• Militært arbejde på officersniveau
 • Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
 • Militært arbejde, øvrige rangordener
 • Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
 • Øverste ledelse i offentlige virksomheder
 • Øverste ledelse i interesseorganisationer
 • Øverste virksomhedsledelse
 • Ledelse inden for økonomifunktioner
 • Ledelse inden for HR-funktioner
 • Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
 • Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
 • Ledelse af salg og marketing
 • Ledelse af reklame og PR
 • Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet
 • Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
 • Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
 • Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
 • Arbejde inden for fysik og astronomi
 • Arbejde inden for kemi
 • Arbejde inden for geologi og geofysik
 • Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
 • Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
 • Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Arbejde inden for miljøbeskyttelse
 • Ingeniørarbejde i industri og produktion
 • Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
 • Ingeniørarbejde inden for miljø
 • Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
 • Ingeniørarbejde inden for kemi
 • Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
 • Ingeniørarbejde inden for elektricitet
 • Ingeniørarbejde inden for elektronik
 • Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
 • Arbejde med bygningsarkitektur
 • Arbejde med landskabsarkitektur
 • Arbejde med produkt- og tøjdesign
 • Arbejde med by- og trafikplanlægning
 • Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
 • Arbejde med grafisk og multimediedesign
 • Almindeligt lægearbejde
 • Speciallægearbejde
 • Sygeplejerskearbejde
 • Dyrlægearbejde
 • Tandlægearbejde
 • Farmaceutarbejde
 • Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
 • Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
 • Kost- og ernæringsarbejde
 • Arbejde inden for audiologi og logopædi
 • Optiker/optometristarbejde
 • Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
 • Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter
 • Undervisning ved erhvervsuddannelser
 • Almen undervisning efter grundskoleniveau
 • Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
 • Pædagogisk arbejde
 • Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
 • Specialundervisning
 • Anden sprogundervisning
 • Anden musik- og sangundervisning
 • Specialpædagogisk arbejde
 • Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
 • Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
 • Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering
 • Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring
 • Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
 • Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
 • Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
 • Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
 • Arbejde inden for reklame og marketing
 • Arbejde inden for PRArbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
 • Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
 • Systemanalytikerarbejde
 • Softwareudvikling
 • Web- og multimedieudvikling
 • Vedligeholdelse og dokumentation af software
 • Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
 • Design og administration af databaser
 • Systemadministration
 • Arbejde med computernetværk
 • Andet arbejde med databaser og netværk
 • Advokatarbejde
 • Dommerarbejde
 • Andet juridisk arbejde
 • Arkivar- og museumsinspektørarbejde
 • Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
 • Arbejde inden for samfundsøkonomi
 • Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
 • Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
 • Arbejde inden for psykologi
 • Socialrådgivningsarbejde
 • Arbejde inden for religion
 • Forfatterarbejde
 • Journalistisk arbejde
 • Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
 • Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
 • Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
 • Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
 • Skuespilarbejde
 • Andet arbejde med kunst og kreative fag
 • Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab
 • Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
 • Teknikerarbejde inden for det elektriske område
 • Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
 • Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
 • Teknikerarbejde inden for det kemiske område
 • Teknisk tegnearbejde
 • Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
 • Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
 • Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
 • Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
 • Landbrugsteknikerarbejde
 • Flyvelederarbejde
 • Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
 • Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
 • Arbejde inden for farmaci
 • Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
 • Assisterende arbejde inden for sygepleje
 • Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
 • Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
 • Arbejde med kredit- og långivning
 • Regnskabsarbejde
 • Arbejde med statistik og matematik
 • Vurderings- og takseringsarbejde
 • Forsikringsarbejde
 • Salgsarbejde (agenter)
 • Indkøbsarbejde (agenter)
 • Erhvervsmæglerarbejde
 • Speditørarbejde
 • Konference- og eventplanlægning
 • Jobformidling
 • Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
 • Andet arbejde inden for forretningsservice
 • Chef- og direktionssekretærarbejde
 • Administration af skatte- og afgiftslovgivning
 • Formidling af offentlige ydelser
