HK.dk logo

Løn og honorarer til valgte politikere i HK

I HK er det Forbundskongressen der fastsætter hvordan de fuldtidslønnede politikere skal aflønnes. Der er i alt 45 fuldtidsvalgte politikere i alle dele af organisationen.
For at sikre transparens offentliggøres de fuldtidsvalgte politikeres vilkår på HK’s hjemmeside.

Lønnen reguleres i overensstemmelse med KLs lønjusteringsaftale oq er pr. 1. april 2023:

HK Danmarks formandskab

  • Forbundsformandens løn er 92.432,61 kr./måned
  • Forbundsnæstformandens løn er 78.567,71 kr./måned


Forbundsafdelingerne: HK HANDEL, HK Kommunal, HK Privat og HK Stat

  • Sektorformændenes løn er 78.567,71 kr./måned
  • Sektornæstformændenes løn er 69.324,45 kr./måned


HK-afdelingerne: HK Hovedstaden, HK Midt, HK MidtVest, HK Nordjylland, HK Sjælland, HK Sydjylland og HK Østjylland

  • Fællesformændenes løn er 60.081,20 kr./måned
  • Afdelingssektormændenes løn er 54.035,73 kr./måned


Øvrige konqresbesluttede vilkår for alle valgte politikere

Udover løn har de politisk valgte i HK også en pensionsordning på 20,2%, et ferietillæg på 2,5%, 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

De politiske valgte bruger al deres arbejdstid for HK og har derfor ingen øvre grænse for, hvor meget de arbejder.

Alle honorarer for bestyrelsesposter og lignende tilfalder HK.

 

 

 

 

 
 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem