regnskab og budget

Se både resultatsammendrag og budgetsammendrag for kongresperioden.

 HKs udgifter er opgjort på en række hovedformål.

RESULTATSAMMENDRAG 2015-2016

INDTÆGTER 2015 2016
Sektorkontingent 46.324.000 45.572.000
Tilskud DL
6.330.000 6.330.000
Tværgående landsforeninger 458.000 458.000
Tilskud fra AKUT - Fonden
37.588.000 37.046.000
Deltagerbetaling konference og kursus
1.620.000 1.970.000
Indtægter FIU
2.700.000 2.870.000
Projektindtægter mv.
1.100.000 700.000
Indtægter i alt
96.120.000 94.946.000
UDGIFTER
Løn 35.844.000 35.644.000
Overenskomster 1.450.000 390.000
Tillidsrepræsentantorganisationen 33.196.000 30.635.000
Juridisk assistance 30.000 30.000
Uddannelse til og af HK'ere 3.390.000 3.967.000
Medlemsdemokratiet 4.185.000 1.975.000
Arbejdsmiljø 250.000 3.285.000
Generel faglig rådgivning/bistand/mægling 5.503.000 5.770.000
Medlemskommunikation 4.700.000 4.275.000
Politisk arbejde 720.000 840.000
Medlemskab af organisationer 4.295.000 4.465.000
Organisering 150.000 500.000
Administration 2.110.000 2.800.000
Udgifter i alt 95.823.000 94.576.000
RESULTAT FØR HENSÆTTELSER
297.000 370.000

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
-1.068.000 -1.530.000
Finansielle poster
1.300.000 1.300.000
RESULTAT FØR SKAT
232.000 -230.000
Foreningsskat
ÅRETS RESULTAT
232.000 -230.000
Resultat overføres til egenkapital

RESULTATSAMMENDRAG 2017-2018

INDTÆGTER 2017 2018
Sektorkontingent 44.580.894 46.026.657
Tilskud DL
6.330.300
6.330.300
Tværgående landsforeninger 458.000 458.000
Tilskud fra AKUT - Fonden
36.228.965 36.722.818
Indtægter FIU 3.013.412 3.029.622
Deltagerbetaling konference og kursus
2.169.027 2.003.920
Projektindtægter mv.
1.351.501 1.490.447
Refusion - Den fælles karrieretelefon 3.657.834 4.309.428
Indtægter i alt
97.789.933 100.371.192
UDGIFTER
Løn 41.878.190 37.839.836
Overenskomster 1.550.879 1.388.667
Tillidsrepræsentantorganisationen 30.130.963 31.133.176
Juridisk assistance 50.646 14.147
Uddannelse til og af HK'ere 4.048.469 4.002.958
Medlemsdemokratiet 2.147.477 2.290.817
Arbejdsmiljø 163.940 327.070
Generel faglig rådgivning/bistand/mæling 3.427.826 2.850.545
Medlemskommunikation 4.655.728 4.591.397
Politisk arbejde 1.026.375 714.489
Medlemskab af organisationer 3.951.510 4.271.253
Organisering 718.262 238.520
Administration 1.731.039 1.138.306
Udgifter i alt 95.481.304 90.801.181
RESULTAT FØR HENSÆTTELSER
2.308.629 9.570.011

Hensættelser
1.900.000 1.500.000
Forbrug af hensættelser
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
408.629 8.070.011
Finansielle poster
  -1.123.202
RESULTAT FØR SKAT
1.060.467 6.946.809
Foreningsskat
0 28.623
ÅRETS RESULTAT
1.060.467 6.918.186
Resultat overføres til egenkapital
   
BUDGETSAMMENDRAG 2019-2020


INDTÆGTER 2019 2020
Sektorkontingent 46.252.000  45.853.000
Tilskud DL
6.330.000 6.330.000
Tværgående landsforeninger 458.000 458.000
Tilskud fra AKUT - Fonden
36.723.000 39.080.000
Indtægter FIU 3.000.000 3.075.000
Deltagerbetaling konference og kursus
1.705.000 150.000
Projektindtægter mv.
1.400.000 1.400.000
Refusion - Den fælles karrieretelefon 4.774.000 6.000.000
Indtægter i alt
100.642.000 102.346.000
UDGIFTER
Løn 45.048.000 47.472.000
Overenskomster 460.000 1.340.000
Tillidsrepræsentantorganisationen 32.737.000 33.380.000
Juridisk assistance 30.000 30.000
Uddannelse til og af HK'ere 4.440.000 2.376.000
Medlemsdemokratiet 3.960.000 4.175.000
Arbejdsmiljø 565.000 850.000
Generel faglig rådgivning/bistand/mæling 3.720.000 5.869.000
Medlemskommunikation 5.018.000 4.463.000
Politisk arbejde 770.000 460.000
Medlemskab af organisationer 4.085.000 4.370.000
Organisering 500.000 400.000
Administration 1.710.000 1.213.000
Udgifter i alt 103.043.000 104.598.000
RESULTAT FØR HENSÆTTELSER
-2.401.000 -4.052.000

Hensættelser
100.000 100.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
-2.501.000 -4.152.000
Finansielle poster
1.300.000 2.660.000
RESULTAT FØR SKAT
-1.201.000 -1.492.000
Foreningsskat
- -
ÅRETS RESULTAT
-1.201.000 -1.492.000
Resultat overføres til egenkapital
   

 Opdateret: 23/1 2020 kl. 09.00

 

årsrapporter som pdf

Vil du se alle årsrapporter fra kongresperioden, inklusiv revisor- og ledelsespåtegninger, så kan du downloade dem som pdf-fil her. Vær opmærksom på, at filerne fylder meget.

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.