HK’s Hovedbestyrelse har derfor behandlet og besluttet et kodeks for adfærd med det formål at forebygge krænkende adfærd samt anvise en betryggende proces for behandling af indberetninger, såfremt der konstateres handlinger, der ikke opleves foreneligt med dette kodeks.

Alle valgte til HK’s Hovedbestyrelse, HK’s forbundssektorbestyrelser, afdelingssektorbestyrelser og afdelingsbestyrelser er omfattet og forpligtet af kodeks. Kodeks gælder i alle situationer med samvær i og uden for HK-regi, hvor valgte optræder som repræsentant for HK, agerer i varetagelse af HK’s interesser og optræder på en måde, der kan skade HK og/eller HK’s omdømme.

HK har etableret en uafhængig indrapporteringsordning, som administreres af advokatkontoret Lind. Indberetninger sendes til mbk@lindlaw.dk

Der kan rapporteres anonymt. Dog kan anonymiteten være begrænset af, at der nødvendigvis må anvendes en afsender-e-mailadresse, som vil være kendt af Lind. Hvis det ved indrapporteringen til Lind er oplyst, at klageren ønsker at være anonym, er Lind instrueret om ikke at videregive oplysninger, der gør det muligt at identificere klageren.

Læs nærmere om behandling mv. i kodeks