HK.dk logo

Beregn dine dagpenge

Indtast din gennemsnitlige bruttoløn (inkl. 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag) i de 12 måneder inden for de sidste 24 måneder, hvor din bruttoløn har været størst. Har du ikke modtaget løn i 12 måneder, så skriv din gennemsnitlige bruttoløn i de måneder, hvor du har modtaget løn:

Dit dagpengegrundlag

 

Som dimittend får du en fast dagpengesats

kr.

Så meget kan du modtage i dagpenge

Dagpenge pr. måned:Bemærk at beregningen er vejledende. Husk at du skal have været medlem af en a-kasse i et år inden du kan få dagpenge. Andre regler gælder i øvrigt for elever. Vil du vide mere? Så kontakt a-kasse.

Modregning af skat

Dit nettobeløb
Hvis du vil regne ud hvad du får udbetalt netto, er det SKAT du skal kontakte. Men du kan også prøve at lave din egen beregning på SKATs hjemmeside.
OBS! Hvis du ændrer i din forskudsopgørelse i december måned, så tjek med os, at dine ændringer er blevet indberettet korrekt til os. Det kan du gøre ved at kontakte os et par dage efter du har ændret din forskudsopgørelse. Gælder kun for ændringer i december måned i et kalenderår.

Beregning netto udbetaling

Hoved- og bikort

Dagpenge er skattepligtige og bliver udbetalt bagud for en måned. Pengene bliver overført til din NemKonto.
Vi benytter som udgangspunkt dit hovedkort. Hvis du ikke får udbetalt fulde dagpenge, benytter vi skattefradraget forholdsmæssigt på de timer, som vi udbetaler.
Hvis du arbejder, og din arbejdsgiver anvender hovedkortet, skal du bede os anvende dit bikort.

Log ind som medlem