HK.dk logo

Lønstatistik - Guide til begreber

Her kan du læse mere om begreberne i HK Lønstatistik og hvordan HK laver
beregningerne. Du kan også se videoguiden over hvordan du bruger HK
Løntjek og tjekker din løn i statistikken. 

ARBEJDSGIVERBETALT PENSION
Den arbejdsgiverbetalte pension er udregnet som et gennemsnit af de indberettede oplysninger. Ikke alle HK-medlemmer er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pension, hvorfor beregningen af den arbejdsgiverbetalte pension i de fleste tilfælde vil bygge på et lavere antal observationer end beregningen af den gennemsnitlige månedsløn.

GENNEMSNIT OG LØNINTERVAL
HK lønstatistik bygger på flere forskellige lønbegreber, nemlig gennemsnit og løninterval. Gennemsnitslønnen er et udtryk for den gennemsnitlige løn for fx. en bestemt arbejdsfunktion, ansvarsniveau, branche el. lign. Beregningen af den gennemsnitlige løn udføres ved at summere samtlige registrerede lønninger inden for de valgte filtre og efterfølgende dividere med antallet af observationer. Lønintervallet svarer til hvad 50 % af dem, der matcher din søgning, tjener. Derudover ligger 25 % under og 25 % over det viste interval.

ARBEJDSFUNKTION (DISCO)
Stillinger er dannet på baggrund af vores viden om vores medlemmer, og alle medlemmer hører til en såkaldt DISCO-kode, Dansk ISCO, som stammer fra International Standard Classification of Occupation. Formålet med denne klassifikation er, at skabe et ens grundlag for sammenligning af lønninger for personer, der udfører samme arbejde; fx. kan regnskabsarbejde opgøres på tværs af brancher, ansvar i jobbet, landegrænser mv. DISCO-koden beskriver således, hvilket arbejde der udføres i praksis. Stillingerne er dannet for at gøre det endnu lettere, at finde den korrekte arbejdsfunktion.
DISCO-koder er ifølge Danmarks Statistik opdelt i 10 hovedgrupper. Hovedgruppenummeret er identisk med det første tal i selve arbejdsfunktionskoden (DISCO-koden). Fx DISCO-koden for Almindeligt kontorarbejde 411000, der ved at starte med 4 viser at DISCO-koden hører under hovedgruppen ’4. Almindeligt kontor – og kundeservicearbejde’.
Hovedgruppe Færdigheder
1 Ledelsesarbejde
2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau
3 Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau
4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
5 Service – og salgsarbejde
6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
7 Håndværkspræget arbejde
8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
9 Andet manuelt arbejde
0 Militært arbejde
Kilde: HK's Analyseafdeling

JOBSTATUS
Ansvarsniveau er en indikator for, hvor stort et medarbejder - og ledelsesansvarsområde det enkelte medlem besidder i sin stilling. Her opereres med tre kategorier inden for ansvarsniveau.

Er leder
Denne gruppe er typisk ledere eller mellemledere. Medlemmet har altså personaleansvar over for en gruppe af medarbejdere. Denne type medlem arbejder typisk med produktion, ekspedition eller administration, men anvender en del af arbejdstiden på ledelsesopgaver. Det kan for eksempel være instruktion, koordination og kvalitetsovervågning.

Har særligt ansvar
Medarbejdere med et særligt ansvar adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller en højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes af den pågældende arbejdsfunktion. De særlige kompetencer har resulteret i et større ansvar. I visse tilfælde betyder det, at medlemmet kan træde i lederens sted.

Øvrige medarbejdere
Medlemmet hører ikke under de to andre grupper og er altså hverken leder eller har særligt betroet ansvar. Medlemmet har ansvar, men på linje med sine kollegaer inden for samme fag -og medarbejdergruppe.

Denne ekstra dimension på DISCO-koder medfører et stort antal tabeller, hvilket skyldes, at HK-medlemmerne kan varetage samme arbejdsfunktion, men på forskellige ansvarsniveauer.
Et eksempel kan være, at to HK-medlemmer begge kan udføre regnskabsarbejde (arbejdsfunktionskode 331300, dvs. hovedgruppe 3) i bogholderiafdelingen, men den ene kan være leder/kontorchef for bogholderiets medarbejdere (Er leder), mens det andet medlem har ansvaret for kassen, hvormed medlemmet har et særligt ansvar i forhold til de øvrige medarbejdere, der arbejder i bogholderiet. Dette giver de to personer hvert sit ansvarsniveau, men samme arbejdsfunktion/DISCO-kode.

TIMER
I HK lønstatistik er deltidsløn omregnet til fuldtidsløn, hvor fuld tid er 37 timer pr. uge. Ved at skrive et antal timer ind i sætningen, så omregner lønstatistikken det til det indtastede timeantal.
Et eksempel kan være, at der indtastes 20 timer/uge. Normalt ville lønstatistikken vise et tal for 37 timer, men HK lønstatistik omregner løntallene, så de passer med de 20 timer som er indtastet.

TILSKRIVNING AF PROGNOSESTIGNING I LØNSTATISTIKKEN
Opskrivningsfaktorerne dags dato og næste år er baseret på oplysninger fra DA’s konjunkturstatistik og DØR’s skøn for timelønsomkostningerne. Tallene for relevante kvartal offentliggøres ca. 1½ måned efter kvartalets afslutning. Prognosen opdateres fire gange om året. DØR’s prognoser offentliggøres halvårligt i DØR’s rapporter. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem