TEMA

Kongrestema og målprogram

Temaet for HK Danmarks kongres 2021 er ’Fremtidens HK – et fællesskab for flere’. Det handler om, at vi skal være flere medlemmer, vi skal være flere aktive medlemmer, og vi skal være flere, som kommer med forskellige uddannelsesbaggrunde. Det er ligeledes titlen på forslaget til HK’s målprogram 2022-2025, som med fire mål sætter retningen for den kommende kongresperiode.

De fire mål er:

Mål 1: Flere skal med

Mål 2: Værdi for medlemskabet

Mål 3: Medlemmerne er HK’s stemme

Mål 4: HK skal have indflydelse

Læs mere i forslaget til målprogram

HK Talks: Hvordan har andre organisationer arbejdet med tilsvarende udfordringer og mål?
Med korte oplæg fra Lea Korsgaard (Zetland), Søren Ejlersen (Aarstiderne), Kasper Holten (Kgl. Teater) og Sigge Winther Nielsen (forfatter til bogen Entreprenørstaten), får vi inspiration udefra til, hvordan andre har arbejdet med lignende mål. Hvordan når man ud til nye målgrupper? Hvordan kan man skabe mere engagement og oplevet værdi hos medlemmer/brugere/kunder? Hvordan kan man forny sig selv uden at gå på kompromis med kerneværdierne? Hvordan får man øget gennemslagskraft? Disse spørgsmål vil oplægsholderne give hver deres bud på i et format kendt fra TED Talks.

HK Case Competition: Hvordan bliver HK relevant for nye medlemsgrupper?
For at sætte fokus på HK’s udfordring med at organisere særligt nye medlemsgrupper, har vi inviteret gruppen selv til at komme med deres bud. Sideløbende med kongressen vil en udvalgt skare af studerende fra HK-relevante KVU og PBA uddannelser arbejde med deres forslag til, hvordan HK skal se ud, hvis HK skal være en relevant fagforening for dem. Efter 48 timer i arbejdstøjet fremlægger de deres ideer på scenen for kongressens udgave af Løvens Hule, hvor de vil møde et panel, der består af Bente Sorgenfrey (FH) og Vincent Hendricks (Københavns Universitet), Natasha Al-Hariri (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) og Esben Gadsbøll (brancheforeningen for Tech Startups). Til slut kåres vinderen af den bedste ide.