HK.dk logo

Notatteknik

Som studerende er notater et uundværligt arbejdsredskab. Her koncentrerer du indholdet af en undervisningstime, noget nogen har skrevet, eller noget du selv har tænkt. Det bør være essensen, du samler i dine notater. Typisk skelner vi mellem notater, der udarbejdes i undervisning, når du læser eller ved repetition.

 Undervisningssituationer ligner sjældent hinanden, ligesom fagbøger er vidt forskellige. Nedenfor får du nogle principper og forskellige teknikker, således at du selv kan tilpasse din notatteknik til netop den situation, du befinder dig i.

De værdifulde notater

Dine notater fungerer som støtte for din hukommelse. Derfor er de særlig værdifulde, når eksamen nærmer sig. Men det er ikke det eneste formål med at lave notater.

Gode notater er dyrebare, fordi de:

  • fastholder koncentrationen og opmærksomheden
  • hjælper hjernen med at bearbejde stoffet
  • giver dig træning i at bruge fagtermer
  • giver overblik og hjælper dig til at forstå sammenhængene
  • sparer dig tid i sidste ende

Formålet med at udvikle en god notatteknik er indlysende. Når mange studerende alligevel bruger for lidt energi på notatskrivning, skyldes det flere års dårlige erfaringer. Årsagerne kan være mange: Manglende teknik, problemer med at lytte og notere samtidig, vanskeligheder med at skelne væsentlige og uvæsentlige informationer, underviseres måde at formidle viden på etc.
Det er en ond cirkel, der kan brydes. Det kræver blot teknik og træning. 

Tag de rigtige notater

Du kan først endelig vurdere om dine notater er gode den dag, du skal bruge dem. Derfor skal du kunne forudse, hvad dine notater skal bruges til. Når du har klarlagt formålet, kan du koncentrere dig om at notere det, der er relevant på en måde, så du får størst muligt udbytte af det.

For at være i stand til at afgøre, hvilke notater der er væsentlige, må du på forhånd havde gjort dig klart, hvad der er det centrale i det pågældende stof.

I en undervisningssituation er det ensbetydende med, at du orienterer dig i lektionsplanen, og i underviserens dagsorden og disposition. Indholdsfortegnelser og overskrifter i tilhørende faglitteratur kan også give dig et praj om stoffets opbygning og kernepunkter. Mød derfor aldrig op til en undervisning uden et minimum af forberedelse.

Skal du lave notater til en tekst, kan du indkredse stoffets hovedpointer ved hjælp af internettet, håndbøger og opslagsværker. Når du har gjort dig dit læseformål klart, vil du også lettere kunne stille de relevante spørgsmål til teksten, som hjælper dig til at afdække det centrale. Tidligere noter fra undervisning, kan også give dig en god idé om, hvad der er væsentligt.  


notatteknik
Notatteknik

De syv trin i notatteknik

1. Forberedelse
Vær orienteret i emnet eller undervisningsgangen, således at din forståelsesramme er i orden, og du har overblik over stoffets centrale områder. Gør dig klart, hvad du skal bruge dine notater til, og indret dem derefter. 
 
2. Lytte/læse
Søg for at de ydre omstændigheder er på plads. Du skal kunne høre og se, hvad der foregår. Computer, blyant, notatark, lakridspastiller m.m. skal være klar, så du ikke skal bruge tid på det praktiske. Brug muligheder for at stille afklarende spørgsmål.


3. Vurdere 
Før du begynder at notere, må du vurdere, hvad der er vigtigt. Hvis du har forberedt dig godt, bør det ikke være svært at skille det mindre relevante fra det essentielle. Både undervisere og forfattere vil formentlig også signalere, når der bliver behandlet væsentlige dele af stoffet.
 
4. Koncentrere
Dine notater bør være korte og dækkende. Du må altså hele tiden være på udkig efter de ord, der koncentrerer en stor mængde informationer. Sådanne ord kaldes nøgleord, da de fungerer som en nøgle til din hukommelse.
 
En tekst indeholder gennemsnitlig ca.70-80 % fyldord, hvis eneste funktion er, at det skrevne er grammatisk korrekt. Det vil altså sige, at kun ca. 20-30 % af teksten er væsentlige informationer. Men selv 20 % af en 40 siders lang tekst, kan resultere i et temmeligt omfattende notearbejde. Derfor må du komprimere det centrale i teksten ned til få nøgleord.
 
5. Notere
Der vil sjældent være tid til at renskrive notater. Derfor er det vigtigt, at du skriver, så det er til at læse. Dine notater er personlige, og du skal sørge for at få nedfældet dét, der åbner din hukommelse op. Du bør derfor i videste udstrækning benytte dine egne ord, når du noterer. Tegninger, mindmaps og cases er en rigtig god hjælp for din hukommelse.
 
6. Efterbehandle
Dine notater skal være genanvendelige. Er de ikke det fra starten, må du efterbehandle dem. Det kan være nødvendigt at tilføje supplerende oplysninger, kommentarer og eventuelle referencer til litteratur eller andre notater. Denne efterbehandling skal du foretage, mens stoffet stadig er friskt i din hukommelse. Inden for 24 timer er en god tommelfingerregel. Herved få du både pudset dine notater af, og du får repeteret stoffet, hvilket jo i sig selv er udbytterigt. 
 
7. Arkivere
Uanset hvor gode dine notater er, vil de ikke være til megen nytte, hvis ikke du kan finde dem igen. Du må altså sørge for at arkivere dem systematisk, så de er let tilgængelige næste gang, du skal bruge dem.
 
Det er især punkterne 2-5, der volder mange studerende problemer, da det i undervisningssituationer er nødvendigt, at du både lytter, vurderer, koncentrerer og noterer samtidigt. Du skal altså kunne foretage dig flere ting på én gang. Det kræver træning. Men som bekendt gør øvelse mester.  
 

Forskellige notatteknikker

Forskellige situationer stiller forskellige krav til dine notater. Derfor ligner notater ikke hinanden, og det er heller ikke formålet. Den notatteknik, der fungerer optimalt i en undervisningssituation, er ikke nødvendigvis brugbar, når du skal lave notater til en fagtekst. Men jo flere teknikker du mestrer, desto bedre vil du være rustet til tilpasse din notatteknik til situationen.  

Til bøger og artikler
Når du laver noter til en bog er det meget udbytterigt efter hvert kapitel at skrive essensen af kapitlet med egne ord. Det er med til at stimulere forståelse og hukommelse. Efter hvert kapitel er der typisk 1/3 side, hvor du har plads til skrive 4-10 linjer. Det giver dig også et forspring, når du skal bruge bogen i forbindelse med opgaveskrivning. Dine formuleringer er gode i forbindelser med resuméer og sammenfatninger af teorier.

Mindmap
En af de notattekniker, der i de sidste mange år har vundet stor indpas, er mindmap, der lige såvel som notatarket, har sine forcer og begrænsninger.

Mindmap er en notatteknik, der bryder med den traditionelle lineære fremstillingsform. Metoden tager udgangspunkt i hjernes måde at arbejde på. Du tænker nemlig ikke, som du skriver - fra højre mod venstre. Tværtimod starter en tanke i et centralt begreb, som forgrener sig ud i et netværk af associationer. 

Hvis det er første gang, du er blevet præsenteret for metoden, kan den formentlig forekomme en smule rodet. Men det er som regel blot indtil, du selv har prøvet at arbejde med et mindmap. 

Det, der ofte gør traditionel notatskrivning vanskelig, er, at man tænker og taler langt hurtigere, end man skriver. Processen, hvor tanker og talesprog skal formateres til skriftsprog, er så tidskrævende, at mange guldkorn går tabt undervejs. I mindmap noterer du kun nøgleordene, hvilket i sig selv vil være tidsbesparende. Du vil derfor nemmere kunne bevare koncentrationen, da du ikke belaster din bevidste hjerne med at skulle formulere sætninger. Ligeledes behøver du ikke at gøre rede for, hvordan informationerne indbyrdes hænger sammen, da det vil fremgå af det enkelte nøgleords placering i dit mindmap. Samtidig giver dit mindmap et godt overblik og tydeliggør sammenhænge.

Elektronisk hjælp

Der findes et hav af gode programmer til digitale noter, mindmaps osv. – så det er blot at finde det program, som bedst understøtter din stil. 

Her et par forslag:

Onenote: For brugere af office-parken er OneNote nem at komme i gang med. Det fungerer godt både til PC og Mac.

Good notes: Dette er en rigtig god app til tablets, hvor du kan lave tegninger og mindmaps. Det fungerer meget intuitivt.

Office Lens: En app til telefon eller tablet, hvor du kan tage billeder af tavler, whiteboards, plancer osv. fra alle mulige vinkler. App’en retter billedet til, så det ser ud som om det er taget frontalt og laver det til en Word-fil eller PP-fil, som sendes direkte til din computer.

Nu er det bare at komme i gang. Inden længe vil du formentlig have udviklet din egen personlige fremstillingsform, som du vil stole på, fungerer netop for dig, og du vil være i stand til at kunne benytte netop den teknik, der er optimal i forhold til den pågældende læringssituation. 


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk