HK.dk logo

Kontakt HK

 

Ring til HK

 • Fagforening: 7011 4545
 • A-kasse: 7010 6789

 

Tekniske problemer med HK.DK

Ring 4437 1563

 

Postadresse

Adressen til HK og HK's a-kasse er: Weidekampsgade 8, 2300 København S.

 

Pressekontakt

Du finder HK's pressekontakter her

 

Skriv til HK og HK's a-kasse

Herunder kan du skrive til os. Start med at vælge "modtager" og herefter det emne, som din henvendelse drejer sig om. Har du brug for at vedhæfte filer, kan du gøre det nederst.

Modtager*

Hvad skal jeg have i løn?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Vi anbefaler tre områder til dig:

Elev

Løn

Overenskomster

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Må jeg stå alene i butikken?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Vi anbefaler tre områder til dig:

Elev

Løn

Overenskomster

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg selv ”betale” min ferie som elev?
Du optjener ret til ferie med løn, og har du ikke optjent nok ferie, betaler din arbejdsgiver. 

Læs mere om ferieloven her.


Hvor meget ferie har jeg ret til som elev?

Elever har selvfølgelig også ret til ferie. Men det afhænger også af, hvornår du er blevet ansat på året:

 • Ret til 25 feriedage (hvis du bliver ansat før den 1. juli)
 • Ret til højst en uges betalt ferie (hvis du bliver ansat 1. juli eller senere, har du i forbindelse med, at virksomheden holder lukket mellem 1. oktober og 30. april, ret til højst 1 uges betalt ferie). I det første og andet ferieår efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, har du ret til 5 ugers betalt ferie. 

De fleste overenskomster giver ret til 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse, men det afhænger af, hvad der er aftalt i din overenskomst.

Du kan læse mere om overenskomster her.

Hvis du har en overenskomst, så kan du også logge på Mit HK og finde din overenskomst, hvor du kan se, hvilke aftaler, der gælder for dig. 

Må jeg overarbejde som elev?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Du kan læse mere om at være elev her.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg have fri i forbindelse med min fagprøve?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg også arbejde i de uger, hvor jeg er på skole?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal min arbejdsgiver betale mine udgifter til min fagprøve?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Afbrudt uddannelse

Er din uddannelse blevet afbrudt, så kontakt os hurtigst muligt på 7011 4545. Fortæl os hvilken dato, du er stoppet med uddannelsen. Fortæl os også gerne, hvad du planlægger at beskæftige dig med fremover. 

Forlænget uddannelse på grund af barsel

Oplys os om en ny dato for forventet afslutning af din uddannelse. Har du gratis a-kasse under uddannelse, så fortæl os, om du får (eller forventer at få) dagpenge under barsel fra Udbetaling Danmark. Det betyder, at du ikke har ret til gratis a-kasse samtidig med at du modtager ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik. 

Min uddannelse er forlaenget

Er din uddannelse blevet forlænget, så ring til os på 7011 4545 og oplys os om en ny dato for forventet afslutning af din uddannelse. 

Kan jeg holde ferie, når jeg er syg?

Du kan få erstatningsferie, hvis du er uheldig og bliver syg under din ferie.

 • Syg før ferien: Du har ikke pligt til at begynde din ferie. Hvis du bliver rask i den periode, hvor du skulle holde ferie, så bestemmer du selv, om du vil afholde resten af din ferie eller udskyde ferien til et senere tidspunkt.
 • Syg under ferien: Den første uge du er syg i din ferie, giver ikke ret til erstatningsferie. Du har kun ret til erstatningsferie i op til 4 uger, selvom ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til 5 ugers ferie. Husk at give din arbejdsgiver besked og få dokumentation på din sygdom hos lægen.

Hvor mange feriefridage har jeg ret til?

Som udgangspunkt har du ikke ret til nogen. Det er noget, der bestemmes enten via din overenskomst eller via din ansættelseskontrakt. Ferieloven omfatter alene ferie og feriepenge – og altså ikke feriefridage, som er et antal ekstra fridage udover Ferielovens 5 uger. Feriefridage er indført i de fleste af HK’s overenskomster.

Hvis du har overenskomst, kan du finde den ved at logge på Mit HK.

Har jeg ret til en flyttefridag?
Nej, det har du ikke. Det kræver, at du har en lokalaftale med din arbejdsgiver eller at du selv aftaler det med din arbejdsgiver.
Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår min ferie skal holdes?

Ferieloven giver dig ret til mindst fem ugers ferie om året. Du har ret til at holde tre uger samlet i perioden 1. maj til 30. september, men du og din arbejdsgiver skal blive enige om tidspunktet. Kan I ikke det, så er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. 

Læs mere om ferie her.

Hvor gammel skal jeg være for at må arbejde?

Du skal være mindst 13 år, og der findes særlige regler for, hvad du må arbejde med, når du er mellem 13 og 15 år. 

Du kan finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her.

Hvor meget må jeg løfte?
Det afhænger af, hvor gammel du er.

Læs mere om løft i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her.

Hvad skal jeg have i løn?

Hvis din arbejdsplads har en overenskomst, så er der faste regler for, hvor meget du som minimum skal have i løn. Husk at få din lokale HK afdeling til at læse din ansættelseskontrakt igennem, så du er sikret ordentlige vilkår, når du bliver ansat.

Derudover kan du finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her

Hvor lang tid må jeg arbejde på hverdage?

Det afhænger af din alder. 

Find mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob her.

Jeg har ikke fået en ansættelseskontrakt – skal jeg have det?

Arbejder du i gennemsnit mere end otte timer om ugen, og har du været ansat mere end en måned, skal du have en ansættelseskontrakt. Er du under 18 år, så skal dine forældre underskrive kontrakten.

Husk altid at få din lokale HK afdeling til at læse din ansættelseskontrakt igennem, så du bliver ansat på ordentlige vilkår. 

Du kan finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob her.

Må min arbejdsgiver godt fyre mig, når jeg bliver 18 år?
Din arbejdsgiver har retten til at ansætte og afskedige medarbejdere.

Læs mere om at blive fyret her.

Derudover kan du finde mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob, som du finder her

Skal jeg selv bytte min vagt væk, når jeg er syg?

Det er din arbejdsgivers ansvar at finde en afløser, hvis du bliver syg. 

Find mere information i Jobpatruljens Guide til Fritidsjob her.

Har jeg fri Grundlovsdag?
Grundlovsdag er ikke en officiel helligdag, og derfor er der ikke noget entydigt svar på, om du har ret til at holde fri. Det afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver. 

Du har ret til at holde fri, hvis det

 • fremgår af din ansættelseskontrakt, HK overenskomst eller arbejdstidsaftale
 • er en lokal aftale eller kutyme
 • fremgår af din personalehåndbog eller lignende
Skal jeg have ekstra betaling på en helligdag?
Det afhænger af, hvad der står i din HK overenskomst, ansættelseskontrakt eller arbejdstidsaftale. 

Du kan læse mere om overenskomster her.

Hvis du er dækket af en overenskomst, kan du finde den ved at logge på Mit HK.

Hvordan melder jeg mig ind?

Du kan nemt og enkelt melde dig ind i HK og/eller HK’s a-kasse.

Meld dig ind her.

Se medlemsfordelene her.

Jeg har fået en regning, jeg ikke forstår.

Du finder en forklaring på din regning her. Er det ikke nok, så ring til os på telefon 7011 4545, så hjælper vi dig med regningen.

Kan jeg som elev eller studerende få gratis a-kasse, når jeg er over 30 år?

Er du over 30 år og elev eller under uddannelse på SU, kan du være gratis medlem af a-kassen, hvis du samtidig indbetaler til efterløn. Du skal også have haft ret til dagpenge, inden du startede på din uddannelse.

Din erhvervsuddannelse skal mindst vare 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, og du skal være opmærksom på, at der gælder en særlig indtægtsgrænse for, hvor meget du må tjene, så længe du har gratis a-kasse.

Som elev må du ikke have anden indtægt end din elevløn. Som studerende må du højst have en månedlig indkomst svarende til dagpengesats før skat (inklusiv SU).

Hvad koster mit kontingent?

Dit kontingent afhænger af flere ting. Bl.a. varrierer prisen alt efter om vil være medlem af både fagforening og a-kasse, om der er en faglig klub på din arbejdsplads, hvilken sektor dit arbejde lægger i og om du er under uddannelse. Du kan lave en beregning her.

Hvordan bliver jeg overflyttet?
Du søger om overflytning til HK’s a-kasse på vores hjemmeside under ’meld dig ind’.

Her vil du blive spurgt, om du allerede i dag er medlem af en anden a-kasse. Når vi får de oplysninger fra dig, tager vi kontakt til den a-kasse, som du skal overflyttes fra, og sørger for, at du bliver tilflyttet HK. På den måde bevarer du dine rettigheder, eventuelle dagpengeret, anciennitet mv. 

Du behøver altså ikke selv at tage kontakt til den a-kasse, som du ønsker at fraflytte. 

Søg om overflytning her.

Hvorfor får jeg ingen post?
HK’s a-kasse er en digital a-kasse, og vi sender brevene til dig på Mit HK.

Alle breve og meddelelser bliver sendt til din personlige side under punktet "Breve fra HK"

Der er dog stadig enkelte breve og meddelelser, som også vil blive sendt til dig pr. post.  

Hvornår bliver jeg opkrævet kontingent?
Du bliver opkrævet kontingentet en gang om måneden. I HK betaler du kontingentet forud for den kommende måneds medlemskab, og det skal typisk være betalt til den første i måneden. Du bliver opkrævet betalingen via girokort - eller PBS/Betalingsservice, hvis du har tilmeldt dig det. 
Kan jeg som elev eller studerende få gratis a-kasse, når jeg er under 30 år?
Regler For studerende 

Ja, du kan få gratis a-kasse. For ret til gratis a-kasse skal din erhvervsuddannelse dog tage mindst 18 måneder eller være på 3 halvårlige semestre. Hvis du har anden indtægt end SU, må din samlede indkomst højst være 17.355 kroner om måneden før skat. Inklusiv din SU. 

Hvis din samlede indtægt overstiger indtægtsgrænsen, vil du miste retten til gratis a-kasse, og skal efterbetale a-kassebidraget for den seneste gratisperiode.  

Regler for  praktiske elever
Ja, du kan få gratis a-kasse. For ret til gratis a-kasse skal din erhvervsuddannelse dog vare mindst 18 måneder, og din arbejdsgiver skal betale dig løn.   

For ret til gratis a-kasse må du ikke have andre indtægter end din elevløn, såsom bijob, fritidsjob eller andre former for indtægt fra beskæftigelse. Har du det, kan du ikke få gratis a-kasse. 

Hvis du på det tidspunkt du søger om gratis a-kasse ikke har anden indtægt, men undervejs i din uddannelse får det, vil du også miste retten til gratis a-kasse og skal efterbetale a-kassebidraget for den seneste gratisperiode. 

Kan jeg være medlem i HK som selvstændig?
Ja, du kan godt være medlem som selvstændig.

Hvis du starter selvstændig virksomhed eller arbejder som freelancer inden for HK’s område, kan du godt blive optaget eller fortsætte dit medlemskab i a-kassen. 

Hvis du allerede er medlem er det vigtigt, at vi får oplysninger om din selvstændige virksomhed, da der gælder andre regler for udbetaling af dagpenge, end hvis du er almindelig lønmodtager.

Så længe du ikke har nogen ansatte, kan du også være medlem af HK’s fagforening. Du kan læse mere om reglerne om at være medlem af en a-kasse som selvstændig på a-kassens hjemmesideHvad skal jeg have i løn?
HK har indgået mange overenskomster med arbejdsgivere indenfor butiksområdet, det private og det offentlige arbejdsmarked. På nogle af disse områder er aftalt en minimal-, basis- eller grundløn, mens der indenfor det private normalt ikke er aftalt en minimalløn. I dette tilfælde anbefaler vi, at du kigger i HK’s lønstatistik.

Læs mere om løn her.

Derudover anbefaler vi, at du kontakter din lokale HK-afdeling, der vil kunne give dig et konkret svar på baggrund af oplysninger om dit ansættelsesforhold.

Kan jeg blive fritstillet i min opsigelsesperiode?
Det er din arbejdsgiver, der beslutter, om du skal fritstilles eller fortsat skal arbejde som normalt i opsigelsesperioden. Du har derfor ikke noget krav på at blive fritstillet. 

Læs mere om fyring her.

Husk HK KvikStart hjælper dig hurtigt igang efter en fyring. Vidste du fx, at du har ret til at få fri til at søge job, hvis du er blevet fyret og arbejder i din opsigelsesperiode. 

Hvis jeg finder andet arbejde i min fritstillingsperiode, får jeg så dobbelt løn?
Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden er du dog kun garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn. Hvis du skal modtage dobbelt løn i hele opsigelsesperioden, skal det aftales med din nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om opsigelse her.

Husk HK KvikStart hjælper dig hurtigt igang efter en fyring. Vidste du fx, at du har ret til at få fri til at søge job, hvis du er blevet fyret og arbejder i din opsigelsesperiode. 

Skal jeg holde ferie i opsigelsesperioden?
Der findes klare regler for, hvordan ferie kan afholdes i en opsigelsesperiode.

Er du blevet opsagt og har aftalt med din arbejdsgiver, at du skal holde din ferie i opsigelsesperioden, skal du vide - det behøver du ikke. Aftaler om ferie kan suspenderes (dog ikke restferie), når du har en opsigelsesperiode på 3 måneder eller derunder. Så du kan frit tage din ferie med dig. 

Læs mere om opsigelse her.

Husk HK KvikStart hjælper dig hurtigt igang efter en fyring. Vidste du fx, at du har ret til at få fri til at søge job, hvis du er blevet fyret og arbejder i din opsigelsesperiode. 

Må min arbejdsgiver godt opsige mig, når jeg er sygemeldt?

Din arbejdsgiver kan godt opsige dig under sygdom, uanset om opsigelsen skyldes din sygdom eller noget andet. Langvarig sygdom eller lægelig dokumentation for, at sygdommen bliver langvarig, kan være et tilstrækkeligt argument for opsigelsen. Men det afhænger af en konkret vurdering, om opsigelsen er saglig begrundet. 

Bliver du opsagt under sygdom, anbefaler vi, at du ringer til os på telefon 7011 4545.

Skal min opsigelse være skriftlig?
En opsigelse bør være skriftlig og du har krav på at få at vide, hvorfor du opsiges.

Læs mere om opsigelse her.

Hvad er mit opsigelsesvarsel?
Opsigelser skal varsles. Hvis du bliver afskediget, har du krav på et varsel, som afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Min arbejdsgiver har bedt om en lægeerklæring – hvad gør jeg nu?

Der findes ikke lægeerklæringer mere. I stedet skal du have fat i enten en mulighedserklæring eller en fri attest fra din læge. Hvis din arbejdsgiver beder dig fremvise en lægeerklæring, så find ud af, hvad for en blanket du skal vise, så du ikke ender med at løbe frem og tilbage mellem din virksomhed og læge.

Læs mere om sygdom her.

Skal jeg have løn fra min arbejdsgiver under min sygemelding?
Det skal du, hvis du er omfattet af Funktionærloven. Efter 30 dages sygdom skal din arbejdsgiver fortælle din kommune, at du er syg, hvorefter kommunen refunderer sygedagpenge direkte til din arbejdsgiver, som udbetaler løn til dig.

Læs mere om sygdom her.

Må min arbejdsgiver godt spørge om, hvad jeg fejler?
Er du syg i mere end 14 dage, kan din arbejdsgiver kræve lægelig oplysning om forventet varighed af dit fravær. 

Læs mere om sygdom her.

Må min arbejdsgiver godt opsige mig, når jeg er sygemeldt?
Din arbejdsgiver kan godt opsige dig under sygdom, uanset om opsigelsen skyldes din sygdom eller noget andet. Langvarig sygdom eller lægelig dokumentation for at sygdommen bliver langvarig, kan være et tilstrækkeligt argument for opsigelsen. Men det afhænger af en konkret vurdering, om opsigelsen er saglig begrundet. Bliver du opsagt under sygdom, anbefaler vi, at du kontakter os telefonisk på 70 11 45 45.

Læs mere om sygdom her.

Læs mere om opsigelse her.

Har jeg ret til barnets 1. (evt. 2.) sygedag?

Det er enten din overenskomst, ansættelseskontrakt eller lokale regler på din arbejdsplads, der bestemmer, om du har ret til løn på dit barns første sygedag. Hvis du ikke har ret til løn på dit barns første sygedag, har din arbejdsgiver ret til at trække dig i løn, hvis du udebliver pga. barnets sygdom.

Hvis du er dækket af en overenskomst, kan du finde den ved at logge på Mit HK.

Har jeg ret til at gå til læge/tandlæge i arbejdstiden?

Ved almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge eller tandlæge eller ved ordineret behandling, hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor, har du lov til at være fraværende med løn. Dog forudsat, at du er omfattet af Funktionærloven. Besøget skal dog være et nødvendigt led i din helbredelse, og du skal lægge fraværet, hvor det er til mindst gene for din arbejdsgiver.

Må arbejdsgiver trække mig i løn, hvis jeg skal til læge i arbejdstiden?
Ved almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge eller tandlæge eller ved ordineret behandling, hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor, har du lov til at være fraværende med løn. Dog forudsat, at du er omfattet af Funktionærloven. Besøget skal dog være et nødvendigt led i din helbredelse, og du skal lægge fraværet, hvor det er til mindst gene for din arbejdsgiver.
Hvad nu hvis jeg vil sige mit job op?

Hvis du vil sige dit job op så vær opmærksom på, at du kan risikere at få 3 ugers karantæne i A-kassen.

Kontakt derfor gerne A-kassen inden du siger op så vi kan rådgive dig om eventuelle konsekvenser.

Hvis du beslutter at opsige dit arbejde skal du overholde de opsigelsesregler, der gælder for dig. Reglerne bør fremgå af din ansættelseskontrakt. 

Hvis du er i tvivl kan du få hjælp hos fagforeningen, hvis du er medlem. Husk at tilmelde dig på Jobcentret første ledige dag.  

Hvilke papirer skal jeg aflevere for, at I kan beregne mine dagpenge?
For at du kan finde din dagpengesats har du tre muligheder:   

Du kan få en vejledende beregning med vores dagpengeberegner.   

Du kan ringe til os på tlf. 7010 6789, og fortælle os om din situation og indkomstforhold.   

Endelig kan vi lave en nøjagtig beregning. Så skal vi bruge følgende fra dig:   

Ledighedserklæring (kræver log in til Mit HK)
Erklæring om fravær (AR 296)
Evt. kopi af opsigelsen
Evt. kopi af ansættelsesbrev eller kontrakt.
Hjemsendelsespapirerne, hvis du har været værnepligtig.
Du kan indsende papirene online via mithk.dk   

NB: Hvis du har haft skiftende arbejdsforhold indenfor de sidste 14 måneder, skal du også udfylde og indsende en Arbejdserklæring (AR 261).  

Alt efter hvilke oplysninger, du har givet på ledighedserklæringen, kan det være, du skal udfylde yderligere blanketter. Det får du besked om, når du har afleveret ovenstående blanketter.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Højeste dagpengesats er 18.866 kr. pr. måned.

Hvor meget du kan få i dagpenge afhænger bl.a. af dit indkomstgrundlag. 

Du kan lave en vejledende beregning her.

Hvordan melder jeg mig ledig?
På din første ledige dag skal du: 

1. Tilmelde dig på jobnet.dk. Det kan du gøre online og husk at gemme kvitteringen på din tilmelding.

2. Læg dit CV ind på jobnet.dk.

3. Indsende din ledighedserklæring til a-kassen (kræver at du er logget ind på Mit HK).

Er du i tvivl så ring 7010 6789.

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger, hvis du arbejder på nedsat tid og du:

 • har ret til dagpenge i minimum 14,8 timer  i en måned som fuldtidsforsikret eller 12 timer som deltidsforsikret
 • er tilmeldt som ledig på jobnet.dk
 • har udfyldt en ledighedserklæring på Mit HK
 • er aktivt jobsøgende på fuld tid som fuldtidsforsikret eller 30 timer som deltidsforsikret
 • får en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du har et opsigelsesvarsel.

 

Vigtigt om frigørelsesattest:

Vi skal have modtaget din frigørelsesattest senest 5 uger fra det tidspunkt, hvor du blev omfattet af opsigelsesvarslet. Er du ansat med opsigelsesvarsel, skal du bede om at få en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skriver i frigørelsesattesten under på, at du kan holde op fra den ene dag til den anden, hvis du får formidlet arbejde eller selv finder arbejde med længere arbejdstid. 

Du kan få supplerende dagpenge fra første dag i ansættelsen, når vi senest 5 uger efter ansættelsesforholdets start har modtaget din frigørelsesattest. De 5 uger regnes fra og med den dag, hvor din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel fra dig. Hvis vi modtager din frigørelsesattest efter udløbet af 5 ugers fristen, kan du tidligst få udbetalt dagpenge fra den dag, hvor vi har modtager frigørelsesattesten.
Hvornår har jeg mine dagpenge?

Hvis du udfylder dit udbetalingskort, den dag det ligger klar til dig, har du dine dagpenge den sidste bankdag i måneden.

Se vores udbetalingsperioder her.

 

Er det første gang, du skal have dagpenge, beder vi dig så hurtigt som muligt udfylde ledighedserklæring, så vi kan få dig oprettet.

 

Jeg har problemer med at indsende mit dagpengekort

Der er ofte mange tusinde medlemmer, som indsender ydelseskort, den dag det bliver tilgængeligt. Det kan give overbelastninger. Vi beder dig derfor have tålmodighed og forsøge igen senere.

 

Har du problemer med login eller andet kan du ringe til HK’s help desk på 4437 1563

 

Folkepensionsalder - og hvad så?

Du får efterløn i hele den måned, hvor du når din folkepensionsalder.

 

Du skal ikke tænke på at udmelde dig af a-kassen – det sørger vi for at gøre for dig.

Opfyldte du 2-års kravet, da du gik på efterløn, og har du haft arbejdstimer og/eller afholdt ferie med feriepenge i din efterlønsperiode, så har du muligvis ret til en skattefri præmie.

 

Hvad er en halvårserklæring?

Det kan være en fordel for dig at blive tilmeldt ordningen med halvårserklæringer, hvis du ikke arbejder eller modtager honorar. Så skal du kun indsende en erklæring 2 gange om året mod normalt 12 gange.

Læs mere og tilmeld dig via denne side. 

Har du brug for hjælp så ring til os på tlf. 7010 6789.

Jeg har fået feriepenge hvad skal jeg gøre?

Som udgangspunkt skal vi modregne feriepenge i din efterløn. Afhængig af hvordan du har fået feriepenge og om du er i et ansættelsesforhold vil der gælde forskellige regler.

Få en uddybning her.

Hvor finder jeg min halvsårserklæring?

Du finder din halvårserklæring ved at logge på MIT HK (øverst til højre).

Tjek herefter "Mine værktøjer".

Du kan også bruge dette link, men du skal stadigvæk logge på MIT HK.

Hvordan søger jeg om efterløn?

Når du ønsker at overgå til efterløn, så skal du udfylde blankettenAR283 ansøgning om efterløn på Mit HK. Vi skal senest have modtaget den på dagen for din overgang. Får vi den først senere, kan vi først udbetale efterløn fra modtage-datoen. 

Læs alt om hvordan du søger om efterløn her.

Hvor meget får jeg udbetalt i efterløn?

Efterlønnen afhænger både af din løn, og hvornår du går på efterløn. 

Du kan her se en oversigt over de aktuelle efterlønssatser.

 

Hvordan får jeg et efterlønsbevis?
Hvor finder jeg mit efterlønsbevis?

Du finder dit efterlønsbevis ved at logge på Mit HK og klikke på "Breve fra HK". 

Hvornår får jeg udbetalt efterløn?

Du får udbetalt efterløn senest den sidste bankdag i måneden. 

Du kan se efterlønsperioderne her.

Opfylder jeg reglerne for skattefri præmie
2-årsreglen belønner dig, der bliver et par år mere på arbejdsmarkedet, efter du har nået efterlønsalderen. Læs mere om reglerne for skattefri præmie


Har jeg ret til feriedagpenge?
I marts/april måned, sender vi en opgørelse til dig. Der kan du se hvor mange dage du evt. har.
Du vil også kunne se antallet af dag, når du udfylder ansøgningen om feriedagpenge på Mit HK.

Du er også velkommen til at kontakte A-kassen på telefon nr. 70 10 6789.

Kan jeg som ledig søge om 6 ugers selvvalgt uddannelse?

Er du medlem af en a-kasse og ledig har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med dagpenge. 

Du kan tidligst starte på uddannelsen efter 18 ugers sammenlagt ledighed. 

Hvis du er over 25 år, skal du afslutte uddannelsen inden for de første 57 ugers sammenlagt ledighed. 

Hvis du er under 25 år, skal du afslutte uddannelsen inden for de første 44 ugers sammenlagt ledighed.   

For at deltage i selvvalgt uddannelse på videregående niveau er det en betingelse, at du er fyldt 25 år.   

En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan uanset kravet om forudgående ledighed, fortsætte uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til 6 ugers fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som selvvalgt uddannelse.

6 ugers jobrettet uddannelse: Hvad gør jeg?

Som ledig, kan du deltage i jobrettet uddannelse. Det er gratis for dig at deltage. Du modtager dagpenge, når du deltager i jobrettet uddannelse.

Du har ret til ét jobrettet uddannelsesforløb svarende til ét kursus eller ét kursusforløb. Et kursusforløb kan bestå af flere kurser, der tilsammen kvalificerer dig til en bestemt jobfunktion på arbejdsmarkedet. 

Du skal søge om hele forløbet samlet i én ansøgning. Du finder ansøgningsblanketten (AR237) her.

Når ansøgningen er udfyldt, aftaler du og kursusstedet, hvem af jer der sender ansøgningsblanketten til a-kassen.

Vil du vide mere om jobrettet uddannelse? Så kan du læse mere her. 

Kan jeg deltage i uddannelse og få dagpenge samtidig?

Som ledig er der flere kurser og uddannelser, du kan tage for at opkvalificere dig. Herunder kan du læse mere om betingelserne:     

Hovedregel: På uddannelsen må du ikke være berettiget til SU.   

Forløbet skal være under 20 timer om ugen. Med 20 timer forstås 20 undervisningstimer selvom en lektion typsik er på 45 minutter.      

Hvilke uddannelsesforløb kan jeg fx deltage i?   

- Folkeskolens 8., 9., eller 10. klasses undervisning   

- HF enkeltfagsundervisning med et timetal under 20 pr. uge.   

- Højskole, daghøjskole eller produktionsskole når du er under 25 år og har været ledig i mindre end seks måneder sammenlagt. Her udbetales dagpenge med halvdelen af den maksimale sats.   

Husk denne liste er kun vejledende. Spørg evt. på den relevante skole om de har forløb, du kan deltage i.                                  

Er du mellem 30 og under 60 år? 

30-59-årige kan deltage i Åben Uddannelse inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed.   

Betingelsen er, at du i forvejen har en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, og formålet skal være at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer.                                                                                               

Under 30 eller fyldt 60 år?                              

Er du under 30 år eller fyldt 60 år, kan du deltage i Åben Uddannelse inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed.                                                                                               

Varighed 

For Åben Uddannelse gælder det, at du må have op til 6 timers undervsining eller 1/3 studenterårsværk. Det gælder i alle ovennævnte aldersgrupper.                                                                                               

Mere information om Åben Uddannelse                              

Du kan se mere om Åben Uddannelse på www.ug.dk.     

Giv a-kasse og jobcenter besked inden du starter                             

Før du kan deltage i undervisning, skal a-kassen og Jobcentret have besked, og du skal være parat til at afbryde undervisningen, hvis du tilbydes arbejde - også selv om du har betalt for undervisningen.   

Under kursusforløbet skal du desuden fortsat udfylde dagpengekort og være aktivt arbejdssøgende.

Kan jeg søge om befordringsgodtgørelse, når jeg er på 6 ugers selvvalgt uddannelse?
Deltager du på en erhvervsuddannelse, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du kan ikke søge om befordringsgodtgørelse, hvis den uddannelse du deltager i, er på et videregående niveau. 

Du kan søge om godtgørelsen via en blanket, der hedder AB 421. Blanketten finder du på jobnet.dk.

Jobsøgning i EØS lande

Skal du søge om EØS dagpenge, skal du udfylde blanketten her. 


Hvordan melder jeg mig ind?

Du kan nemt og enkelt melde dig ind i HK og/eller HK’s a-kasse.

Meld dig ind her.

Se medlemsfordelene her.

Hvad koster mit kontingent?

Dit kontingent afhænger af flere ting. Bl.a. varrierer prisen alt efter om vil være medlem af både fagforening og a-kasse, om der er en faglig klub på din arbejdsplads, hvilken sektor dit arbejde lægger i og om du er under uddannelse. Du kan lave en beregning her.

Hvornår er du selvstændig?
Som selvstændig, iværksætter og freelancer kan din jobsituation være usikker. Bliver du ledig, hjælper HK A-kasse dig med at få fingre i nye opgaver – og så har du naturligvis ret til dagpenge.

Læs mere om hvad der afgør, om du er selvstændig.

Når du arbejder i et selskab, som du er ejer eller medejer af, er du ofte selvstændig.  Det gælder også selvom du ansættes af selskabet og får almindelig løn med træk af A-skat. Det dér afgør om du er selvstændig, er hvor meget du ejer og hvem der ejer resten. Både dine ejerandele og din nærmeste families ejerandele skal lægges sammen i denne vurdering. 


Se kriterier der afgør, om du er selvstændig som ejer eller medejer.
 


Hvornår har jeg ret til dagpenge?
Hvis du har haft virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal den som udgangspunkt være stoppet, før du kan få ret til dagpenge. 

Kun i helt konkrete situationer, kan du omdanne din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse. Dem kan du læse om her. 

Selvstændig bibeskæftigelse

Har jeg ret til dagpenge, når min virksomhed er min bibeskæftigelse?

Læs mere om selvstændig bibeskæftigelse samtidig med dagpenge her.

Er din virksomhed din bibeskæftigelse?
Så kan det både være en bibeskæftigelse med dagpengeret og uden dagpengeret. Virksomheden må bl.a. ikke hindre eller begrænse din mulighed for at være i fuldtidsarbejde som lønmodtager.

For at din bibeskæftigelse er med dagpengeret, skal alle opgaver kunne løses uden for normal arbejdstid. Se hvilke krav du skal opfylde, for at din virksomhed med bibeskæftigelse kan fortsætte med dagpengeret. 

Hvordan stopper eller udtræder jeg af min virksomhed?

Der er flere måder, du kan stoppe din virksomhed på. Uanset hvilken måde du vælger, skal det altid dokumenteres, at du har afviklet din virksomhed. Læs mere om, hvilke typer af dokumentation vi typisk beder dig om her.

Hvilken dokumentation skal a-kassen bruge?
Når du er selvstændig, kan og må vi ikke tage udgangspunkt i lønsedler eller ansættelseskontrakter. Det er dig, som har ansvaret for at skaffe oplysninger og dokumentation, som vi skal bruge ved din ansøgning om dagpenge.

Det betyder også, at du selv skal betale, hvis den dokumentation, som vi skal bruge, koster penge. 

Dokumentationen vi skal bruge, afhænger af hvilken type virksomhed, du driver eller har drevet, og hvilken situation du er i.

Hvis virksomheden lukkes, sælges, eller overdrages, skal vi som hovedregel have dokumentation for at:

 • Varelager er afviklet/solgt.
 • Driftsmidler er afviklet/solgt.
 • Inventar er afviklet/solgt.
 • Lokaler er afviklet/solgt/opsagt.
 • Offentlige registre er afmeldt.
Hvordan beregner I mine dagpenge som selvstændig?
Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst 3 hele regnskabsår, så skal din sats normalt beregnes ud fra virksomhedens skattepligtige indkomst.

Som udgangspunkt får du 90 % af virksomhedens skattepligtige indkomst i dagpenge, men dog ikke mere end højeste dagpengesats.

Hvilke regnskabsår bruges til beregningen af min dagpengesats?
Et helt regnskabsår er et regnskabsår, hvor du har drevet virksomhed som hovedbeskæftigelse i 12 hele måneder. Vær opmærksom på, at virksomhedens første regnskabsår godt kan være helt, selvom det ikke er på 12 måneder.

 Men et regnskabsår er aldrig helt, hvis du f.eks. ophører som selvstændig i løbet af regnskabsåret. Ved beregningen vælger du selv de to bedste regnskabsår af de 5 seneste afsluttede regnskabsår, forudsat at du har været selvstændig som hovedbeskæftigelse i hele perioden.

Kan jeg deltage i uddannelse og få dagpenge samtidig?

Som ledig er der flere kurser og uddannelser, du kan tage for at opkvalificere dig. Herunder kan du læse mere om betingelserne:     

Hovedregel: På uddannelsen må du ikke være berettiget til SU.   

Forløbet skal være under 20 timer om ugen. Med 20 timer forstås 20 undervisningstimer selvom en lektion typsik er på 45 minutter.      

Hvilke uddannelsesforløb kan jeg fx deltage i?   

- Folkeskolens 8., 9., eller 10. klasses undervisning   

- HF enkeltfagsundervisning med et timetal under 20 pr. uge.   

- Højskole, daghøjskole eller produktionsskole når du er under 25 år og har været ledig i mindre end seks måneder sammenlagt. Her udbetales dagpenge med halvdelen af den maksimale sats.   

Husk denne liste er kun vejledende. Spørg evt. på den relevante skole om de har forløb, du kan deltage i.                                  

Er du mellem 30 og under 60 år? 

30-59-årige kan deltage i Åben Uddannelse inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed.   

Betingelsen er, at du i forvejen har en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, og formålet skal være at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer.                                                                                               

Under 30 eller fyldt 60 år?                              

Er du under 30 år eller fyldt 60 år, kan du deltage i Åben Uddannelse inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed.                                                                                               

Varighed 

For Åben Uddannelse gælder det, at du må have op til 6 timers undervsining eller 1/3 studenterårsværk. Det gælder i alle ovennævnte aldersgrupper.                                                                                               

Mere information om Åben Uddannelse                              

Du kan se mere om Åben Uddannelse på www.ug.dk.     

Giv a-kasse og jobcenter besked inden du starter                             

Før du kan deltage i undervisning, skal a-kassen og Jobcentret have besked, og du skal være parat til at afbryde undervisningen, hvis du tilbydes arbejde - også selv om du har betalt for undervisningen.   

Under kursusforløbet skal du desuden fortsat udfylde dagpengekort og være aktivt arbejdssøgende.

6 ugers jobrettet uddannelse: Hvad gør jeg?

Som ledig, kan du deltage i jobrettet uddannelse. Det er gratis for dig at deltage. Du modtager dagpenge, når du deltager i jobrettet uddannelse.

Du har ret til ét jobrettet uddannelsesforløb svarende til ét kursus eller ét kursusforløb. Et kursusforløb kan bestå af flere kurser, der tilsammen kvalificerer dig til en bestemt jobfunktion på arbejdsmarkedet. 

Du skal søge om hele forløbet samlet i én ansøgning. Du finder ansøgningsblanketten (AR237) her.

Når ansøgningen er udfyldt, aftaler du og kursusstedet, hvem af jer der sender ansøgningsblanketten til a-kassen.

Vil du vide mere om jobrettet uddannelse? Så kan du læse mere her. 

CV samtalen

Du skal til en samtale i din a-kasse senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig. Selve indkaldelsen til samtalen er digital og bliver lagt til dig under "Breve fra HK" på Mit HK. 

Ved CV samtalen taler vi med dig om:

 • Dit cv på jobnet.dk, og de krav cv’et skal opfylde.
 • De muligheder, der kan bidrage til, at du kommer i job.
 • En plan for de job, du vil søge.
 • Gode råd til dine ansøgninger.
 • Brugen af joblog på jobnet.dk. 
3 hverdage inden cv-samtalen, skal du:
 • Oprette et cv på jobnet.dk. Dit cv skal være oprettet senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig på jobcentret. Har du været ledig før, og er det mindre end 12 måneder siden, åbner jobcentret dit tidligere cv, når du melder dig ledig hos dem. Husk, at vedligeholde dit cv med nye erfaringer og kvalifikationer.
 • Udfylde “Krav til jobsøgning” på Mit HK. 
 • Husk, du løbende skal registrere din jobsøgning i joblog på jobnet.dk, og at du også skal uploade ansøgninger via joblog. Jobcentret kan i særlige situationer fritage dig for mødet. Fx hvis du inden for de kommende 6 uger skal på barsel, går på efterløn eller starter i job. 

Husk, at være tilmeldt vores sms- og mailtjeneste. Så får du besked, når indkaldelsen er der. 


Fællessamtalen
Du bliver også indkaldt til samtale på jobcentret. En samtale, hvor a-kassen også kan del tage.

Du bliver indkaldt til en fællessamtale i jobcentret, hvis du har været ledig i ca. 5-6 måneder. Det er en samtale, hvor din a-kasse også kan deltage. Formålet er, at jobcentret og a-kassen sammen med dig i fællesskab kan udarbejde en plan for, hvordan du kommer i arbejde eller uddannelse. 

Efter 16 måneders ledighed vil du blive indkaldt til endnu en fællessamtale, hvor der vil være fokus på dine udfordringer ift. at komme i arbejde. 


Hvis du stadig er ledig efter 16 måneders ledig hed, bliver du indkaldt til en fællessamtale, hvor der vil være fokus på dine udfordringer i forhold til at komme i arbejde. Det er frivilligt, om du vil have din a-kasse med til samtalen. Men det er en god idé. Derudover vil der være en vejleder fra din lokale HK Job og vejledning, der deltager i møderne. Vi anbefaler at tage en HK-vejleder med til fællessamtalen fordi:
 • Vi er specialister i jobmulighederne inden for dit fag.
 • Vi kender dit lokale arbejdsmarked.
 • Vi har stor viden om uddannelse og efteruddannelsesmuligheder.
 • Vi arbejder for, at dine ønsker og behov imødekommes, så langt det er muligt, og hvor det giver mening.
 • Vi vil bidrage til, at du bliver set, hørt og forstået
Rådighedsamtalen

Hvis du er i mere end 3 måneder og igen efter 6 måneder, holder vi en rådighedsamtale med dig. Rådighedsamtalen kan du selv booke, men vi sender dig også en indkaldelse, som du finder under "Breve fra HK" på Mit HK

Inden samtalen

Til rådighedsamtalen handler det om dig. Derfor skal du inden mødet overveje:

 • Hvad vil du have med fra samtalen?
 • Hvordan kan vi hjælpe dig bedst i dit ledighedsforløb? 
 • Derudover skal du senest 3 hverdage inden mødet udfylde "Krav til jobsøgning" på Mit HK. 

Til samtalen sparrer vi med dig omkring din jobsøgning og følger op på de aftaler, der er registreret i “Krav til jobsøgning” og “Min plan”. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke følger de aftaler, der står i “Krav til jobsøgning”.

Husk, du løbende skal registrere din jobsøgning i joblog på jobnet.dk, og at du også skal uploade ansøgninger via joblog. 
Jobcentret kan i særlige situationer fritage dig for mødet. Det kan de, hvis du f.eks. inden for de kommende 6 uger skal på barsel, gå på efterløn eller starte i job.

Husk, at tilmelde dig vores sms- og mailtjeneste så du får besked, når invitationen er der.


Krav til jobsøgning og joblog
”Krav til jobsøgning” er den aftale om jobsøgning, som du laver med din a-kasse. Den beskriver, hvilke forventninger, der er til din jobsøgning under din ledighed.

”Krav til jobsøgning” har et tæt sammenspil med den jobsøgning, du oplyser på din joblog på jobnet.dk. De søgte jobs du oplyser i joblog, skal afspejle de forventninger, der er til dig på den aftalte jobsøgning. 

Så længe du er ledig, vil der blive fulgt op på om det du oplyser på din joblog, også matcher det der er aftalt med a-kassen.

Det er vigtigt, at du følger de aftaler, der står i ”Krav til jobsøgning”, da det ellers kan få betydning for din ret til dagpenge. Har du ændringer til aftalen, er det vigtigt, at du kontakter en vejleder fra din a-kasse, og får det rettet. 

Du kan altid finde aftalen i dit “Arkiv” under ”Min jobsøgning” på Mit HK.

Joblog
Din joblog er et værktøj, der skal hjælpe dig med at få overblik over din jobsøgning. Skriv, hvilke job du søger, og notér, hvilke aktiviteter du har planlagt. Det er vigtigt, at du registrerer din jobsøgning i joblog minimum én gang om ugen, da det ellers kan få konsekvenser for dine dagpenge. Du finder joblog på jobnet.dk.

Det er også via joblog, at du uploader det seneste antal ansøgninger, som er aftalt i “Krav til jobsøgning”. Det skal du gøre mindst 1 gang om måneden. 
Din plan for jobsøgning

A-kassen og jobcentret skal, sammen med dig, lægge en plan for din jobsøgning og aftale en indsats, der bidrager til, at du kommer hurtigere i job. Indsatsen er baseret på din situation, dine ønsker, dine forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. Indsatsen bliver evalueret så længe du er ledig. Det der bliver aftalt som indsats, kommer til at stå i ”Min plan”, som du kan se på din personlige side på jobnet.dk. 

”Min plan” er altså omdrejningspunktet både ved den almindelige jobsamtale på jobcentret og fællessamtalen, hvor både du, a-kassen og jobcentret deltager.

et er a-kassens opgave at starte en kladde til ”Min plan”, hvis du bliver indkaldt til en cv-samtale. For at udnytte tiden til samtalen bedst muligt, vil det være en god ide, at du allerede nu gør dig nogle overvejelser om, hvad du har brug for af hjælp for at komme i job. 

For at hjælpe dig i job, kan jobcentret give dig forskellige typer tilbud under din ledighed, f.eks. uddannelse eller virksomhedspraktik. 

Vejledning og opkvalificering som er uddannelse.
Ansættelse med løntilskud hos en privat- eller offentlig arbejdsgiver.
Du skal senest have et tilbud efter:
3 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 30 år.
6 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er mellem 30 og 49 år.
3 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 50 år.

Hensynet til dine ønsker og arbejdsmarkedets behov

Når du taler med jobcentret om, hvad “Min plan” bør indeholde af tilbud, skal du være forberedt på, at jobcentret både skal tage højde for dine ønsker og for arbejdsmarkedets behov. Det er 2 faktorer, der ikke altid hænger sammen. Hvis du f.eks. har et ønske om at uddanne dig til klinikassistent, og arbejdsmarkedet har overskud af ledige klinikassistenter, så er det sandsynligt, at du ikke får dit ønske godkendt.


Vær opmærksom på, at du kan få en karantæne på 3 uger, hvis du nægter at få lavet “Min plan” uden en gyldig grund. Det gælder også, hvis du afbryder et tilbud, eller stopper hele eller dele af aftalerne i “Min plan” i utide.
Dit jobnet CV og HK Jobbørs
Det øger dine chancer for at få et job, at dit cv fra jobnet.dk vises i HK’s JobBørs.

HK JobBørs matcher dine kompetencer og kvalifikationer med det arbejdsgiveren efterspørger.

Når du bliver ledig, bliver dit cv fra jobnet.dk automatisk overført til HK JobBørs. På den måde kan vi hurtigt se, om et ledigt job og dit cv har et match, når en arbejdsgiver beder os om kandidater til et job. Det er derfor vigtigt, at dit cv er så fyldestgørende som muligt.


Du kan også selv bruge HK Jobportalen til at søge job. 
Forhindret i at møde til en samtale

I brevet med indkaldelse finder du information om hvordan du skal forholde dig hvis du er blevet forhindret i at møde. Der er også oplyst telefonnummer og mail på hvem du skal kontakte. Alternativt kan du bruge kontaktformularen her.

Hvordan melder jeg mig ind?

Du kan nemt og enkelt melde dig ind i HK og/eller HK’s a-kasse.

Meld dig ind her.

Se medlemsfordelene her.

Jeg har fået en regning, jeg ikke forstår.

Du finder en forklaring på din regning her. Er det ikke nok, så ring til os på telefon 7011 4545, så hjælper vi dig med regningen.

Kan jeg som elev eller studerende få gratis a-kasse, når jeg er over 30 år?

Er du over 30 år og elev eller under uddannelse på SU, kan du være gratis medlem af a-kassen, hvis du samtidig indbetaler til efterløn. Du skal også have haft ret til dagpenge, inden du startede på din uddannelse.

Din erhvervsuddannelse skal mindst vare 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, og du skal være opmærksom på, at der gælder en særlig indtægtsgrænse for, hvor meget du må tjene, så længe du har gratis a-kasse.

Som elev må du ikke have anden indtægt end din elevløn. Som studerende må du højst have en månedlig indkomst svarende til dagpengesats før skat (inklusiv SU).

Hvad koster mit kontingent?

Dit kontingent afhænger af flere ting. Bl.a. varrierer prisen alt efter om vil være medlem af både fagforening og a-kasse, om der er en faglig klub på din arbejdsplads, hvilken sektor dit arbejde lægger i og om du er under uddannelse. Du kan lave en beregning her.

Hvordan bliver jeg overflyttet?
Du søger om overflytning til HK’s a-kasse på vores hjemmeside under ’meld dig ind’.

Her vil du blive spurgt, om du allerede i dag er medlem af en anden a-kasse. Når vi får de oplysninger fra dig, tager vi kontakt til den a-kasse, som du skal overflyttes fra, og sørger for, at du bliver tilflyttet HK. På den måde bevarer du dine rettigheder, eventuelle dagpengeret, anciennitet mv. 

Du behøver altså ikke selv at tage kontakt til den a-kasse, som du ønsker at fraflytte. 

Søg om overflytning her.

Hvorfor får jeg ingen post?
HK’s a-kasse er en digital a-kasse, og vi sender brevene til dig på Mit HK.

Alle breve og meddelelser bliver sendt til din personlige side under punktet "Breve fra HK"

Der er dog stadig enkelte breve og meddelelser, som også vil blive sendt til dig pr. post.  

Hvornår bliver jeg opkrævet kontingent?
Du bliver opkrævet kontingentet en gang om måneden. I HK betaler du kontingentet forud for den kommende måneds medlemskab, og det skal typisk være betalt til den første i måneden. Du bliver opkrævet betalingen via girokort - eller PBS/Betalingsservice, hvis du har tilmeldt dig det. 
Kan jeg som elev eller studerende få gratis a-kasse, når jeg er under 30 år?
Regler For studerende 

Ja, du kan få gratis a-kasse. For ret til gratis a-kasse skal din erhvervsuddannelse dog tage mindst 18 måneder eller være på 3 halvårlige semestre. Hvis du har anden indtægt end SU, må din samlede indkomst højst være 17.355 kroner om måneden før skat. Inklusiv din SU. 

Hvis din samlede indtægt overstiger indtægtsgrænsen, vil du miste retten til gratis a-kasse, og skal efterbetale a-kassebidraget for den seneste gratisperiode.  

Regler for  praktiske elever
Ja, du kan få gratis a-kasse. For ret til gratis a-kasse skal din erhvervsuddannelse dog vare mindst 18 måneder, og din arbejdsgiver skal betale dig løn.   

For ret til gratis a-kasse må du ikke have andre indtægter end din elevløn, såsom bijob, fritidsjob eller andre former for indtægt fra beskæftigelse. Har du det, kan du ikke få gratis a-kasse. 

Hvis du på det tidspunkt du søger om gratis a-kasse ikke har anden indtægt, men undervejs i din uddannelse får det, vil du også miste retten til gratis a-kasse og skal efterbetale a-kassebidraget for den seneste gratisperiode. 

Kan jeg være medlem i HK som selvstændig?
Ja, du kan godt være medlem som selvstændig.

Hvis du starter selvstændig virksomhed eller arbejder som freelancer inden for HK’s område, kan du godt blive optaget eller fortsætte dit medlemskab i a-kassen. 

Hvis du allerede er medlem er det vigtigt, at vi får oplysninger om din selvstændige virksomhed, da der gælder andre regler for udbetaling af dagpenge, end hvis du er almindelig lønmodtager.

Så længe du ikke har nogen ansatte, kan du også være medlem af HK’s fagforening. Du kan læse mere om reglerne om at være medlem af en a-kasse som selvstændig på a-kassens hjemmesideHvad skal jeg have i løn?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Vi anbefaler tre områder til dig:

Elev

Løn

Overenskomster

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Må jeg stå alene i butikken?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Vi anbefaler tre områder til dig:

Elev

Løn

Overenskomster

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg selv ”betale” min ferie som elev?
Du optjener ret til ferie med løn, og har du ikke optjent nok ferie, betaler din arbejdsgiver. 

Læs mere om ferieloven her.


Hvor meget ferie har jeg ret til som elev?

Elever har selvfølgelig også ret til ferie. Men det afhænger også af, hvornår du er blevet ansat på året:

 • Ret til 25 feriedage (hvis du bliver ansat før den 1. juli)
 • Ret til højst en uges betalt ferie (hvis du bliver ansat 1. juli eller senere, har du i forbindelse med, at virksomheden holder lukket mellem 1. oktober og 30. april, ret til højst 1 uges betalt ferie). I det første og andet ferieår efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, har du ret til 5 ugers betalt ferie. 

De fleste overenskomster giver ret til 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse, men det afhænger af, hvad der er aftalt i din overenskomst.

Du kan læse mere om overenskomster her.

Hvis du har en overenskomst, så kan du også logge på Mit HK og finde din overenskomst, hvor du kan se, hvilke aftaler, der gælder for dig. 

Må jeg overarbejde som elev?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Du kan læse mere om at være elev her.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg have fri i forbindelse med min fagprøve?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal jeg også arbejde i de uger, hvor jeg er på skole?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Skal min arbejdsgiver betale mine udgifter til min fagprøve?

Som elev har du rettigheder. Nogle er sikret gennem lov, men HK har forhandlet sig frem til endnu flere. Dine rettigheder er derfor også afhængige af, hvad der står i din overenskomst. Læs mere om at være elev.

Hvis du har en overenskomst på din arbejdsplads, så finder du den ved at logge på Mit HK. Husk også at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  

Afbrudt uddannelse

Er din uddannelse blevet afbrudt, så kontakt os hurtigst muligt på 7011 4545. Fortæl os hvilken dato, du er stoppet med uddannelsen. Fortæl os også gerne, hvad du planlægger at beskæftige dig med fremover. 

Forlænget uddannelse på grund af barsel

Oplys os om en ny dato for forventet afslutning af din uddannelse. Har du gratis a-kasse under uddannelse, så fortæl os, om du får (eller forventer at få) dagpenge under barsel fra Udbetaling Danmark. Det betyder, at du ikke har ret til gratis a-kasse samtidig med at du modtager ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik. 

Min uddannelse er forlaenget

Er din uddannelse blevet forlænget, så ring til os på 7011 4545 og oplys os om en ny dato for forventet afslutning af din uddannelse. 

Skriv dit spørgsmål her*

Information om dig


Indtast postnummer for din arbejdsplads hvis du er i job. Indtast postnummer for dit uddannelsessted eller bopæl hvis du ikke er i job
*Skal udfyldes

Du kan vedhæfte filer af typen Pdf, Excel, Word, txt, png og jpg (max. 5 filer/7,4 MB)

Vedhæft fil (max 5 filer)

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk