en løsning, du kan byde ind med for den pris, kunden står fast på. Sørg for at få en klar beskrivelse af opgavens karakter og løsningens omfang. Den skal vi bruge, når du skal oprette opgaven i bureauet.

Dit økonomiske behov

Kvinde ved computer

Få et overblik over dit økonomiske behov

For at sætte en timepris, er det vigtigt at vide, hvad du brug for at hive hjem. Kig på dit private månedsbudget eller lav et, hvis du ikke har et i forvejen. Hvad sidder du for om måneden i faste udgifter?
Tallet lægger du sammen med de ekstra udgifter, der kommer af at arbejde freelance.

Udgifter ved opgaven

Skabeloner til faktura og lønopgørelse

Få styr på udgifterne

Ud over udgifter til administration og forsikring (som Bureauet tager 8 % for i gebyr), er der udgifter til ferie/feriefridage og andre løndele. Du kan have udgifter til udstyr, telefon, internet, lokaler etc., og der kan være specifikke udgifter ved opgaven som udlæg og kørsel.
De udgifter, der ikke dækkes af kunden, skal du have lagt ind i din timepris. Det gør du ved at omregne alle udgifter til en månedlig udgift og så dividere med det antal timer, du gennemsnitligt regner med at arbejde per måned.

Salg og ideudvikling

kaffemøde med håndtryk

Husk at tænke tid til salg ind i prisen

Når du skal estimere, hvor mange timer du gennemsnitligt regner med at arbejde per måned, skal du huske at trække timer fra til salg/markedsføring og ideudvikling/kompetenceudvikling. Det er forskelligt fra branche til branche, hvor mange timer du skal sætte af, men en tommelfingerregel hedder 20 %.

Brug vores beregnere

Pengesedler

Brug beregneren til at se, hvad du får i løn

Hvis kunden har spillet ud med en timepris, skal du altså prøve at skrue en løsning sammen til prisen ud fra den timepris, du ved, du skal have hjem for at have en bæredygtig forretning.

Du kan bruge lønberegneren til at se, hvad du reelt får udbetalt i løn, når alle løndele, administration og forsikring er beregnet af bureauet.

Gå til lønberegneren

Du kan bruge vores prisberegner til at se, hvad din egen timepris giver i kundepris med og uden moms, når man regner den anden vej og lægger lønddele, administration og forsikring til.

I begge beregnere kan du anføre et beløb per time til udgifter, hvis du har udgifter, der ikke refunderes særskilt af kunden.

Gå til prisberegneren

Hvis du er medlem af HK, kan du bruge vores store prisberegner til at udregne din timepris. Den ligger bag medlemslogin her

Freelancer

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem