Kontakt

Har vi måske allerede et svar på dit spørgsmål? Se vores spørgsmål og svar her.

Ellers er du velkommen til at bruge vores kontaktformular. For at vi kan hjælpe dig så hurtigt som muligt, skal du starte med at vælge modtager, og bagefter vælger du det område dit spørgsmål handler om. Har du brug for at vedhæfte filer til os, kan du gøre det nederst. NB: Send venligst kun filer i pdf, word- eller excelformat.

Adressen til HK og HK's a-kasse er: Weidekampsgade 8, 2300 København S.

Modtager*

Hvad skal jeg have i løn?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Vi anbefaler tre områder til dig:

Elev

Løn

Overenskomster

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Må jeg stå alene i butikken?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Vi anbefaler tre områder til dig:

Elev

Løn

Overenskomster

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg selv ”betale” min ferie som elev?
Du optjener ret til ferie med løn, og har du ikke optjent nok ferie, betaler din arbejdsgiver. 

Læs mere om ferieloven her.


Hvor meget ferie har jeg ret til som elev?

Elever har selvfølgelig også ret til ferie. Men det afhænger også af, hvornår du er blevet ansat på året:

  • Ret til 25 feriedage (hvis du bliver ansat før den 1. juli)
  • Ret til højst en uges betalt ferie (hvis du bliver ansat 1. juli eller senere, har du i forbindelse med, at virksomheden holder lukket mellem 1. oktober og 30. april, ret til højst 1 uges betalt ferie). I det første og andet ferieår efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, har du ret til 5 ugers betalt ferie. 

De fleste overenskomster giver ret til 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse, men det afhænger af, hvad der er aftalt i din overenskomst.

Du kan læse mere om overenskomster her.

Hvis du har en overenskomst, så kan du også logge på Mit HK og finde din overenskomst, hvor du kan se, hvilke aftaler, der gælder for dig. 

Må jeg overarbejde som elev?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Du kan læse mere om at være elev her.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg have fri i forbindelse med min fagprøve?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg også arbejde i de uger, hvor jeg er på skole?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal min arbejdsgiver betale mine udgifter til min fagprøve?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Kan jeg holde ferie, når jeg er syg?

Du kan få erstatningsferie, hvis du er uheldig og bliver syg under din ferie.

  • Syg før ferien: Du har ikke pligt til at begynde din ferie. Hvis du bliver rask i den periode, hvor du skulle holde ferie, så bestemmer du selv, om du vil afholde resten af din ferie eller udskyde ferien til et senere tidspunkt.
  • Syg under ferien: Den første uge du er syg i din ferie, giver ikke ret til erstatningsferie. Du har kun ret til erstatningsferie i op til 4 uger, selvom ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til 5 ugers ferie. Husk at give din arbejdsgiver besked og få dokumentation på din sygdom hos lægen.

Hvor mange feriefridage har jeg ret til?

Som udgangspunkt har du ikke ret til nogen. Det er noget, der bestemmes enten via din overenskomst eller via din ansættelseskontrakt. Ferieloven omfatter alene ferie og feriepenge – og altså ikke feriefridage, som er et antal ekstra fridage udover Ferielovens 5 uger. Feriefridage er indført i de fleste af HK’s overenskomster.

Hvis du har overenskomst, kan du finde den ved at logge på Mit HK.

Har jeg ret til en flyttefridag?
Nej, det har du ikke. Det kræver, at du har en lokalaftale med din arbejdsgiver eller at du selv aftaler det med din arbejdsgiver.
Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår min ferie skal holdes?

Ferieloven giver dig ret til mindst fem ugers ferie om året. Du har ret til at holde tre uger samlet i perioden 1. maj til 30. september, men du og din arbejdsgiver skal blive enige om tidspunktet. Kan I ikke det, så er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. 

Læs mere om ferie her.

Hvor gammel skal jeg være for at må arbejde?

Du skal være mindst 13 år, og der findes særlige regler for, hvad du må arbejde med, når du er mellem 13 og 15 år. 

Du kan finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her.

Hvor meget må jeg løfte?
Det afhænger af, hvor gammel du er.

Læs mere om løft i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her.

Hvad skal jeg have i løn?

Hvis din arbejdsplads har en overenskomst, så er der faste regler for, hvor meget du som minimum skal have i løn. Husk at få din lokale HK afdeling til at læse din ansættelseskontrakt igennem, så du er sikret ordentlige vilkår, når du bliver ansat.

Derudover kan du finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her

Hvor lang tid må jeg arbejde på hverdage?

Det afhænger af din alder. 

Find mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob her.

Jeg har ikke fået en ansættelseskontrakt – skal jeg have det?

Arbejder du i gennemsnit mere end otte timer om ugen, og har du været ansat mere end en måned, skal du have en ansættelseskontrakt. Er du under 18 år, så skal dine forældre underskrive kontrakten.

Husk altid at få din lokale HK afdeling til at læse din ansættelseskontrakt igennem, så du bliver ansat på ordentlige vilkår. 

Du kan finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob her.

Må min arbejdsgiver godt fyre mig, når jeg bliver 18 år?
Din arbejdsgiver har retten til at ansætte og afskedige medarbejdere.

Læs mere om at blive fyret her.

Derudover kan du finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her

Skal jeg selv bytte min vagt væk, når jeg er syg?

Det er din arbejdsgivers ansvar at finde en afløser, hvis du bliver syg. 

Find mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob her.

Har jeg fri Grundlovsdag?
Grundlovsdag er ikke en officiel helligdag, og derfor er der ikke noget entydigt svar på, om du har ret til at holde fri. Det afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver. 

Du har ret til at holde fri, hvis det

  • fremgår af din ansættelseskontrakt, HK overenskomst eller arbejdstidsaftale
  • er en lokal aftale eller kutyme
  • fremgår af din personalehåndbog eller lignende
Skal jeg have ekstra betaling på en helligdag?
Det afhænger af, hvad der står i din HK overenskomst, ansættelseskontrakt eller arbejdstidsaftale. 

Du kan læse mere om overenskomster her.

Hvis du er dækket af en overenskomst, kan du finde den ved at logge på Mit HK.

Hvordan melder jeg mig ind?

Du kan nemt og enkelt melde dig ind i HK og/eller HK’s a-kasse.

Meld dig ind her.

Se medlemsfordelene her.

Jeg har fået en regning, jeg ikke forstår.

Ring til os på telefon 7011 4545. Her skal du vælge ”Kontingent eller indmeldelse”.

Kan jeg som elev eller studerende få gratis a-kasse, når jeg er over 30 år?

Er du over 30 år og elev eller under uddannelse på SU, kan du være gratis medlem af a-kassen, hvis du samtidig indbetaler til efterløn. Du skal også have haft ret til dagpenge, inden du startede på din uddannelse.

Din erhvervsuddannelse skal mindst vare 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, og du skal være opmærksom på, at der gælder en særlig indtægtsgrænse for, hvor meget du må tjene, så længe du har gratis a-kasse.

Som elev må du ikke have anden indtægt end din elevløn. Som studerende må du højst have en månedlig indkomst svarende til dagpengesats før skat (inklusiv SU).

Hvad koster mit kontingent?

Dit kontingent afhænger af flere ting. Bl.a. varrierer prisen alt efter om vil være medlem af både fagforening og a-kasse, om der er en faglig klub på din arbejdsplads, hvilken sektor dit arbejde lægger i og om du er under uddannelse. Du kan lave en beregning her.

Hvordan bliver jeg overflyttet?
Du søger om overflytning til HK’s a-kasse på vores hjemmeside under ’meld dig ind’.

Her vil du blive spurgt, om du allerede i dag er medlem af en anden a-kasse. Når vi får de oplysninger fra dig, tager vi kontakt til den a-kasse, som du skal overflyttes fra, og sørger for, at du bliver tilflyttet HK. På den måde bevarer du dine rettigheder, eventuelle dagpengeret, anciennitet mv. 

Du behøver altså ikke selv at tage kontakt til den a-kasse, som du ønsker at fraflytte. 

Søg om overflytning her.

Hvorfor får jeg ingen post?
HK’s a-kasse er en digital a-kasse, og vi sender brevene til dig på Mit HK.

Alle breve og meddelelser bliver sendt til din personlige side under punktet "Breve fra HK"

Der er dog stadig enkelte breve og meddelelser, som også vil blive sendt til dig pr. post.  

Hvornår bliver jeg opkrævet kontingent?
Du bliver opkrævet kontingentet en gang om måneden. I HK betaler du kontingentet forud for den kommende måneds medlemskab, og det skal typisk være betalt til den første i måneden. Du bliver opkrævet betalingen via girokort - eller PBS/Betalingsservice, hvis du har tilmeldt dig det. 
Kan jeg som elev eller studerende få gratis a-kasse, når jeg er under 30 år?
Regler For studerende 

Ja, du kan få gratis a-kasse. For ret til gratis a-kasse skal din erhvervsuddannelse dog tage mindst 18 måneder eller være på 3 halvårlige semestre. Hvis du har anden indtægt end SU, må din samlede indkomst højst være 17.355 kroner om måneden før skat. Inklusiv din SU. 

Hvis din samlede indtægt overstiger indtægtsgrænsen, vil du miste retten til gratis a-kasse, og skal efterbetale a-kassebidraget for den seneste gratisperiode.  

Regler for  praktiske elever
Ja, du kan få gratis a-kasse. For ret til gratis a-kasse skal din erhvervsuddannelse dog vare mindst 18 måneder, og din arbejdsgiver skal betale dig løn.   

For ret til gratis a-kasse må du ikke have andre indtægter end din elevløn, såsom bijob, fritidsjob eller andre former for indtægt fra beskæftigelse. Har du det, kan du ikke få gratis a-kasse. 

Hvis du på det tidspunkt du søger om gratis a-kasse ikke har anden indtægt, men undervejs i din uddannelse får det, vil du også miste retten til gratis a-kasse og skal efterbetale a-kassebidraget for den seneste gratisperiode. 

Kan jeg være medlem i HK som selvstændig?
Ja, du kan godt være medlem som selvstændig.

Hvis du starter selvstændig virksomhed eller arbejder som freelancer inden for HK’s område, kan du godt blive optaget eller fortsætte dit medlemskab i a-kassen. 

Hvis du allerede er medlem er det vigtigt, at vi får oplysninger om din selvstændige virksomhed, da der gælder andre regler for udbetaling af dagpenge, end hvis du er almindelig lønmodtager.

Så længe du ikke har nogen ansatte, kan du også være medlem af HK’s fagforening. Du kan læse mere om reglerne om at være medlem af en a-kasse som selvstændig på a-kassens hjemmesideHvad skal jeg have i løn?
HK har indgået mange overenskomster med arbejdsgivere indenfor butiksområdet, det private og det offentlige arbejdsmarked. På nogle af disse områder er aftalt en minimal-, basis- eller grundløn, mens der indenfor det private normalt ikke er aftalt en minimalløn. I dette tilfælde anbefaler vi, at du kigger i HK’s lønstatistik.

Læs mere om løn her.

Derudover anbefaler vi, at du kontakter din lokale HK-afdeling, der vil kunne give dig et konkret svar på baggrund af oplysninger om dit ansættelsesforhold.

Kan jeg blive fritstillet i min opsigelsesperiode?
Det er din arbejdsgiver, der beslutter, om du skal fritstilles eller fortsat skal arbejde som normalt i opsigelsesperioden. Du har derfor ikke noget krav på at blive fritstillet. 

Læs mere om fyring her.

Husk HK KvikStart hjælper dig hurtigt igang efter en fyring. Vidste du fx, at du har ret til at få fri til at søge job, hvis du er blevet fyret og arbejder i din opsigelsesperiode. 

Hvis jeg finder andet arbejde i min fritstillingsperiode, får jeg så dobbelt løn?
Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden er du dog kun garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn. Hvis du skal modtage dobbelt løn i hele opsigelsesperioden, skal det aftales med din nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om opsigelse her.

Husk HK KvikStart hjælper dig hurtigt igang efter en fyring. Vidste du fx, at du har ret til at få fri til at søge job, hvis du er blevet fyret og arbejder i din opsigelsesperiode. 

Skal jeg holde ferie i opsigelsesperioden?
Der findes klare regler for, hvordan ferie kan afholdes i en opsigelsesperiode.

Er du blevet opsagt og har aftalt med din arbejdsgiver, at du skal holde din ferie i opsigelsesperioden, skal du vide - det behøver du ikke. Aftaler om ferie kan suspenderes (dog ikke restferie), når du har en opsigelsesperiode på 3 måneder eller derunder. Så du kan frit tage din ferie med dig. 

Læs mere om opsigelse her.

Husk HK KvikStart hjælper dig hurtigt igang efter en fyring. Vidste du fx, at du har ret til at få fri til at søge job, hvis du er blevet fyret og arbejder i din opsigelsesperiode. 

Må min arbejdsgiver godt opsige mig, når jeg er sygemeldt?

Din arbejdsgiver kan godt opsige dig under sygdom, uanset om opsigelsen skyldes din sygdom eller noget andet. Langvarig sygdom eller lægelig dokumentation for, at sygdommen bliver langvarig, kan være et tilstrækkeligt argument for opsigelsen. Men det afhænger af en konkret vurdering, om opsigelsen er saglig begrundet. 

Bliver du opsagt under sygdom, anbefaler vi, at du ringer til os på telefon 7011 4545.

Skal min opsigelse være skriftlig?
En opsigelse bør være skriftlig og du har krav på at få at vide, hvorfor du opsiges.

Læs mere om opsigelse her.

Hvad er mit opsigelsesvarsel?
Opsigelser skal varsles. Hvis du bliver afskediget, har du krav på et varsel, som afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Kan jeg som ledig søge om 6 ugers selvvalgt uddannelse?

Er du medlem af en a-kasse og ledig har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med dagpenge. 

Du kan tidligst starte på uddannelsen efter 18 ugers sammenlagt ledighed. 

Hvis du er over 25 år, skal du afslutte uddannelsen inden for de første 57 ugers sammenlagt ledighed. 

Hvis du er under 25 år, skal du afslutte uddannelsen inden for de første 44 ugers sammenlagt ledighed.   

For at deltage i selvvalgt uddannelse på videregående niveau er det en betingelse, at du er fyldt 25 år.   

En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan uanset kravet om forudgående ledighed, fortsætte uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til 6 ugers fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som selvvalgt uddannelse.

6 ugers selvvalgt uddannelse: Hvad gør jeg?

Du skal kontakte uddannelsesstedet. På uddannelsesstedet fortæller du, at du vil benytte dig af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Sammen udfylder I en ansøgning om optagelse på selvvalgt uddannelse. (Det hedder en attest AR 245).

Når du og uddannelsesstedet har udfyldt attesten (AR 245), skal den sendes til a-kassen.

A-kassen behandler attesten og videresender denne til Jobcentret samt kopi til uddannelsesstedet.

Kan jeg søge om befordringsgodtgørelse, når jeg er på 6 ugers selvvalgt uddannelse?
Deltager du på en erhvervsuddannelse, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du kan ikke søge om befordringsgodtgørelse, hvis den uddannelse du deltager i, er på et videregående niveau. 

Du kan søge om godtgørelsen via en blanket, der hedder AB 421. Blanketten finder du på jobnet.dk.

Min arbejdsgiver har bedt om en lægeerklæring – hvad gør jeg nu?

Der findes ikke lægeerklæringer mere. I stedet skal du have fat i enten en mulighedserklæring eller en fri attest fra din læge. Hvis din arbejdsgiver beder dig fremvise en lægeerklæring, så find ud af, hvad for en blanket du skal vise, så du ikke ender med at løbe frem og tilbage mellem din virksomhed og læge.

Læs mere om sygdom her.

Skal jeg have løn fra min arbejdsgiver under min sygemelding?
Det skal du, hvis du er omfattet af Funktionærloven. Efter 30 dages sygdom skal din arbejdsgiver fortælle din kommune, at du er syg, hvorefter kommunen refunderer sygedagpenge direkte til din arbejdsgiver, som udbetaler løn til dig.

Læs mere om sygdom her.

Må min arbejdsgiver godt spørge om, hvad jeg fejler?
Er du syg i mere end 14 dage, kan din arbejdsgiver kræve lægelig oplysning om forventet varighed af dit fravær. 

Læs mere om sygdom her.

Må min arbejdsgiver godt opsige mig, når jeg er sygemeldt?
Din arbejdsgiver kan godt opsige dig under sygdom, uanset om opsigelsen skyldes din sygdom eller noget andet. Langvarig sygdom eller lægelig dokumentation for at sygdommen bliver langvarig, kan være et tilstrækkeligt argument for opsigelsen. Men det afhænger af en konkret vurdering, om opsigelsen er saglig begrundet. Bliver du opsagt under sygdom, anbefaler vi, at du kontakter os telefonisk på 70 11 45 45.

Læs mere om sygdom her.

Læs mere om opsigelse her.

Har jeg ret til barnets 1. (evt. 2.) sygedag?

Det er enten din overenskomst, ansættelseskontrakt eller lokale regler på din arbejdsplads, der bestemmer, om du har ret til løn på dit barns første sygedag. Hvis du ikke har ret til løn på dit barns første sygedag, har din arbejdsgiver ret til at trække dig i løn, hvis du udebliver pga. barnets sygdom.

Hvis du er dækket af en overenskomst, kan du finde den ved at logge på Mit HK.

Har jeg ret til at gå til læge/tandlæge i arbejdstiden?

Ved almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge eller tandlæge eller ved ordineret behandling, hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor, har du lov til at være fraværende med løn. Dog forudsat, at du er omfattet af Funktionærloven. Besøget skal dog være et nødvendigt led i din helbredelse, og du skal lægge fraværet, hvor det er til mindst gene for din arbejdsgiver.

Må arbejdsgiver trække mig i løn, hvis jeg skal til læge i arbejdstiden?
Ved almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge eller tandlæge eller ved ordineret behandling, hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor, har du lov til at være fraværende med løn. Dog forudsat, at du er omfattet af Funktionærloven. Besøget skal dog være et nødvendigt led i din helbredelse, og du skal lægge fraværet, hvor det er til mindst gene for din arbejdsgiver.
Hvilke papirer skal jeg aflevere for, at I kan beregne mine dagpenge?
For at du kan finde din dagpengesats har du tre muligheder:   

Du kan få en vejledende beregning med vores dagpengeberegner.   

Du kan ringe til os på tlf. 7010 6789, og fortælle os om din situation og indkomstforhold.   

Endelig kan vi lave en nøjagtig beregning. Så skal vi bruge følgende fra dig:   

Ledighedserklæring (kræver log in til Mit HK)
Erklæring om fravær (AR 296)
Evt. kopi af opsigelsen
Evt. kopi af ansættelsesbrev eller kontrakt.
Hjemsendelsespapirerne, hvis du har været værnepligtig.
Du kan indsende papirene online via mithk.dk   

NB: Hvis du har haft skiftende arbejdsforhold indenfor de sidste 14 måneder, skal du også udfylde og indsende en Arbejdserklæring (AR 261).  

Alt efter hvilke oplysninger, du har givet på ledighedserklæringen, kan det være, du skal udfylde yderligere blanketter. Det får du besked om, når du har afleveret ovenstående blanketter.

Hvor meget får jeg udbetalt i efterløn?

Efterlønnen afhænger både af din løn, og hvornår du går på efterløn. 

Du kan læse alt om, hvordan vi udregner efterløn her.

Herunder får du et hurtigt overblik over, hvad satserne for 2015 er.

 
 Kroner Sats Ret til efterløn  
 753,00 91%  Fuldtidsforsikret Overgang til efterløn før udskydelsesperioden er opfyldt 
 501,00 91% Deltidsforsikret Overgang til efterløn før udskydelsesperioden er opfyldt 
 827,00 100% Fuldtidsforsikret Overgang til efterløn efter udskydelsesperioden er opfyldt 
 551,00 100% Deltidsforsikret Overgang til efterløn efter udskydelsesperioden er opfyldt 

 

Hvorfor skal jeg både henvende mig i a-kassen og på jobcentret som ledig?
Det kan virke mærkeligt, at man både skal gå til et jobcenter og en a-kasse, når man bliver ledig.   

Det kort svar er, at jobcentret skal tage sig af alle ledige, mens vi i a-kasserne hjælper særligt forsikrede ledige - altså dig, der betaler til en a-kasse.   

Reglen er, at for at a-kassen kan udbetale dagpenge, så skal vores medlem have været omkring jobcentret (enten på deres website eller selv møde op) og fået en ledighedserklæring.   

Det er enkelt at ordne, og når du har oprettet dit CV hos jobnet, kan det overføres til HK's online selvbetjening ved hjælp af et enkelt tryk på en knap.
Kan jeg deltage i uddannelse og få dagpenge samtidig?

Som ledig er der flere kurser og uddannelser, du kan tage for at opkvalificere dig. Herunder kan du læse mere om betingelserne:     

Hovedregel: På uddannelsen må du ikke være berettiget til SU.   

Forløbet skal være under 20 timer om ugen. Med 20 timer forstås 20 undervisningstimer selvom en lektion typsik er på 45 minutter.      

Hvilke uddannelsesforløb kan jeg fx deltage i?   

- Folkeskolens 8., 9., eller 10. klasses undervisning   

- HF enkeltfagsundervisning med et timetal under 20 pr. uge.   

- Højskole, daghøjskole eller produktionsskole når du er under 25 år og har været ledig i mindre end seks måneder sammenlagt. Her udbetales dagpenge med halvdelen af den maksimale sats.   

Husk denne liste er kun vejledende. Spørg evt. på den relevante skole om de har forløb, du kan deltage i.                                  

Er du mellem 30 og under 60 år? 

30-59-årige kan deltage i Åben Uddannelse inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed.   

Betingelsen er, at du i forvejen har en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, og formålet skal være at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer.                                                                                               

Under 30 eller fyldt 60 år?                              

Er du under 30 år eller fyldt 60 år, kan du deltage i Åben Uddannelse inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed.                                                                                               

Varighed 

For Åben Uddannelse gælder det, at du må have op til 6 timers undervsining eller 1/3 studenterårsværk. Det gælder i alle ovennævnte aldersgrupper.                                                                                               

Mere information om Åben Uddannelse                              

Du kan se mere om Åben Uddannelse på www.ug.dk.     

Giv a-kasse og jobcenter besked inden du starter                             

Før du kan deltage i undervisning, skal a-kassen og Jobcentret have besked, og du skal være parat til at afbryde undervisningen, hvis du tilbydes arbejde - også selv om du har betalt for undervisningen.   

Under kursusforløbet skal du desuden fortsat udfylde dagpengekort og være aktivt arbejdssøgende.

Hvornår har jeg mine dagpenge?

Som udgangspunkt har du altid dine dagpenge senest den sidste bankdag i måneden. I nogle tilfælde har du dem før, men det kræver, at du udfylder dit dagpengekort så hurtigt som muligt på eller efter den næstsidste søndag i måneden.   

Er det første gang, du skal have dagpenge, beder vi dig så hurtigt som muligt udfylde ledighedserklæring, så vi kan få dig oprettet.

Jeg har problemer med at indsende mit dagpengekort

Der er ofte mange tusinde medlemmer, som indsender ydelseskort, når det er tilgængeligt om lørdagen. Det kan give overbelastninger. Vi beder dig derfor have tålmodighed og forsøge igen senere.   

Har du problemer med login eller andet kan du ringe til HKs help desk på 4434 2941.

Har jeg ret til feriedagpenge?
Vi sender i marts/april måned en opgørelse til dig hvoraf antallet af dage fremgår.

Hvis du er i tvivl om hvor mange dage, du har tilbage, vil antallet fremgå når du udfylder ansøgningen på Mit hk.

Du er også velkommen til at kontakte A-kassen på telefon nr. 70 10 6789.

Hvad nu hvis jeg vil sige mit job op?

Hvis du vil sige dit job op så vær opmærksom på, at du kan risikere at få 3 ugers karantæne i A-kassen.

Kontakt derfor gerne A-kassen inden du siger op så vi kan rådgive dig om eventuelle konsekvenser.

Hvis du beslutter at opsige dit arbejde skal du overholde de opsigelsesregler, der gælder for dig. Reglerne bør fremgå af din ansættelseskontrakt. 

Hvis du er i tvivl kan du få hjælp hos fagforeningen, hvis du er medlem. Husk at tilmelde dig på Jobcentret første ledige dag.  

Hvilke papirer skal jeg aflevere for, at I kan beregne mine dagpenge?
For at du kan finde din dagpengesats har du tre muligheder:   

Du kan få en vejledende beregning med vores dagpengeberegner.   

Du kan ringe til os på tlf. 7010 6789, og fortælle os om din situation og indkomstforhold.   

Endelig kan vi lave en nøjagtig beregning. Så skal vi bruge følgende fra dig:   

Ledighedserklæring (kræver log in til Mit HK)
Erklæring om fravær (AR 296)
Evt. kopi af opsigelsen
Evt. kopi af ansættelsesbrev eller kontrakt.
Hjemsendelsespapirerne, hvis du har været værnepligtig.
Du kan indsende papirene online via mithk.dk   

NB: Hvis du har haft skiftende arbejdsforhold indenfor de sidste 14 måneder, skal du også udfylde og indsende en Arbejdserklæring (AR 261).  

Alt efter hvilke oplysninger, du har givet på ledighedserklæringen, kan det være, du skal udfylde yderligere blanketter. Det får du besked om, når du har afleveret ovenstående blanketter.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Højeste dagpengesats er 17.918 kr. om måneden.

Hvad du kan få i dagpenge, afhænger bl.a. af dit indkomstgrundlag. 

Du kan lave en vejledende beregning her.

Hvordan melder jeg mig ledig?
På din første ledige dag skal du: 

1. Tilmelde dig på jobcentret. Det kan du gøre online og husk at gemme kvitteringen på din tilmelding.

2  Læg dit CV ind på jobnet.

3. Indsende din ledighedserklæring til a-kassen (kræver at du er logget ind på Mit HK). 

Er du i tvivl så ring 7010 6789.

Jeg har fået feriepenge hvad skal jeg gøre?

Som udgangspunkt skal vi modregne feriepenge i din efterløn krone for krone. Afhængig af hvordan du har fået feriepenge og om du er i et ansættelsesforhold vil der gælde forskellige regler.

Få en uddybning her.

Kan jeg få supplerende dagpenge?
Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger, hvis du bliver sat ned i tid af din arbejdsgiver, eller hvis du kan få et arbejde på mindre end fuld tid.

Som fuldtidsforsikret er den normale arbejdstid 37 timer pr. uge og for deltidsforsikrede højest 30 timer pr. uge. 

Som fuldtidsforsikret skal du være ledig i mindst 7,4 timer i den enkelte uge for at få supplerende dagpenge. Det vil sige, at din ugentlige arbejdstid højest må være 29,6 time pr. uge.

Som deltidsforsikret skal du være ledig i mindst 1/5 af den tid du melder dig ledig på, før du søger de supplerende dagpenge.   Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet svarende til din forsikringsstatus.

For fuldtidsforsikret 37 timer pr. uge og for deltidsforsikret højest 30 timer pr. uge. Du skal derfor stadigvæk være aktiv arbejdssøgende til et arbejde med flere timer pr. uge, selvom du har et arbejde.

Det betyder også, at hvis du selv eller jobcentret/a-kassen finder et arbejde til dig på flere timer, så har du pligt til at tage imod det.

Vær opmærksom på, at hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, så skal A-kassen modtage en underskrevet frigørelsesattest senest 5 uger efter første ansættelsesdag.

Hvornår har jeg mine dagpenge?

Som udgangspunkt har du altid dine dagpenge senest den sidste bankdag i måneden. I nogle tilfælde har du dem før, men det kræver, at du udfylder dit dagpengekort så hurtigt som muligt på eller efter den næstsidste søndag i måneden.   

Er det første gang, du skal have dagpenge, beder vi dig så hurtigt som muligt udfylde ledighedserklæring, så vi kan få dig oprettet.

65 år og hvad så?
Du får efterløn i hele den måned, hvor du fylder 65 år.

I måneden efter, at du er blevet 65 år, skal du indsende dit sidste efterlønskort eller din sidste halvårserklæring.

Når vi har modtaget det fra dig, vil vi udbetale dig din sidste efterløn. Send kortet eller erklæringen ind i god tid, så har du pengene i slutningen af måneden efter du blev 65 år.

Du skal ikke tænke på at udmelde dig af a-kassen – det sørger vi for at gøre for dig.

Opfyldte du 2-års kravet, da du gik på efterløn, og har du haft arbejdstimer og/eller afholdt ferie med feriepenge i din efterlønsperiode, så har du muligvis ret til en skattefri præmie.

 

Hvad er en halvårserklæring?

Det kan være en fordel for dig at blive tilmeldt ordningen med halvårserklæringer, hvis du ikke arbejder eller modtager honorar. Så skal du kun indsende en erklæring 2 gange om året mod normalt 12 gange.

Læs mere og tilmeld dig via denne side

Har du brug for hjælp så ring til os på tlf. 7010 6789.

Hvor finder jeg min halvsårserklæring?

Du finder din halvårserklæring ved at logge på MIT HK (øverst til højre).

Tjek herefter "Mine værktøjer".

Du kan også bruge dette link, men du skal stadigvæk logge på MIT HK.

Hvor meget får jeg udbetalt i efterløn?

Efterlønnen afhænger både af din løn, og hvornår du går på efterløn. 

Du kan læse alt om, hvordan vi udregner efterløn her.

Herunder får du et hurtigt overblik over, hvad satserne for 2015 er.

 
 Kroner Sats Ret til efterløn  
 753,00 91%  Fuldtidsforsikret Overgang til efterløn før udskydelsesperioden er opfyldt 
 501,00 91% Deltidsforsikret Overgang til efterløn før udskydelsesperioden er opfyldt 
 827,00 100% Fuldtidsforsikret Overgang til efterløn efter udskydelsesperioden er opfyldt 
 551,00 100% Deltidsforsikret Overgang til efterløn efter udskydelsesperioden er opfyldt 

 

Hvordan får jeg et efterlønsbevis?
Når vi nærmer os din efterlønsalder, sender vi som udgangspunkt efterlønsbeviset til dig automatisk. Det sker ca. 1 måned før, du når din efterlønsalder.

Du skal altså ikke selv gøre noget.

Mangler vi nogle oplysninger for at kunne udstede beviset, sender vi dig i stedet et orienteringsbrev. 

Læs alt om proceduren her.

Hvordan søger jeg om efterløn?

Når du ønsker at overgå til efterløn, så skal du sende os en blanket  - en såkaldt ”Ansøgning om efterløn” AR283. Vi vil gerne have ansøgningen en måneds tid før, du ønsker at overgå til efterløn, og vi skal senest have modtaget den på dagen for din overgang. Får vi den først senere, kan vi først udbetale efterløn fra modtage-datoen. 

Læs alt om hvordan du søger om efterløn her.

Hvornår får jeg udbetalt efterløn?

Du får udbetalt efterløn senest den sidste bankdag i måneden. 

Du kan se efterlønsperioderne her.

Har jeg ret til feriedagpenge?
Vi sender i marts/april måned en opgørelse til dig hvoraf antallet af dage fremgår.

Hvis du er i tvivl om hvor mange dage, du har tilbage, vil antallet fremgå når du udfylder ansøgningen på Mit hk.

Du er også velkommen til at kontakte A-kassen på telefon nr. 70 10 6789.

Jeg har fået feriepenge hvad skal jeg gøre?

Som udgangspunkt skal vi modregne feriepenge i din efterløn krone for krone. Afhængig af hvordan du har fået feriepenge og om du er i et ansættelsesforhold vil der gælde forskellige regler.

Få en uddybning her.

Jeg har brug for at skrive til jer*

Information

Udfyld nedenstående kontaktoplysninger, så svarer vi, så hurtigt vi kan.


Indtast postnummer for din arbejdsplads hvis du er i job. Indtast postnummer for dit uddannelsessted eller bopæl hvis du ikke er i job
*Skal udfyldes. Herunder kan du vedhæfte filer. Send venligst kun pdf, excel eller word filer.

Vedhæft op til 5 filer.

Vedhæft fil (max 5 filer /7,4 Mb)