Ring til HK's fagforening

Når du har spørgsmål til ansættelsesvilkår, kontingent, medlemskab samt samtaler i Job og vejledning

7011 4545

Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Ring til HK's a-kasse

Når du har spørgsmål til dagpenge, feriedagpenge, efterløn, jobsøgning i EØS og selvstændig virksomhed

7010 6789

Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 10.00-17.00 
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os

Oplever du tekniske problemer med hjemmesiden ring: 4437 1563 - åben: 6.00-24.00

HK.dk logo

Hvis du opdager, at du ikke har fået de tillæg, du har krav på, kan du få dem udbetalt med tilbagevirkende kraft op til fem år bagud.

Handelsansat: Tjek din løn: Får du tillæg som fortjent?

Ud over din faste månedsløn har du ret til en række tillæg. Men hvad dækker tillæggene over, og hvad har du ret til hvornår? Det guider vi dig igennem i dette tema.

Obs. Dette tema er fra 2015. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

De syv vigtigste huskeregler om dine løntillæg

 1. HK Handel har gennem overenskomsterne på butiksområdet sikret dig en minimalløn.
 2. Minimallønnen får du – groft sagt – for at møde på arbejde. Det er meningen, at du selv skal forhandle dig til et personligt tillæg, som du kan få oveni minimallønnen.
 3. På HK Handels funktionæroverenskomster er der ikke angivet en minimalløn. Minimallønnen er her afhængig af lønniveauet inden for branchen (Få fat på lønstatistikken hos din lokale HK afdeling, eller tjek dette link).
 4. Din arbejdsgiver skal mindst en gang om året tage initiativ til en lønsamtale med dig.
 5. Du har selv ret til (udover den årlige lønsamtale) at forhandle med din arbejdsgiver om din løn, så ofte du har lyst.
 6. Udover din minimalløn og det personlige tillæg, du måtte have forhandlet dig til, har du også ret til en række faste løntillæg gennem overenskomsterne. Der er blandt andet tillæg for overarbejde og på butiksområdet for at arbejde på ubekvemme tidspunkter. Tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter skal du selv forhandle, hvis du er ansat på en af HK Handels funktionæroverenskomster.
 7. Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du får disse løntillæg. Hvis du opdager, at du ikke har fået de tillæg, du har krav på, kan du få dem udbetalt med tilbagevirkende kraft op til fem år bagud.

Tjek hvilke tillæg, du har ret til

Tjek her hvilke faste tillæg, du har ret til alt efter den overenskomst, du tilhører:

Butiksoverenskomsten – Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2014-2017

 • Anciennitetstillæg: 2,90 kr. i timen. (Hvis din løn ikke er højere end minimallønnen + anciennitetstillæg).
 • Tillæg for gennemført HH, STX eller HHX: 805 kr. om måneden.
  For elever på den nye erhvervsuddannelse er tillæg for gennemført HH, STX, HHX, HF eller EUX: 1.000 kr. om måneden
 • Forskudttidstillæg (pr. 1. marts 2016): 25,20 kr. i timen hverdage kl. 18-6. 44,75 kr. i timen lørdage kl. 15-24. 50,60 kr. i timen søn- og helligdage.
 • Tillæg for overarbejde: 50 % for de første tre timer pr. dag. Herefter er tillægget på 100 %. 100 % tillæg for alt overarbejde på søn- og helligdage og mellem kl. 24 og 6.

Butiksoverenskomsten – DIO II 2014-2017

 • Anciennitetstillæg: 3,65 kr. i timen (hvis din løn ikke er højere end minimallønnen + anciennitetstillæg).
 • Tillæg for gennemført HH, STX, HF eller HHX : 805 kr. om måneden.   
 • Forskudttidstillæg (pr. 1. marts 2016): 25,20 kr. i timen hverdage kl. 18-6. 44,75 kr. i timen lørdage kl. 15-24. 50,60 kr. i timen søn- og helligdage.
 • Tillæg for overarbejde: 50 % for de første tre timer pr. dag. Herefter er tillægget på 100 %. 100 % tillæg for alt overarbejde på søn- og helligdage og mellem kl. 24 og 6.

Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service – DIO II 2014-2017 (kontor og lager)

 • Tillæg for gennemført HH, STX, HF eller HTX: 815 kr. om måneden.
 • Tillæg for overarbejde: 50 % for de første tre timer pr. dag. Herefter er tillægget på 100 %. 100 % tillæg for alt overarbejde på søn- og helligdage og mellem kl. 24 og 6.

Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service – Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2014-2017 (kontor og lager)

 • Tillæg for gennemført HH, STX, HF eller HTX: 815 kr. om måneden.
 • Tillæg for overarbejde: 50 % for de første tre timer pr. dag. Herefter er tillægget på 100 %. 100 % tillæg for alt overarbejde på søn- og helligdage og mellem kl. 24 og 6.

Tillægsordbogen

Anciennitetstillæg: Det tillæg du på butiksoverenskomsterne får pr. time oveni mindstelønnen, hvis du er over 18 år og har minimum et års anciennitet på din arbejdsplads efter du er blevet 18 år. Det gælder, hvis din løn ikke i forvejen er aftalt til at være højere end minimallønnen inkl. anciennitetstillæg. Gælder ikke for elever.

Forskudttidstillæg: Det tillæg du på butiksoverenskomsterne får for de timer, du arbejder på ubekvemme tidspunkter. Det vil sige hverdage mellem 18 og 06, lørdage mellem 15 og 24 og søn- og helligdage. På HK Handels funktionæroverenskomster skal du selv aftale dig til et tillæg i lønnen for arbejde på ubekvemme tidspunkter.
Er du elev eller under 18 år, får du halve tillæg. Voksenelever får dog hele tillæg. Er du heltidsstuderende under 25 år med højest 15 arbejdstimer om ugen, får du også halve tillæg. Hvis du arbejder mere end 15 timer, skal du have hele tillæg for hele ugen. 

Personligt tillæg: Det tillæg du altid har mulighed for at forhandle dig til med din arbejdsgiver, og hvor du argumenterer ud fra dine kvalifikationer og arbejdsopgaver. Overenskomster fastsætter, hvad din løn skal afspejle. Læs, hvad det personlige tillæg skal afspejle under ”Personligt tillæg”.

Tillæg for overarbejde: Det tillæg du får for den tid, du arbejder ud over de 37 timer i gennemsnit om ugen i arbejdsplanen.

Uddannelsestillæg: Det tillæg elever får, hvis de har gennemført HH, studentereksamen, HF (på nogen overenskomster), HHX eller HTX.

Historien bag tillæggene

Tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter og overarbejde er tillæg, der kendes inden for stort set alle overenskomstområder. Alt andet lige virker det også mere motiverende, at man på sin lønseddel kan se, at man får ekstra for dels at arbejde på ubekvemme tidspunkter, dels at arbejde over.  Derfor har vi arbejdet med at sikre, at medlemmerne fortsat får faste tillæg for det, og at der sikres en stigning af tillæggene for arbejde på ubekvemme tidspunkter.

     Kim Jensen, Faglig chef i HK Handel. 

Sådan gør du krav på dine tillæg

Selv om det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du får de rette faste løntillæg, og at du får det personlige tillæg, du har forhandlet dig til, bør du altid holde øje med lønsedlen. Så du kan sørge for, at du får rettet eventuelle fejl og får udbetalt det, du har ret til.

Lisbeth Nørremark, løncoach i HK Handel og Kim Jensen, faglig chef i HK Handel giver dig gode råd til, hvordan du gør det:

 • Skriv altid ned, hvornår du arbejder. Gør det i din kalender eller noter det i din arbejdsplan. På den måde kan du sammenholde dine arbejdstider med lønsedlen for at se, om du har fået de rette tillæg for fx overarbejde og arbejde på ubekvemme tidspunkter.
 • Tjek lønsedlen hver eneste måned. Hvis du har problemer med at gennemskue din lønseddel, og om du har fået de rette tillæg, så tjek guiden her, eller få hjælp af din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling.
 • I forhold til det personlige tillæg, du selv har forhandlet hjem, skal du også tjekke, at du får det rette beløb. Husk også at tjekke, at dit personlige tillæg stiger, når minimallønnen stiger. Ellers bliver dit personlige tillæg udhulet. 
 • Hvis du opdager fejl, og du ikke får de rette tillæg, så sig det i første omgang direkte til din arbejdsgiver, som selv vil have interesse i at få rettet fejlen. Hvis du stadig ikke får dine penge udbetalt, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling.
 • Hvis du har nedskrevet dine arbejdstider i en kalender, fungerer det som dokumentation over for en arbejdsgiver, hvis det skulle komme til en sag.

Sådan forhandler du personligt tillæg

Du har ret til at forhandle dit personlige tillæg så ofte, du har lyst. Selv om du måske ikke tænker over det, vil der i løbet af et år ALTID være ændringer i dine arbejdsopgaver eller vilkår, og derfor er der ALTID grundlag for at forhandle. Hvis dine arbejdsopgaver fx ændre sig et par måneder efter din lønsamtale, så er der jo ingen grund til at vente næsten et helt år på at få din løn til at afspejle dine nye arbejdsopgaver. For i overenskomsterne er det formuleret, at din løn skal afspejle:

 • Ansvar
 • Indsats
 • Kvalifikationer
 • Dygtighed
 • Jobfleksibilitet
 • Indhold
 • Uddannelse
 • Arbejde på særlige tidspunkter (HK Handels funktionæroverenskomster)

Lisbeth Nørremark, løncoach i HK Handel har fem meget vigtige råd, når du skal forhandle dit personlige tillæg:

 1. Tjek, hvad andre i lignende jobfunktioner og med lignende ansvar får, og lav en grundig forberedelse til lønsamtalen.
 2. Sæt tid af til lave en liste over dine arbejdsopgaver og kvalifikationer. Det er en god idé løbende at skrive ned, hvis du yder en ekstra indsats eller får nye eller flere arbejdsopgaver, da det kan være svært at huske efter et stykke tid.
 3. Reflekter over, hvor du med din indsats har gjort en forskel for virksomheden, og hvad du har fået god feedback på. Det kan være, du har overtaget nogle arbejdsopgaver fra andre, at du i perioder har ydet en ekstra indsats, at du har taget efteruddannelse eller har et særligt ansvar som at oplære elever eller andet.
 4. Fokuser ved forhandlingen på de tre bedste argumenter, og gentag dem. Hvis du bruger flere, risikerer du, at chefen ender med at fokusere på dårligste.
 5. Du kan blive guidet igennem forberedelsen her. 

Ingen tillæg hvis du er på funktionsløn/jobløn


Hvis du er ansat til funktionsløn/jobløn skal lønnen afspejle alle de ulemper, der er forbundet med jobbet. Derfor har du ikke ret til andre faste tillæg for eksempelvis overarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunkter. Men du bør hele tiden kontrollere, om din løn stemmer overens med det arbejde, du udfører. Ellers bør du forhandle din samlede løn op. Kan du ikke blive enig med din arbejdsgiver, har overenskomsten regler for, hvordan en sag om lønnen for ansatte på funktionsløn afgøres. 

Eksempel: Et medlem af HK Handel var ansat på funktionsløn. I jobbeskrivelsen stod der, at hun skulle regne med ekstra meget arbejde i højsæsonen, men tilsvarende mindre i lavsæsonen. Lavsæsonen kom bare aldrig, og medlemmet arbejdede ekstremt meget hele året. Her gik HK Handel ind i sagen, og medlemmet fik 100.000 kr. i efterbetaling.

Fremtiden: Flere tillæg og behov for lønforhandling

Vi kommer ikke til at se færre, men tværtimod flere tillæg på arbejdsmarkedet i fremtiden. Det mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet:

Jeg tror ikke, mindstelønnen kommer til at stige så meget i de kommende år, fordi arbejdsgiverne hele tiden kæmper om at være konkurrencedygtige i forhold til udlandet. Derfor tror jeg, vi vil se mere og mere fokus på at sikre forskellige løntillæg. Fagforbundene vil fortsætte med at forsøge at øge de tillæg, man får for eksempelvis at arbejde på skæve tidspunkter eller at have taget en uddannelse. Og så bør man også arbejde med at få brudt med den kultur, der er inden for detailhandel for ikke at benytte sig af muligheden for at forhandle et personligt tillæg hjem.  Jeg har altid undret mig over, at så få gør brug af denne rettighed. Så det må være det gode råd til ansatte inden for detailhandel i de kommende år: Brug jeres ret til at få forhandlet et personligt tillæg.

Kilder til hele temaet: Overenskomsterne, Kim Jensen, faglig chef i HK Handel, Lisbeth Nørremark, faglig sekretær i HK Handel, arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet, hk.dk

Læs også

Se, hvad din kollega tjener - og hvad du selv bør få

Får du løn som fortjent? Eller ligger du under gennemsnittet? Nu er HK Handels nye lønstatistik
her, og du kan se, hvad kollegerne på handelsområdet tjener - på kontorer, i butikker og på lagre. 

Butiksassistent - HK fagforening

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk