Målprogram

HK Kommunal har fået et nyt målprogram vedtaget på Forbundssektorkongressen i Nyborg.

Målprogram som styringsredskab

 1. HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål, der er vedtaget på
 2. HK Danmarks kongres.
 3.  
 4. Målprogrammet opstiller HK Kommunals overordnede mål og danner rammen om de
 5. faglige handlingsplaner, som efterfølgende besluttes af forbundssektorbestyrelsen en
 6. gang årligt.
 7.  
 8. HK Kommunals målprogram afspejler således de centrale udfordringer og mål, 
 9. der skal prioriteres i kongresperioden.
 10.  
 11. HK Kommunal ønsker at være en ansvarlig fagforening, og målene understøtter
 12. derfor hver især et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

Pejlemærker fra HK Danmarks målprogram 

 1. HK’s overordnede mål for 2017 til 2021 er:
 2. Vi skal hæve medlemmernes formelle uddannelsesniveau
 3. Vi skal skabe et stærkere HK gennem flere medlemmer
 4. Vi skal skabe værdifulde medlemsoplevelser og øge medlemmernes
 5. tilfredshed med HK

HK Kommunals FEM overordnede mål

 1. HK Kommunals mission er at være en stærk og fremsynet fagforening,
 2. der arbejder for at forbedre og udvikle vores fælles velfærd og sikrer
 3. medlemmerne attraktive løn- og ansættelsesvilkår, gode muligheder
 4. for videreuddannelse samt et godt og sundt arbejdsliv – gennem hele livet.
 5. Vi har fem overordnede formål:
 6. Vi vil udvikle HK’ernes fag, uddannelser og kompetencer
 7. Vi vil forbedre medlemmernes arbejdsvilkår – løn, lokalløn,
 8. arbejdsmiljø, pension m.v.
 9. Vi vil skabe et stærkere HK ved at organisere og fastholde flere medlemmer
 10. Vi vil styrke tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes
 11. muligheder på arbejdspladserne og søge indflydelse lokalt og centralt
 12. Vi vil sikre, at fremtidens HK Kommunal matcher både fremtidens
 13. arbejdsmarked og fremtidens HK'ere
 14. Herefter følger en nærmere gennemgang af de fem overordnede mål.

1. Vi vil udvikle HK’ernes fag, uddannelser og kompetencer

 1. HK’erne i kommuner og regioner står over for en række forandringer i arbejdslivet.
 2. Og det gælder både ledere og medarbejdere. Øget digitalisering og automatisering
 3. af administrative opgaver, hyppige omstruktureringer, nye måder at arbejde på
 4. samt konstant fokus på besparelser inden for det administrative område præger
 5. hverdagen på de kommunale og regionale arbejdspladser.
 6. Forandringerne betyder, at kravene til fremtidens HK’ere ændrer sig.
 7. Medlemmerne bliver mødt med krav om tværfaglige kompetencer og
 8. tværfaglig forståelse.
 9.  
 10. Krav om at kunne indgå i projekter som kompetente brobyggere, koordinatorer
 11. eller projektledere. Krav om at være proaktive, fremsynede og om at kunne omsætte
 12. arbejdsgange til digitale redskaber. Krav om at kunne håndtere og formidle de nyeste
 13. teknologier. Om at fremme innovation og nytænkning samtidig med, at driften af
 14. kerneopgaven sikres. Og krav om at være digitale medspillere – og udviklere.
 15. Forandringerne og de nye krav giver både udfordringer og muligheder for den enkelte.
 16. Helt afgørende for at kunne byde sig til i forhold til nye opgaver på arbejdspladsen er,
 17. at man hele tiden følger med og har de relevante faglige kompetencer. For at bevare
 18. værdien på arbejdsmarkedet er det nødvendigt, at medlemmerne
 19. uddanner sig – primært opad - med kompetencegivende videreuddannelse, ligesom
 20. målrettet egen-læring også er en nødvendighed.
 21. HK Kommunal skal derfor fortsat arbejde for at udvikle rammerne og mulighederne
 22. for videreuddannelse for både medarbejdere og ledere. Vi skal sætte yderligere fokus
 23. på værdien af kompetence-fondene, der sikrer penge til løbende videreuddannelse
 24. og etablere særlige indsatser i tilknytning til fondene, sådan som det eksempelvis
 25. skete med socialformidleruddannelsen ved OK18.
 26. Vi skal arbejde videre med digitaliseringsstrategien, som sigter på at udvikle
 27. medlemmernes kompetencer. Og vi skal sikre gode relevante grunduddannelser,
 28. der hele tiden følger med udviklingen.
 29.  
 30. Vi skal fortsætte og udvikle arbejdet med fagprofilerne, ligesom vi løbende skal arbejde
 31. for at udbrede udviklingsplaner til samtlige medlemmer.
 32. Alt sammen med det formål at styrke medlemmerne i at kunne byde sig til og søge
 33. indflydelse, så de står godt rustet i forhold til forandringerne.
 34. HK Kommunals forrige målprogram satte ambitiøse mål for medlemmernes
 35. kompetenceudvikling. Det handlede blandt andet om, at minimum 75 procent af
 36. medlemmerne skal have en fuld uddannelse på akademiniveau, og minimum
 37. 25 procent skal have en fuld uddannelse på diplomniveau.
 38.  
 39. En medlemsundersøgelse i sommeren 2019 dokumenterer, at vi er på vej i den
 40. rigtige retning, men dog ikke helt i mål. Flere tager en diplomuddannelse,
 41. mens antallet af medlemmer med en akademiuddannelse ligger nogenlunde
 42. på niveau med 2017.
 43.  
 44. I 2019 havde 62,3 procent af medlemmerne en akademiuddannelse mod 62,9 i 2017
 45. I 2019 havde 26,8 procent af medlemmerne en diplomuddannelse mod 24,8 i 2017
 46.  
 47. Det er meget tilfredsstillende, at flere medlemmer videreuddanner sig på
 48. diplomniveau eller derover, men tallene viser også, at det er nødvendigt fortsat at have
 49. massiv fokus på området.
 50.  
 51. Vi kan også se, at godt halvdelen af medlemmerne ikke har taget kompetencegivende
 52. videreuddannelse de seneste ti år. Dem skal vi have et øget fokus på, så vi sikrer,
 53. at også de er rustet til fremtiden.
 54. Kommuner og regioner står over for mange store udfordringer de kommende år. Og
 55. der er ingen tvivl om, at der bliver sat turbo på digitalisering og automatisering.
 56. Dygtige veluddannede HK’ere er nøglen til at kunne takle disse udfordringer.
 57. HK’ernes kompetencer matcher den nødvendige udvikling og drift i kommuner
 58. og regioner. Derfor er HK’erne fremtidens bærende arbejdskraft på det
 59. administrative område i kommuner og regioner.
 60. Vi kan konstatere, at der siden 2013 er sket en ændret udvikling i forholdet imellem
 61. antallet af administrative stillinger på HK Kommunals overenskomstområder og på
 62. AC’s overenskomstområder. Generelt er der kommet flere stillinger på AC’s
 63. overenskomstområder, mens antallet af stillinger på HK Kommunals overenskomster
 64. er svagt vigende. Der er behov for både AC’ere og HK’ere i kommuner og regioner, men
 65. udviklingen er bekymrende, ikke mindst fordi kommuner og regioner risikerer at
 66. mangle de rette kompetencer til de rette jobs.
 67. HK Kommunal skal presse på lokalt og centralt, så vi sikrer kommuner og regioner
 68. den rette administrative arbejdskraft, og så vi sikrer, at HK-opgaver altid bliver
 69. omfattet af HK Kommunals overenskomster. Tillidsrepræsentanter og afdelinger
 70. skal øve indflydelse lokalt, blandt andet når det gælder stillingsopslag.
 71. Og sektoren skal påvirke det centrale niveau - eksempelvis KL, Danske Regioner
 72. og Christiansborg.
 73. Vi skal gøre opmærksom på den ændrede udvikling og de uheldige
 74. konsekvenser - både når det gælder manglen på de nødvendige
 75. HK-kompetencer og det samfundsøkonomiske aspekt. Vi skal samtidig fortsat
 76. presse på for flere elevpladser, og for at flere administrationsbachelorer finder
 77. vej til jobs i kommuner og regioner.
 78. Alt sammen kræver det en markant indsats – fra tillidsrepræsentanter,
 79. afdelinger og sektoren.
 80. Vi skal sætte målrettet ind for at øge antallet af stillinger på HK Kommunals
 81. overenskomster.
 82. Vi skal synliggøre HK’ernes kompetencer og nødvendigheden af disse
 83. kompetencer i kommuner og regioner. Vi skal synliggøre HK’ernes
 84. faglige stolthed og vise politikere og arbejdsgivere, at HK’ernes kompetencer
 85. matcher de administrative opgaver og den digitale udvikling i fremtidens
 86. kommuner og regioner.
 87. HK Kommunal har følgende mål:
 88. Arbejde for at minimum 75 procent af medlemmerne skal have en fuld
 89. uddannelse på akademiniveau, og minimum 30 procent af medlemmerne
 90. skal have en fuld uddannelse på diplomniveau
 91. Arbejde for at minimum 10 procent af medlemmerne er i gang med
 92. kompetencegivende videreuddannelse
 93. Udvikle konkrete tilbud og redskaber, der øger medlemmernes værdi
 94. på arbejdsmarkedet – særlig i forhold til den digitale omstilling
 95. Øge antallet af stillinger på HK Kommunals overenskomstområder –
 96. herunder flere elevpladser
 97. Sikre at flere administrationsbachelorer finder vej til jobs i kommuner og regioner
 98. Medvirke til at uddannelserne løbende udvikles og justeres i takt med behovene
 99. Fortsat arbejde for øget sammenhæng mellem kompetenceudvikling,
 100. jobudvikling og lønudvikling
 101. Have fokus på at udvikle medlemmernes kompetencer, herunder
 102. udvikling af grunduddannelserne for vores elever, så de konstant matcher
 103. morgendagens udfordringer
 104. Arbejde for at HK-opgaver altid omfattes af HK Kommunals overenskomster.
 105. Her skal TR og afdelingerne øve indflydelse lokalt, sektoren centralt.

2. Vi vil forbedre medlemmernes arbejdsvilkår – løn, lokalløn, arbejdsmiljø, pension m.v

 1. Overenskomster og aftaler er omdrejningspunktet for HK Kommunals faglige
 2. arbejde. Gennem overenskomsterne fastsættes rettigheder som løn, arbejdstid,
 3. ferie, barsel, pension og videreuddannelse. Samtidig sikrer overenskomsterne
 4. gode rammer for det samarbejde, der foregår på arbejdspladsen – med
 5. tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter som fagforeningens helt
 6. afgørende repræsentanter på arbejdspladsen.
 7. HK Kommunal arbejder for at bevare og forbedre medlemmernes vilkår og
 8. rettigheder. Vi arbejder for, at lønnen skal afspejle funktioner og kvalifikationer.
 9. Vi arbejder for, at pensionsordningerne følger med tiden og sikrer medlemmerne
 10. en tryg tilværelse som seniorer. Og vi arbejder for ligeløn uden
 11. kønsmæssige skævheder.
 12. Når HK Kommunal forhandler overenskomst tager vi udgangspunkt i
 13. medlemmernes behov og involverer både medlemmer og tillidsvalgte, og vi gør en
 14. indsats for at udbrede kendskabet til værdien af overenskomsten. Denne værdi er
 15. voksende, og vores beregninger viser, at den kontante værdi af de gældende
 16. overenskomster er 90.000 kroner årligt for den enkelte i forhold til det, man er
 17. garanteret via lovgivningen. Og hvis man gør brug af eksempelvis barsel og seniordage,
 18. er værdien endnu højere.
 19. HK Kommunal har særlig fokus på lokalløn, der kan være en stor udfordring i nogle
 20. kommuner og regioner. Vi arbejder for, at andelen af den lokale løn bevares
 21. og udvikles.
 22. Arbejdsmiljøet er en løbende udfordring i kommuner og regioner og kræver
 23. derfor også en væsentlig indsats for HK Kommunal.
 24. Udfordringerne i forhold til arbejdsmiljøet er desværre mangeartede: Vold og trusler
 25. på arbejdspladsen, digital chikane, etiske dilemmaer i hverdagen, misforhold
 26. mellem arbejdsopgaver og tid til at løse dem, pres på balancen mellem arbejdsliv
 27. og fritid, stress, konstante forandringer m.v.
 28. Vi kan konstatere, at også HK Kommunals ledermedlemmer ofte er
 29. urimeligt pressede. Det skyldes ikke mindst, at ledelsesspændet mange steder
 30. er blevet alt for stort. Der er for få ledere til for mange medarbejdere,
 31. hvilket er et vigtigt fokusområde.
 32. Arbejdsmiljøet har konstant høj prioritet i HK Kommunal, og vi arbejder
 33. ud fra pointen om, at arbejdsmiljøet altid er en fælles udfordring – og ikke
 34. et individuelt problem.
 35. Et stærkt lovgivningsmæssigt fundament er grundlaget for hele
 36. arbejdsmiljøindsatsen. Herudover mener HK Kommunal, at de
 37. konkrete udfordringer i arbejdsmiljøet løses bedst i et samarbejde
 38. mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og
 39. tillidsrepræsentant – vi kalder det trioen. Og siden HK Kommunals kongres
 40. i 2016 har vi fokuseret på at skabe velfungerende trioer på
 41. arbejdspladserne – et arbejde der skal fortsætte i den kommende kongresperiode.
 42. HK Kommunal har følgende mål:
 43. Involvere medlemmerne i overenskomstforhandlingerne og udbrede
 44. kendskabet til værdien af overenskomsterne
 45. Bevare og forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår
 46. Fortsat arbejde for, at pensionsvilkårene følger med tiden – og ikke forringes
 47. Sikre medlemmerne indflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse
 48. Arbejde for at sikre retten til lokale lønforhandlinger med det formål
 49. at bevare og udvikle andelen af lokalløn
 50. Bidrage til at medlemmerne får et sundt arbejdsliv – hele livet
 51. Markere at arbejdsmiljøet er et fælles ansvar på
 52. arbejdspladsen. Ikke et individuelt problem
 53. Arbejde for attraktive arbejdspladser i alle faser af arbejdslivet
 54. Gøre en indsats for at forbedre ledernes vilkår, herunder fokusere på
 55. behovet for, at ledelsesspændet generelt mindskes.

3. vi vil skabe et stærkere HK ved at organisere og fastholde flere medlemmer

 1. Hjørnestenene i Den Danske Model er de overenskomster og aftaler,
 2. der er med til at bevare og forbedre medlemmernes arbejdsvilkår.
 3. Ved overenskomstforhandlingerne 2018 på det offentlige område
 4. så vi, hvordan arbejdsgiverne med krav om forringelser angreb
 5. vores lønudvikling og vilkår.
 6.  
 7. Men på baggrund af stærke forhandlere samt massiv opbakning
 8. fra tillidsrepræsentanter og medlemmer over hele landet lykkedes
 9. det at få arbejdsgiverne til at droppe forringelserne og indgå en
 10. fornuftig overenskomstaftale.
 11. Den situation illustrerer på bedste vis, hvorfor det er nødvendigt med en høj
 12. organisationsgrad. Kun i kraft af mange aktive medlemmer kan vi skabe
 13. legitimitet som overenskomstbærende organisation. Jo flere HK Kommunal
 14. repræsenterer, jo stærkere står vi, og jo større er vores gennemslagskraft
 15. og mulighed for indflydelse. Både lokalt, centralt og internationalt.
 16. Derfor skal vi fortsat have fokus på at organisere og fastholde medlemmer,
 17. og derfor står arbejdet med den organiserende fagforening stadig som et
 18. centralt omdrejningspunkt i den kommende kongresperiode.
 19. Kendskabet til HK Kommunals arbejde og ydelser skal øges, og der skal
 20. løbende være fokus på at øge kendskabet til vores indsatser og invitere
 21. potentielle medlemmer indenfor. Det fokus skal vi have med i alle
 22. aktiviteter - fra arbejdet med overenskomster, uddannelse og arbejdsmiljø
 23. til arbejdet med fag og rådgivning.
 24. HK Kommunal har følgende mål:
 25. Styrke HK Kommunals position som forhandlingspartner på
 26. alle områder – ved at øge organisationsgraden
 27. Sigte efter en organisationsgrad på 80 procent på HK Kommunals
 28. overenskomstområder og fortsat have fokus på at øge medlemmernes
 29. tilfredshed og loyalitet
 30. Synliggøre værdien af HK Kommunals ydelser og overenskomster – over
 31. for medlemmer og potentielle medlemmer
 32. Sikre et højt kendskab til HK Kommunals arbejde og høje professionelle
 33. niveau af bistand og rådgivning – blandt medlemmer og potentielle medlemmer
 34. Synliggøre værdien af HK’s indsatser i pressen og over for
 35. politikere og arbejdsgivere
 36. Holde det høje niveau af rådgivning og bistand til medlemmerne og
 37. arbejde for øget tilgængelighed
 38. Alle nye ansatte på HK Kommunals overenskomster bydes velkommen af deres
 39. tillidsrepræsentant – helst personligt og i umiddelbar tilknytning til ansættelsen.

4. Vi vil styrke tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes muligheder på arbejdspladserne og søge indflydelse lokalt og centralt

 1. HK’erne i kommuner og regioner løser en vigtig samfundsopgave, der bidrager
 2. til at skabe værdierne i det danske velfærdssamfund. HK’erne er væsentlige spillere,
 3. når det gælder løsning af kerneopgaverne. Hvis der ikke er styr på de administrative
 4. processer og løsninger, får borgerne en ringere velfærd. HK’erne er en vigtig del af de
 5. tandhjul, der driver den offentlige service til borgerne - i borgerservice, skoler,
 6. børnehaver, tandklinikker, sygehuse, socialforvaltninger, miljøforvaltninger,
 7. lønkontorer og på IT-området m.v.
 8. HK’ernes betydning for løsning af kerneopgaven i velfærdssamfundet skal være
 9. synlig for alle – politikere, ledere, andre faggrupper, borgere. Vi arbejder for
 10. et stærkt velfærdssamfund, der værner om de svage, og hvor retssikkerheden
 11. er i top. HK Kommunals fokus er, at investering i velfærdssamfundet betaler sig.
 12. Det er ikke kun med til at skabe tryghed, men også vækst og velstand på den
 13. lange bane.
 14. HK Kommunal skal være proaktiv i forhold til at søge indflydelse, skabe synlighed
 15. samt markere sig med en tydelig og stærk faglig profil. Det gør vi blandt andet
 16. gennem forpligtende samarbejder med andre faglige organisationer, hvor vi kan
 17. sætte en fælles dagsorden.
 18. Vi kæmper for medlemmerne og for en stærk og professionel offentlig sektor
 19. med fokus på faglighed. Det gør vi i den brede offentlighed, på sociale medier,
 20. over for politikere og arbejdsgivere, på arbejdspladserne – lokalt, centralt og
 21. internationalt.
 22. På arbejdspladserne er det tillidsrepræsentanter, der varetager fagforeningens
 23. opgave i forhold til indflydelse. Og derfor er tillidsrepræsentanterne det helt
 24. centrale omdrejningspunkt i organisationen. Veluddannede tillidsrepræsentanter
 25. med en høj lokal organisationsgrad er det stærkeste redskab i forhold til indflydelse
 26. på det lokale niveau.
 27. HK Kommunal har 1275 tillidsrepræsentanter, hvilket er en lille stigning i
 28. forhold til 2016, hvor vi havde omkring 1250 tillidsrepræsentanter.
 29. Det er en vigtig opgave for HK Kommunal at tage hånd om, at tillidsrepræsentanter
 30. bliver klædt godt på til den vigtige opgave, og vi arbejder for at fastholde den brede
 31. dækning af tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne.
 32. På arbejdsmiljøområdet er det ligeledes en væsentlig opgave at sørge for, at vores
 33. arbejdsmiljørepræsentanter er veluddannede og klædt på til at søge indflydelse,
 34. når det gælder arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanternes indsats er helt
 35. afgørende for, at vi løbende kan forbedre arbejdsmiljøet for medlemmerne.
 36. Det er en vigtig opgave for HK Kommunal at bibeholde en bred dækning af
 37. arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har i øjeblikket 1175 arbejdsmiljørepræsentanter,
 38. hvilket er en smule færre end for fire år siden, hvor tallet lå omkring 1220.
 39. Hele organisationen er – lokalt og centralt - præget af faglig stolthed og markante
 40. holdninger, der synliggør organisationens og medlemmernes vigtige rolle i samfundet.
 41. HK Kommunal har følgende mål:
 42. Synliggøre HK’ernes vigtige rolle i velfærdssamfundet
 43. Søge indflydelse lokalt og centralt på vigtige mærkesager
 44. Markere sig med organisationens holdninger over for offentligheden,
 45. politikere, arbejdsgivere – såvel som over for egne medlemmer m.v.
 46. Sikre, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får
 47. relevant uddannelse og viden, som gør dem i stand til at organisere
 48. og få indflydelse lokalt på arbejdspladsen
 49. Sikre, at flest mulige medlemmer er dækket af en lokal tillidsrepræsentant
 50. Udvikle redskaber, rammer og indsatser, der kan understøtte
 51. tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanternes virke
 52. Arbejde for at forbedre og udvikle vores fælles velfærd
 53. Sikre borgernes retssikkerhed og et stærkt velfærdssamfund.

5. Vi vil sikre, at fremtidens HK Kommunal matcher både fremtidens arbejdsmarked og fremtidens HK'er

 1. Vi vil sikre, at fremtidens HK Kommunal matcher både fremtidens
 2. arbejdsmarked og fremtidens HK’ere.
 3. Det strategiske arbejde er retningsgivende for alt det HK Kommunal
 4. beskæftiger sig med, og derfor også noget af det vigtigste at arbejde med.
 5.  
 6. Spørgsmål, som “hvorfor er vi sat i verden” og
 7. ”hvilke forandringer i samfundet vil VI i HK Kommunal gerne skabe”,
 8. er utrolige vigtige statements, som alle i organisationen skal kende til.
 9. Større fokus på det strategiske arbejde vil sikre en stærk rød tråd helt
 10. ud til medlemmerne. Ingen skal være i tvivl om, hvad HK Kommunal arbejder for.
 11.  
 12. Hvis vi gerne vil være en stærk fagforening i fremtiden,
 13. som både er indflydelsesrig og attraktiv for medlemmerne at
 14. være en del af, skal vi have endnu større fokus på at spotte og
 15. uddanne den kommende generation af fagpolitisk aktive.
 16.  
 17. Relations- og rekrutteringsarbejdet starter langt før, vi fx kan
 18. sende en HK’er afsted på Geneveskolen. Vi skal i dialog ude
 19. på arbejdspladserne og arbejde målrettet med konkrete
 20. aktiviteter og handlinger, der kan understøtte og skabe den ild,
 21. der driver det fagpolitiske engagement.
 22. Vi skal have fokus på at knytte stærke relationer til medlemmer og potentielle
 23. medlemmer. I kongresperioden skal der arbejdes med
 24. alderssammensætningen af tillidsvalgte i bestyrelser for at sikre,
 25. at fremtidens HK’er også kan se sig selv i det politiske arbejde.
 26.  
 27. HK Kommunal har følgende mål:
 28. Det skal være let for medlemmerne at engagere sig.
 29. Flere skal deltage i klubgeneralforsamlinger og flere
 30. skal deltage i faglige udviklingsforløb.
 31. Det skal sikres, at der kontinuerligt står engagerede medlemmer
 32. på spring, når en tillidsvalgt går af. Det gælder også i
 33. afdelingssektorbestyrelserne.
 34. Medlemmerne og særligt de unge, skal involveres i
 35. den fortsatte udvikling af HK Kommunal.