dagsorden

 1. Forbundssektorkongressens åbning
 2. Valg af dirigenter
 3. Godkendelse af mandater
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Valg af forbundssektorkongressens tillidsrepræsentanter
 6. Godkendelse af forbundssektorkongressens dagsorden
 7. Beretninger
 8. 4-årigt målprogram for HK Kommunal
 9. Regnskab og budget
  1. Regnskaber for 2015, 2016, 2017 og 2018
  2. Budget for 2019 og 2020.
 10. Kongrestema
 11. Behandling af indkomne forslag
  1. Almindelige kongresforslag
  2. Forslag til ændringer i HK Kommunals forbundssektorlove
 12. Valg
  1. Forbundssektorformand
  2. Forbundssektornæstformand
  3. To revisorer og to revisorsuppleanter
 13. Forbundssektorkongressens afslutning

 14. Der tages forbehold for ændringer.

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.