HK.dk logo

Blanketter

 

Mest brugte

Udbetalingskort

Skal udfyldes hver måned og kan bruges til både udbetaling af dagpenge eller efterløn.

Udfyld blanket

Ledighedserklæring

Ledighedserklæringen skal udfyldes når du er blevet ledig og vil søge om dagpenge. Husk at du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk

Udfyld blanket

Frigørelsesattest

Frigørelsesattesten skal udfyldes af dig og din arbejdsgiver og skal bruges når du vil søge om supplerende dagpenge. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Oplysninger om arbejde

Her kan du som dagpengemodtager oprette og vedligeholde dine arbejdsforhold. Bruges også til frivilligt arbejde. Oplysningerne bliver brugt i forbindelse med udbetaling af dagpenge.

Udfyld blanket

Ansøgning om, eller forlængelse af gratis a-kasse

Bruges i forbindelse med uddannelse og hvis du gerne vil søge om gratis a-kasse, eller forlænge en periode med gratis a-kasse.

Udfyld blanket

Oplysninger om uddannelse

Skal udfyldes når du deltager/ønsker at deltage i uddannelse/undervisning og vi skal godkende at du kan få dine dagpenge samtidig med.

Udfyld blanket

Halvårserklæring

Skal bruges til udbetaling af efterløn, når du ikke arbejder samtidig med din efterløn. Indsendes hver 6. måned.

Udfyld blanket

Uddannelse afsluttet

Bruges når du afslutter en uddannelse, læser videre eller afbryder din uddannelse.

Gå til side

Dagpenge

Ledighedserklæring

Ledighedserklæringen skal udfyldes når du er blevet ledig og vil søge om dagpenge. Husk at du også skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk

Udfyld blanket

Frigørelsesattest

Frigørelsesattesten skal udfyldes af dig og din arbejdsgiver og skal bruges når du vil søge om supplerende dagpenge. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Oplysninger om arbejde

Her kan du som dagpengemodtager oprette og opdatere dine arbejdsforhold. Bruges også til frivilligt arbejde. Oplysningerne bliver brugt i forbindelse med udbetaling af dagpenge.

Udfyld blanket

Erklæring om fravær

Du skal kun indsende blanketten, når vi har bedt dig indsende den.

Udfyld blanket

Adresseskift

Hvis du får dagpenge, skal du selv meddele ny adresse til a-kassen og jobcentret. I alle andre situationer får vi automatisk oplysninger fra Folkeregistret.

Udfyld blanket

Efterløn generelt

Ansøgning om efterløn

Du skal bruge denne blanket når du vil ansøge om at gå på efterløn.

Udfyld blanket

Oplysninger om arbejde

Blanketten bruges til at vedligeholde og opdatere dine arbejdsforhold i forbindelse med udbetaling af efterløn. Bruges også til frivilligt arbejde.

Udfyld blanket

Tilmelding til halvårserklæring

Når du ikke har arbejde samtidig med din efterløn, kan du nøjes med at indsende en halvårserklæring hver 6. måned. Brug denne blanket for at tilmelde dig ordningen med halvårserklæring.

Udfyld blanket

Halvårserklæring

Skal bruges til udbetaling af efterløn, når du ikke arbejder samtidig med din efterløn. Indsendes hver 6. måned.

Udfyld blanket

Erklæring om fravær

Du skal kun indsende blanketten, når vi har bedt dig indsende den.

Udfyld blanket

Prøveberegning og efterlønsbevis

Oplysninger til efterlønsbevis

Blanketten skal udfyldes, når du har fået brev fra os om at den skal indsendes til os i forbindelse med efterlønsbevis.

Udfyld blanket

Prøveberegning af efterløn

Blanketten skal udfyldes, når du gerne vil have lavet en prøveberegning af hvad du kan få i efterløn.

Udfyld blanket

Pensioner

Til-og afmelding af ATP betaling

Her kan du både til- og afmelde dine bidrag til ATP betaling.

Udfyld blanket

Tro- og loveerklæring - Endelig pensionsoversigt

Denne blanket skal du kun bruge når vi har bedt dig om at udfylde den.

Udfyld blanket

Efterlønsordning

Tilmelding til efterlønsordningen

Bruges hvis du ønsker at tilmelde dig efterlønsordningen.

Udfyld blanket

Fravalg af efterlønsordningen

Brug denne blanket, hvis du ønsker at fravælge din efterlønsordning.

Udfyld blanket

Overfør efterlønsbidrag til dansk pensionsordning

Bruges hvis du stopper med at betale til efterlønsordningen, og vil overføre indbetalingerne til dansk pensionsordning. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Pause i efterlønsordningen

Du kan søge om at holde en pause med indbetaling af bidrag til din efterlønsordning.

Udfyld blanket

Ansøgning om bidragsfri periode

Bruges hvis du har fået et brev fra os om, at du i en periode kan undlade at betale efterlønsbidrag.

Udfyld blanket

EØS

Ansøgning om EØS- dagpenge

Blanketten bruges når du vil søge om at få dine dagpenge mens du er jobsøgende i et andet EØS-land.

Udfyld blanket

Ansøgning om PD U1 (EØS6)

Bruges når du har arbejdet i et andet EØS-land og skal søge om danske dagpenge. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

EØS udbetalingskort

Skal udfyldes hver måned, for at du kan få udbetalt dine EØS-dagpenge.

Udfyld blanket

EØS udbetalingskort

Kan bruges undtagelsesvis, hvis du ikke har mulighed for at indsende det digitale EØS-udbetalingskort. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge

Bruges når du skal søge om feriedagpenge. Kan tidligst udfyldes 5 uger før du skal holde ferien.

Udfyld blanket

Dit ferieregnskab

Her kan du se, om du har optjent dage med feriedagpenge - og hvor mange. OBS. Blanketten skal ikke udfyldes. 

Udfyld blanket

Supplerende oplysninger

Skal kun udfyldes hvis vi har bedt om det i forbindelse med din ansøgning om feriedagpenge.

Udfyld blanket

Oplysninger om uddannelse

Skal typisk bruges, hvis du på din ansøgning om feriedagpenge, har oplyst at du deltager i en uddannelse.

Udfyld blanket

HK Privat

Lønoplysning til Kollektiv lønforsikring

Brug denne blanket, hvis du er ledigt medlem af HK Privat, og skal ansøge om udbetaling fra HK Kollektiv lønforsikring.

Udfyld blanket

Kollektiv Lønforsikring for grænsegængere

Har du været medlem af HK Privat og HKs a-kasse mens du har arbejdet i Danmark, og er du nu blevet fraflyttet til svensk, norsk eller tysk a-kasse fordi du er blevet ledig, så har du måske mulighed for at få udbetaling fra HK Kollektiv lønforsikring.

Udfyld blanket

Udbetalingskort til lønforsikring - grænsegængere

Brug denne blanket, hvis HK Privat har godkendt din ansøgning om udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring som grænsegænger.

Udfyld blanket

Kollektiv Lønforsikring under aktivering - HK Privat

Er du medlem af HK Privat og HKs a-kasse og starter du i offentlig aktivering før du har opbrugt din ret til udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring, har du mulighed for at søge om udbetaling fra forsikringen, mens du er i aktivering.

Udfyld blanket

Udbetalingskort til lønforsikring - under aktivering

Brug denne blanket, hvis HK Privat har godkendt din ansøgning om udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring, mens du deltager i offentlig aktivering.

Udfyld blanket

HK Kommunal

Lønoplysning til Kollektiv lønforsikring

Brug denne blanket, hvis du er ledigt medlem af HK Kommunal, og skal ansøge om udbetaling fra HK Kollektiv lønforsikring.

Udfyld blanket

Ansøg om kollektiv lønforsikring for grænsegængere

Har du været medlem af HK Kommunal og HK's A-kasse, mens du har arbejdet i Danmark, og er du nu blevet fraflyttet til svensk, norsk eller tysk a-kasse, fordi du er blevet ledig, så har du måske mulighed for at få udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring.

Udfyld blanket

Udbetalingskort til lønforsikring - grænsegængere

Brug denne blanket, hvis HK Kommunal har godkendt din ansøgning om udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring som grænsegænger.

Udfyld blanket

Ansøg om kollektiv lønforsikring under aktivering

Er du medlem af HK Kommunal og HKs a-kasse og starter du i offentlig aktivering før du har opbrugt din ret til udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring, har du mulighed for at søge om udbetaling fra forsikringen, mens du er i aktivering.

Udfyld blanket

Udbetalingskort til lønforsikring - under aktivering

Brug denne blanket, hvis HK Kommunal har godkendt din ansøgning om udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring, mens du deltager i offentlig aktivering.

Udfyld blanket

HK Stat

Lønoplysning til Kollektiv lønforsikring

Brug denne blanket, hvis du er ledigt medlem af HK Stat, og skal ansøge om udbetaling fra HK Kollektiv lønforsikring.

Udfyld blanket

Kollektiv Lønforsikring for grænsegængere

Har du været medlem af HK Stat og HK's a-kasse, mens du har arbejdet i Danmark, og er du nu blevet fraflyttet til svensk, norsk eller tysk a-kasse, fordi du er blevet ledig, så har du måske mulighed for at få udbetaling fra HK Kollektiv lønforsikring.

Udfyld blanket

Kollektiv Lønforsikring under aktivering

Er du medlem af HK Stat og HKs a-kasse og starter du i offentlig aktivering før du har opbrugt din ret til udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring, har du mulighed for at søge om udbetaling fra forsikringen, mens du er i aktivering.

Udfyld blanket

Udbetalingskort til lønforsikring - grænsegængere

Brug denne blanket, hvis HK Stat har godkendt din ansøgning om udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring som grænsegænger.

Udfyld blanket

Udbetalingskort til lønforsikring - under aktivering

Brug denne blanket, hvis HK Stat har godkendt din ansøgning om udbetaling fra HK Kollektiv Lønforsikring, mens du deltager i offentlig aktivering.

Udfyld blanket

Dit medlemskab

Virksomhedsskift

På denne blanket fortæller du os hvis du har skiftet job eller fx starter på uddannelse.

Udfyld blanket

Ændring fra deltids- til fuldtidsforsikring

Skal altid bruges hvis du er deltidsforsikret og begynder at arbejde fuld tid (mere end 30 timer pr- uge).

Udfyld blanket

Supplerende oplysninger

Skal kun udfyldes hvis vi har bedt om det i forbindelse med din indmeldelse.

Udfyld blanket

Ændring af medlemskab for seniorer

Indsend denne blanket med din aktuelle status i forbindelse med folkepensionsalderen.

Udfyld blanket

Adresseskift

Hvis du får dagpenge, skal du selv meddele ny adresse til a-kassen og jobcentret. I alle andre situationer får vi automatisk oplysninger fra Folkeregistret.

Udfyld blanket

Kontingent

Ansøgning om, eller forlængelse af gratis a-kasse

Bruges i forbindelse med uddannelse og hvis du gerne vil søge om gratis a-kasse, eller forlænge en periode med gratis a-kasse.

Udfyld blanket

Ansøgning om nedsat kontingent

Brug denne blanket, hvis du vil ansøge om at få nedsat dit kontingent til HK.

Udfyld blanket

Ophør af dagpengeret – ansøgning om gratis a-kasse

Er din dagpengeret udløbet, har du mulighed for at søge om gratis a-kasse.

Udfyld blanket

Seniormedlemskab i a-kassen

Kan indsendes tidligst 3 måneder før du når din pensionsalder.

Udfyld blanket

Skattefradrag for pensionister

Bruges kun, når du har fået et brev fra HK om, at der er mulighed for skattefradrag for kontingent til fagforeningen.

Udfyld blanket

Efterlønsordning

Tilmelding til efterlønsordningen

Bruges hvis du ønsker at tilmelde dig efterlønsordningen.

Udfyld blanket

Fravalg af efterlønsordningen

Brug denne blanket, hvis du ønsker at framelde dig efterlønsordningen og få udbetalt dit efterlønsbidrag.

Udfyld blanket

Overfør efterlønsbidrag til dansk pensionsordning

Bruges hvis du stopper med at betale til efterlønsordningen, og vil overføre indbetalingerne til dansk pensionsordning. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Ansøgning om bidragsfri periode

Denne blanket kan du bruge, når du har fået et brev fra os om, at du har mulighed for i en periode, ikke at betale efterlønsbidrag.

Udfyld blanket

Pause i efterlønsordningen

Du kan søge om at holde en pause med indbetaling af bidrag til din efterlønsordning.

Udfyld blanket

Selvstændig og efterløn

Godkendelse af aktivitet som fritidsbeskæftigelse

Bruges hvis du skal have vores godkendelse til selvstændig virksomhed som fritidsbeskæftigelse.

Udfyld blanket

Godkendelse af aktivitet som formueforvaltning

Bruges hvis du skal have vores godkendelse til selvstændig virksomhed som formueforvaltning.

Udfyld blanket

Ansøgning om efterløn - selvstændig bibeskæftigelse

Denne blanket skal du bruge, hvis du har været selvstændig og ønsker at gå på efterløn. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Supplerende oplysninger

Bruges i forbindelse med selvstændig virksomhed og efterløn. Skal kun udfyldes når vi har bedt om det.

Udfyld blanket

Ophør med selvstændig bibeskæftigelse

Blanketten bruges hvis du søger om efterløn efter ophør med selvstændig bibeskæftigelse. Bruges når vi har bedt om den.

Udfyld blanket

Udtræden af selvstændig virksomhed

Denne blanket skal indsendes når vi har bedt om den. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Årsskema - Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

AR225

Skal kun udfyldes og indsendes hvis vi har bedt om det. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Årsskema 1 - Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

AR226

Personligt ejet. Skal kun udfyldes og indsendes hvis vi har bedt om det. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Årsskema 2 - Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

AR228

Selskabsform. Skal kun udfyldes og indsendes hvis vi har bedt om det. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Omfang af arbejde i selvstændig virksomhed

Bruges i forbindelse med ansøgning om efterløn og hvis du har drevet selvstændig virksomhed.

Udfyld blanket

Selvstændig og dagpenge

Godkendelse af aktivitet som formueforvaltning

Bruges hvis du skal have vores godkendelse til selvstændig virksomhed som formueforvaltning.

Udfyld blanket

Godkendelse af aktivitet som fritidsbeskæftigelse

Bruges hvis du skal have vores godkendelse til selvstændig virksomhed som fritidsbeskæftigelse.

Udfyld blanket

Godkendelse af selvstændig bibeskæftigelse

Bruges hvis du skal have vores godkendelse til selvstændig bibeskæftigelse samtidig med dine dagpenge.

Udfyld blanket

Ophør med selvstændig bibeskæftigelse

Blanketten bruges hvis du søger om dagpenge efter ophør med selvstændig bibeskæftigelse. Bruges når vi har bedt om den.

Udfyld blanket

Udtræden af selvstændig virksomhed

Denne blanket skal indsendes når vi har bedt om den. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Sygdom og barsel

Oplysning om start af barselsorlov

Denne blanket skal du bruge, når du er ledig og skal på barselsorlov. Udfyldes en uge før din barsel starter.

Udfyld blanket

Attest om arbejdsophør

AR275

Udfyldes sammen med din læge og indsendes når vi har bedt om den. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Attest om rådighed

AR276

Udfyldes af dig og din læge i forbindelse med ansøgning om dagpenge efter længere tids sygdom. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Udfyld blanket

Udbetalingskort

Udbetalingskort

Skal udfyldes hver måned og kan bruges til både udbetaling af dagpenge eller efterløn.

Udfyld blanket

Halvårserklæring

Skal bruges til udbetaling af efterløn, når du ikke arbejder samtidig med din efterløn. Indsendes hver 6. måned.

Udfyld blanket

Tilmelding til halvårserklæring

Du kan nøjes med at sende halvårserklæring hver 6. måned, når du ikke har arbejde samtidig med din efterløn.

Udfyld blanket

EØS udbetalingskort

Skal udfyldes hver måned, for at du kan få udbetalt dine EØS-dagpenge.

Udfyld blanket

Uddannelse

Oplysninger om uddannelse

Skal udfyldes når du deltager/ønsker at deltage i uddannelse/undervisning og vi skal godkende at du kan få dine dagpenge samtidig med.

Udfyld blanket

Uddannelse afsluttet

Bruges når du afslutter en uddannelse, læser videre eller afbryder din uddannelse.

Gå til side

Ansøgning om befordringsgodtgørelse

AB421

Bruges hvis du deltager i tilbud bevilget af jobcentret. Når den er udfyldt og underskrevet, sender du den til os ved at bruge ’Indsend dokumenter’, som du finder nederst på denne side.

Hent PDF

Min jobsøgning

Link til joblog på jobnet.dk

På dette link finder du cv, joblog og forberedelsesskema.

Gå til side

Min plan

Skal udfyldes og opdateres i forbindelse med samtaler i a-kassen og jobcentret.

Udfyld blanket


Indsend dokumenter

Hvis du skal uploade et dokument (ikke blanketter) til os, skal du gøre det her.

Dit arkiv

På Mit HK kan du se dit arkiv over dokumenter og blanketter, du har sendt til os.


Vil du vide, hvordan HK kan hjælpe dig?

Har du generelle spørgsmål til blanketterne, så ring  7010 6789
Har du tekniske spørgsmål, så ring på 3330 4215

Log ind som medlem