HK.dk logo

Lønstatistik - Metode

Se en kort videoguide til at bruge lønstatistikken og få en hurtig forklaring på hvad arbejdsgiverbetalt pension, øvre kvartil, median, arbejdsfunktion m.v. betyder.

Videoguide til at bruge HK's lønstatistik


Her kan du læse mere om begreberne i lønstatistikken, og hvordan HK laver beregningerne. 

Månedsløn 

HK’s lønstatistik er baseret på medlemmernes oplysninger omkring månedsløn i hele kroner. Deltidsløn er omregnet til fuldtidsløn, hvor fuld tid er 37 timer. Der er tale om pensionsgivende løn; dvs. løn før fradrag af eget bidrag til pension og ATP samt før fradrag til skat, forsikringer o.l. Lønoplysningerne er således inklusive personlige tillæg og bonus, der bliver udbetalt månedligt, men eksklusive den særlige feriegodtgørelse samt arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

Arbejdsgiverbetalt pension 

Den arbejdsgiverbetalte pension er udregnet som et gennemsnit af de indberettede oplysninger. Ikke alle HK-medlemmer er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pension, hvorfor beregningen af den arbejdsgiverbetalte pension i de fleste tilfælde vil bygge på et lavere antal observationer end beregningen af den gennemsnitlige månedsløn.

Gennemsnit og løninterval

HK’s lønstatistik bygger på flere forskellige lønbegreber, nemlig gennemsnit og løninterval. 

Gennemsnitslønnen er et udtryk for den gennemsnitlige løn for f.eks. en bestemt arbejdsfunktion, ansvarsniveau, branche eller lignende. Beregningen af den gennemsnitlige løn udføres ved at summere samtlige registrerede lønninger inden for de valgte filtre og efterfølgende dividere med antallet af observationer. 

Lønintervallet: Svarer til hvad 50 % af dem, der matcher din søgning, tjener. Derudover ligger 25 % under og 25 % over det viste interval.

Arbejdsfunktion (DISCO) / stilling 

Stillinger er dannet på baggrund af vores viden om vores medlemmer, og hører til en såkaldt DISCO-kode, Dansk ISCO, som stammer fra International Standard Classification of Occupation – ISCO. Formålet med denne klassifikation er at skabe et ens grundlag for sammenligning af lønninger for personer, der udfører samme arbejde; f.eks. kan regnskabsarbejde opgøres på tværs af brancher, ansvar i jobbet, landegrænser mv. DISCO-koden beskriver således, hvilket arbejde der udføres i praksis.

Stillingerne er dannet for at gøre det endnu lettere at finde den korrekte arbejdsfunktion.   

DISCO-koder er ifølge Danmarks Statistik opdelt i ni hovedgrupper, men HK’s medlemmer fordeler sig på syv af disse hovedgrupper. Hovedgruppenummeret er identisk med det første tal i selve arbejdsfunktionskoden.

Oversigt over arbejdsfunktionernes hovedgruppering

Hovedgruppe: Færdigheder: 
1   Ledelsesarbejde
 2   Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau 
3   Arbejde der forudsætter viden påmellemniveau
4   Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
5   Salgs- og servicearbejde
6   Håndværkspræget arbejde (Grafikere)
7   Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
8   Andet manuelt arbejde 
Kilde: HK's Analyseafdeling  

Som eksempel kan gives, at regnskabsarbejde har DISCO-koden: 331300, hvilket betyder, at en HK’er, som udfører regnskabsarbejde, tilhører hovedgruppe 3. 

Bortset fra lønninger inden for det grafiske område er hovedgrupperingen af DISCO-koder en meget god målestok for medlemmernes lønniveauer. (Jo højere uddannelse, jo lavere hovedgruppenummer, dvs. jo højere løn). 

Ansvarsniveau 

Ansvarsniveau er en indikator for, hvor stort et medarbejder- og ledelsesansvarsområde det enkelte medlem besidder i sin stilling. Her opereres med tre kategorier inden for ansvarsniveau.

Beskrivelse af ansvarsniveau

Er leder
Denne gruppe er typisk ledere eller mellemledere. Medlemmet har altså personaleansvar over for en gruppe af medarbejdere. Et sådanne medlem arbejder typisk med produktion, ekspedition eller administration, men anvender en del af arbejdstiden på ledelsesopgaver. Det kan for eksempel være instruktion, koordination og kvalitetsovervågning. 

Har særligt ansvar
Medarbejdere med et særligt ansvar adskiller sig fra medarbejdere som ikke har særligt ansvar ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes af den pågældende arbejdsfunktion. De særlige kompetencer har resulteret i et større ansvar. I visse tilfælde betyder det, at medlemmet kan træde i lederens sted.

Ikke har særligt ansvar
Det kan være svært at vælge mellem ”Har særligt ansvar” og ”Ikke har særligt ansvar”, da alle har et selvstændigt ansvar i jobbet. Mest enkelt er det at sige, at ”Ikke har et særligt ansvar” er alle øvrige medarbejdere, som ikke hører ind under de to første grupper. Medlemmet har altså et ansvar, der er på linje med sine kolleger inden for samme fag- og medarbejdergruppe. 

Denne ekstra dimension på DISCO-koder medfører et stort antal tabeller, hvilket skyldes, at HK-medlemmerne kan varetage samme arbejdsfunktion, men på forskellige ansvarsniveauer.  

Et eksempel kan være, at to HK-medlemmer begge kan udføre regnskabsarbejde (arbejdsfunktionskode 331300, dvs. hovedgruppe 3) i bogholderiafdelingen, men den ene kan være leder/kontorchef for bogholderiets medarbejdere (Er leder), mens det andet medlem har ansvaret for kassen, hvormed medlemmet har et særligt ansvar i forhold til de øvrige medarbejdere, der arbejder i bogholderiet. Dette giver de to personer hvert sit ansvarsniveau, men samme DISCO-kode. 

Timer 

I HK’s lønstatistik er deltidsløn omregnet til fuldtidsløn, hvor fuld tid er 37 timer. Men ved at skrive et antal timer ind i sætningen, så omregner lønstatistikken det til det indtastet timeantal. 

Et eksempel kan være, at der indtastes 20 timer ugen. Normalt ville lønstatistikken vise et tal for 37 timer, men HK’s lønstatistik omregner løntallene, så de passer med de 20 timer, som er indtastet.

Tilskrivning af prognosestigning i lønstatistikken 

Opskrivningsfaktorerne dags dato og næste år er baseret på oplysninger fra DA’s konjunkturstatistik og DØR’s skøn for timelønsomkostningerne. Tallene for relevante kvartal offentliggøres for ca. 1½ måned efter kvartalets afslutning.     

Prognosen opdateres 4 gange om året. DØR’s prognoser offentliggøres halvårligt i DØR’s rapporter.
Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk