HK.dk logo

HK's Klagenævn

I HK bliver klager behandlet uvildigt, fordi vi ønsker at sikre dig den bedste service

Før du klager

Inden du klager til klagenævnet, skal du først udnytte alle andre klagemuligheder i HK.

Hvis du føler dig dårligt behandlet af HK, kan du ikke klage direkte til klagenævnet. Som det også gælder for fx Folketingets Ombudsmand, skal du først udnytte alle andre klagemuligheder.

Du skal derfor i første omgang klage til den medarbejder, der har behandlet din sag. Hvis det ikke fører til et resultat, du kan acceptere, kan du klage til din afdelings bestyrelse.

Indsend journalark og en skriftlige klage

Hvis du stadig ikke føler, at sagen er løst korrekt af medarbejderen og din afdelings bestyrelse, kan du klage til HK's Klagenævn.  Du skal udfylde et journalark til klagenævnet og sende en skriftlig klage med. Du finder journalarket her. Du kan udfylde arket på skærmen, men du skal printe det ud og indsende det sammen med den skriftlige klage.

Indsend journalark og den skriftlige klage til:

HK's Klagenævn
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
Tlf. 70 11 45 45
klagenaevnet@hk.dk

Klagenævnet kan ikke behandle disse sager

Klagenævnet kan ikke behandle klager over politiske afgørelser, afgørelser i a-kassesager eller medlemstilbud som ferierejser eller forsikring, og Klagenævnet har ingen forpligtelse til at behandle klager, der indgives mere end et år efter, at en sag er afsluttet.

Om HK's klagenævn

HK's klagenævn blev oprettet i 1994, og er medlemmernes garanti for, at en klage over HK's afgørelser bliver behandlet uvildigt. Juraprofessor Eva Smith er formand for klagenævnet. 

HK's klagenævn har til opgave at behandle: 

  • Klager over rådgivning eller behandling af konkrete sager i HK
  • Klager over kurser og undervisning
  • Klager over bevidst eller ubevidst etnisk diskriminering
  • Generelle forhold, som klagenævnsformanden selv vælger at tage op

 

Nævnsmedlem Repræsenterer
Eva Smith Klagenævnsformand
Mariane Hvestendahl HK Hovedstaden
Ilse Asmussen HK Sjælland
Birte Arildsen HK Midt
Johanne Larsen HK Sydjylland
Gitte Rahbek HK MidtVest
Ina Djurtoft HK Østjylland
Lene Colding Bundgaard HK Nordjylland

Retningslinjer for HK's Klagenævns arbejde

HK's Klagenævn kan påpege fejl i sagsbehandlingen, undervisningen eller kurset og give klageren ret. Nævnet kan selvfølgelig også konstatere, at der ikke er grund til kritik.

Men klagenævnet kan ikke ændre en afgørelse eller kræve en sag genoptaget. Det kan heller ikke bestemme, at der skal udbetales en kompensation, selv om nævnet mener, at der er sket en fejl, som har kostet medlemmet penge.

De HK-afdelinger, der modtager kritik fra klagenævnet, skal altså selv afgøre, hvilke følger kritikken får. Om den vil ændre i procedurer eller følge en opfordring til at betale kompensationen.

HK's Klagenævn kan også tage generelle og principielle sager op til undersøgelse.

Læs mere om klagenævnet her

Læs retningslinjerne for HK’s Klagenævn 


Udfyld journalark til klagenævnet


Journalark

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem