Næsten 9 ud af 10 HK’ere siger, at det i høj eller meget høj grad lægger vægt på at kunne samarbejde med alle deres kolleger. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, HK har gennemført, og som 935 HK’ere har svaret på.

- Det er altafgørende for det psykiske arbejdsmiljø, at man har gode kollegaer. Det er vigtigt, at man som kollega tager ejerskab, involvere sig og har forståelse for andre. På mange arbejdspladser kan det kræve en ekstra indsats at få skabt en bevidsthed om, at den måde, man som kolleger bruger hinanden til sparring og løsning af opgaverne, har stor betydning for, hvordan man trives, forklarer arbejdsmiljøkoordinator og politisk rådgiver i HK, Nanna Sars Schewitsch.

Det er ikke kun trivslen, der bliver bedre. Det gør resultatet af arbejdet også.

- Ofte bliver resultatet bedre og det er sjovere, når man samarbejder. Den daglige sparring og samarbejdet giver mulighed for umiddelbar feedback og respons og en kvalificering af resultaterne, siger Nanna Sars Schewitsch.

HK’ere vil gerne hjælpe kolleger

Undersøgelsen viser også, at man ikke skal holde sig tilbage for at spørge en HK-kollega om hjælp. Hele 96% siger, at de i høj eller meget høj grad gerne vil hjælpe en kollega, der har travlt eller brug for deres viden. Selv hvis kollegaen har brug for hjælpen, fordi vedkommende selv har sløset eller drevet den af, så er det kun en tredjedel af HK-kollegerne der i høj eller meget høj grad synes, at det er irriterende at skulle hjælpe en kollega.