 • Politimæssigt undersøgelsesarbejde
 • Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
 • Juridisk arbejde på mellemniveau
 • Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
 • Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
 • Sportsudøvere
 • Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
 • Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
 • Fotografarbejde
 • Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
 • Køkkenchefarbejde
 • Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
 • Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
 • Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
 • Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
 • Internetteknikerarbejde
 • Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
 • Teknikerarbejde inden for telekommunikation
 • Almindeligt kontorarbejde
 • Almindeligt sekretærarbejde
 • Tekstbehandlingsarbejde
 • Dataregistreringsarbejde
 • Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
 • Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
 • Rejsebureauarbejde
 • Informationsarbejde på kundekontaktcentre
 • Telefonomstillingsarbejde
 • Hotelreceptionistarbejde
 • Oplysnings- og forespørgselsarbejde
 • Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
 • Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
 • Andet kundeinformationsarbejde
 • Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
 • Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
 • Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
 • Lagerekspeditionsarbejde
 • Registreringsarbejde inden for produktion
 • Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
 • Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
 • Arbejde med arkivering og kopiering
 • Almindeligt kontorarbejde inden for HR
 • Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
 • Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
 • Kontrolarbejde under rejser
 • Turist- og rejselederarbejde
 • Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
 • Tjenerarbejde
 • Bartenderarbejde
 • Frisørarbejde
 • Rengøringsinspektørarbejde
 • Ejendomsinspektørarbejde
 • Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
 • Salgsarbejde i butik
 • Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
 • Demonstrationsarbejde
 • Salgsarbejde i kundekontaktcentre
 • Salgsarbejde på servicestationer
 • Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
 • Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
 • Børneomsorgsarbejde
 • Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
 • Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
 • Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
 • Brandslukningsarbejde
 • Sikkerhedsvagtarbejde
 • Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
 • Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
 • Andet arbejde med dyreopdræt
 • Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
 • Andet bygningsarbejde - basis
 • Malerarbejde
 • Sprøjtelakererarbejde
 • Svejsearbejde og skærebrænding
 • Pladesmedarbejde
 • Smedearbejde
 • Værktøjsmagerarbejde
 • Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
 • Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
 • Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
 • Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
 • Andet præcisionshåndværk
 • Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
 • Trykkerarbejde
 • Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
 • Elektrikerarbejde
 • Elektromekanikerarbejde
 • Elektronikmekanikerarbejde
 • Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
 • Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
 • Fremstilling af mejeriprodukter
 • Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
 • Fremstilling af tobaksprodukter
 • Møbelsnedkerarbejde
 • Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
 • Syarbejde og beslægtet arbejde
 • Møbelpolstrerarbejde
 • Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
 • Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
 • Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
 • Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
 • Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
 • Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
 • Operatørarbejde ved fremstilling af plast
 • Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
 • Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
 • Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
 • Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
 • Operatørarbejde ved træforarbejdning
 • Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
 • Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
 • Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
 • Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
 • Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
 • Andet monteringsarbejde
 • Lokomotivførerarbejde
 • Chauffører af biler, taxier og varevogne
 • Buschauffører
 • Lastbilchauffører
 • Truckførerarbejde
 • Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
 • Manuel vask og presning af tøj
 • Rengøring af transportmidler
 • Andet rengøringsarbejde
 • Manuelt arbejde inden for husdyravl
 • Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
 • Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
 • Manuelt arbejde inden for byggesektoren
 • Pakkeriarbejde
 • Andet manuelt produktionsarbejde
 • Arbejde med lastning og losning
 • Arbejde med opfyldning af lager og butik
 • Tilberedning af fastfood
 • Køkkenhjælp mv.
 • Arbejde med affaldssortering
 • Gadefejning og beslægtet arbejde
 • Kurérarbejde og transport af bagage
 • Forefaldende arbejde
 • Andet manuelt arbejde

Prøv Ligelønsberegneren her