Dagsorden

 1. Godkendelse af mandater
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af kongressens tillidsrepræsentanter
 4. Beretning om virksomheden
 5. Forelæggelse af regnskab
  Årsrapport 2017, Årsrapport 2018, Årsrapport 2019, Årsrapport 2020
 6. Vedtagelse af 4-årigt målprogram
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af lønninger for
  a. Forbundsformand
  b. Forbundsnæstformand
  c. Forbundssektorformand
  d. Forbundssektornæstformand
  e. Afdelingsformænd
  f. Afdelingsnæstformænd
  g. Afdelingssektorformænd.
 9. Valg af
  a. Forbundsformand
  b. Forbundsnæstformand
  c. To revisorer
  d. To revisorsuppleanter