HK.dk logo

Ligelønsberegner


Får du lige løn for lige arbejde?


Med HK's Ligelønsberegner kan du se forskellen på mænd og kvinders løn på 296 jobs.

Ligelønsberegneren kan give dig et fingerpeg om, hvorvidt det område, du arbejder indenfor, er præget af store eller små lønforskelle. Men beregneren kan ikke give dig svar på, om du er udsat for uligeløn. Det svar skal findes på din arbejdsplads, som modtager en kønsopdelt lønstatistik fra Danmarks Statistik, som tillidsrepræsentanten har krav på at få udleveret, hvis virksomheden er omfattet af lovens statistikforpligtelser.

Ligelønsberegner

Indtast en jobbeskrivelse og se, hvor stor forskellen er i timeløn i dit eller andre job.

 

Kvinder tjener i gennemsnit

0 kr.

Mænd tjener i gennemsnit

0 kr.

Kan du ikke finde en jobbeskrivelse?
Beregnerne indeholder ikke samtlige jobs på det danske arbejdsmarked, men 296 jobbeskrivelser. Hvis du ikke kan finde en jobbeskrivelse i beregneren så prøv igen med en anden beskrivelse. Du kan se en liste med de 296 jobbeskrivelser, som beregnerne indeholder, her.

Om data i ligelønsberegneren
Tallene stammer fra statistikbanken (L20), 2022, og bygger på den standardberegnede timefortjeneste. Lønforskellen er beregnet i forhold til kvinders løn og angiver, hvor meget kvinders skal stige (eller falde) for at sikre at mænd og kvinder har den samme timeløn. (Kilde: Danmarks Statistik og Politik og Presse i HK)

Log ind som medlem