paraply

Siden oktober 2013 har medlemmer af HK Stat været omfattet af en kollektiv lønforsikring, mens HK’erne i kommunerne har haft samme dækning gennem fagforeningen siden 2012. Snart får også medlemmerne af HK Privat et tilsvarende supplement til deres dagpenge ved ledighed ind som en del af medlemskabet. Dermed vil medlemmerne i 3 ud af HK’s 4 faglige sektorer være omfattet af en fælles, kollektiv lønforsikring.

Med forsikringen er medlemmer med dagpengeret sikret mindst 80 procent af deres normale løn i op til 6 måneder, hvis de bliver ledige. Dækningen er en kombination af dagpenge og penge fra forsikringen.

- Vi har i HK i fællesskab og med udgangspunkt i de positive erfaringer fra HK Stat og HK Kommunals lønforsikringer udviklet en fælles lønforsikring. For HK Stats medlemmer medfører nyskabelsen nogle forbedringer fra 1. september, mens prisen på 50 kroner om måneden (der er en del af medlemskontingentet, red.) forbliver uændret, fortæller Rita Bundgaard, formand for HK Stat.

- HK’s hovedbestyrelse har valgt at investere en del af de midler, som HK tilvejebragte ved at sælge forbundets aktier i forsikringsselskabet Alka, i at udvikle en fælles lønforsikring med udgangspunkt i de ordninger, som HK Stat og HK Kommunal har i forvejen, siger Rita Bundgaard.

Med den fælles lønforsikring bliver det fremover muligt for et HK-medlem af skifte fra et job i staten til en privat virksomhed uden at miste sin kollektive lønforsikring. Når man som statsansat skifter til et job i det private, skifter man samtidig fra den statslige til den private sektor i HK. Hidtil har det ikke været muligt at få sin lønforsikring med sig, fordi HK Privat ikke havde nogen lønforsikring. Den forhindring bliver nu fjernet.

I disse dage får HK Privats omkring 67.000 erhvervsaktive medlemmer personlig besked om deres kollektive lønforsikring.

20. juni kan du i dit nyhedsbrev fra HK Stat og her på hjemmesiden læse mere om de forbedringer af din lønforsikring, som træder i kraft fra 1. september.

Medlemmerne af HK’s 4. sektor, HK Handel, bliver ikke omfattet af lønforsikringen. Det hænger sammen med, at mange af sektorens medlemmer på grund af deres lønniveau ikke vil få nogen fordel af forsikringen.

- De fleste af HK Handels medlemmer vil få så lidt ud af en kollektiv lønforsikring, at det ikke vil stå mål med den kontingentstigning, som naturligt vil følge med en lønforsikring. Det ønsker vi ikke for flertallet af medlemmerne, siger sektorens formand, Per Tønnesen.

For at få glæde af forsikringen skal man tjene mindst 23.500 kroner om måneden. Tjener man mindre, dækker dagpengene allerede 90 procent af ens normale løn.