HK.dk logo

Jesper får kommunale erfaringer i Grønland

Jesper tog i praktik i en grønlandsk kommune og brugte sine oplevelser som feltarbejde til eksamensopgaven.


 

Jesper S. Schriver

Uddannelse: Administrationsbachelor på VIA University College 
7 ugers praktikophold i Kommuneqarfik Sermersooqs kommunikationsafdeling i Nuuk.

 

Hvorfor valgte du praktik i udlandet?
Jeg ville gerne have nogle anderledes kommunale praktikerfaringer og relatere dem til teorien på uddannelsen. Opholdet var mit eget feltarbejde til modulets eksamensopgave. Praktikken har jeg brugt til at identificere og undersøge en problemstilling og diskutere mulige problemløsninger kombineret med relevant teori om offentlig administration. 

Hvorfor valgte du Grønland?
Den offentlige sektor i Grønland minder meget om den danske, men det er nogle helt andre problemstillinger, som udfordrer dagligdagen og arbejdet i kommunen.
Kommuneqarfik Sermersooq har også en international sfære, som en kommune på den størrelse normalt ikke har. Der er mange forskellige, især nordiske, nationaliteter ansat – selvfølgelig grønlandske, men også fx danske, færøske, islandske, norske og tyske medarbejdere. Grønland er et helt særligt land med en ekstrem og betagende geografisk placering og har derfor også en særlig tiltrækningskraft for mange.

Har du haft udfordringer?
Der er nogle interessante kulturelle forskelle, som gør arbejdet med offentlig administration anderledes, for eksempel sproget. Borgerne har så vidt muligt ret til at få behandlet sager på deres foretrukne sprog. Da kommunen har mange bosatte danskere og en væsentlig andel af dem ansat selv, kræver det en forholdsvis stor tolkeafdeling. En tosproget kommune, hvor næsten alt bliver offentliggjort og publiceret på både førstesproget grønlandsk og første fremmedsprog dansk. Det kræver interne deadlines, så tolkene kan få materialet tidsnok.

Hvad har det givet dig fagligt og personligt?
Jeg har fået indblik i, hvordan en kommunal arbejdsplads fungerer, også med de forskelle, der er fra en typisk dansk kommune. Jeg føler mig bedre klædt på til at komme i praktik igen, og jeg har lært meget om, hvad mine arbejdsinteresser er og ikke er. 
Jeg har også lært, at man i praksis måske mere ser på, om man kan samarbejde og hurtigt falder til i et team, end den faglige baggrund. Ankommer man til en arbejdsplads med stor social eller kulturel kapital virker det på mig, som om man hurtigere bliver accepteret. 

Hvilket råd vil du give en anden, der overvejer at tage på udveksling eller i praktik?
Som administrationsbachelor er det vigtigt, at man selv skaber sine arbejdsopgaver og byder ind på opgaver, da uddannelsen med sit generalistperspektiv gør, at ens kolleger ikke altid ved, hvad man kan varetage af opgaver.

Log ind som medlem