Forslag til forretningsorden

Siden opdateres løbende.

 1. De valgte dirigenter skiftes til at lede møderne. Dirigenterne aftaler indbyrdes mødernes ledelse.
 2. De delegerede tjekkes ind hver morgen ved indgangen til kongressalen og ellers efter dirigenternes anvisning.
 3. De delegerede beder om ordet via kongressens digitale platform eller skriftligt hos dirigenterne med angivelse af delegeretnummer og navn.
 4. Ingen delegerede kan få ordet til samme sag mere end tre gange. Herfra undtages dog forslagsstillere.
 5. Ingen kan have ordet mere end fem minutter ad gangen.
 6. Undtaget fra disse bestemmelser er forbundssektorformanden, forbundssektornæstformanden og HK Kommunals kasserer.
 7. Forslag om afslutning eller taletidens yderligere begrænsning kan stilles af enhver delegeret på sektorkongressen.
 8. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten via kongressens digitale platform forsynet med delegeretnummer og navn.
 9. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan vælge at lade afstemningen foregå på anden måde og skal gøre det, hvis mindst 40 delegerede forlanger det.
 10. Alle afstemninger foregår fra de delegeredes pladser.
 11. Opstillede kandidater har mulighed for at holde en præsentationstale på indtil 15 minutter.
 12. Opstillede kandidater kan desuden vælge en delegeret, som kan holde en anbefalingstale på indtil 7 minutter.
 13. Rækkefølgen af talerne for henholdsvis kandidater og anbefalingstalere afgøres ved lodtrækning.
 14. Såfremt der i forbindelse med valg af forbundssektorformand eller forbundssektornæstformand er bragt flere kandidater i forslag, foretages valget ved skriftlig afstemning på følgende måde:
  1. To kandidater
   Den kandidat, der opnår flest af de afgivne gyldige stemmer, er valgt.
   Ved evt. stemmelighed foretages ny afstemning. Hvis også denne afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes der lod mellem de to kandidater.
  2. Tre eller flere kandidater
   Såfremt der er én kandidat, der opnår mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, er pågældende valgt.
   Hvis dette ikke er tilfældet, gennemføres en ny afstemning mellem de to kandidater, der har opnået det højeste og det næsthøjeste stemmetal*
   Ved evt. stemmelighed foretages ny afstemning.
   Hvis også denne afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes der lod mellem de to kandidater.

   * Hvis der, ved afgørelsen af hvem der har opnået det højeste eller næsthøjeste stemmetal, er stemmelighed mellem flere kandidater, gennemføres ny afstemning mellem de, der har opnået samme højeste eller samme næsthøjeste stemmetal. Hvis resultatet fortsat er stemmelighed, trækkes der lod mellem kandidaterne.

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.