HK.dk logo
HK Mener

Hvad arbejder HK for politisk?

HK arbejder for politiske forbedringer, der gør en forskel
for dig og dit arbejdsliv. Her kan du læse om nogle af
de politiske områder, HK Danmark arbejder med.

HK's indspil til finanslov 2024

Danmark skal fremtidssikre sig, så vi – nu og fremover – har arbejdskraft og ressourcer til at værne om vores velfærdssamfund og stå stærkt i en verden, hvor ikke mindst den grønne omstilling og kunstig intelligens ændrer spillereglerne. Det kræver ambitiøse investeringer.

Mangel på arbejdskraft

 Før vi henter arbejdskraft ind fra tredjelande, skal vi først og fremmest bruge de danske ressourcer, vi har.

Ligestilling

HK har altid arbejdet for, at der på arbejdsmarkedet ikke bliver gjort forskel på de ansatte uanset etnisk oprindelse, køn eller seksualitet. 

EU

Den danske model skal både beskyttes og tilpasses udviklingen. Det er en delikat balancegang, som særligt kommer til udtryk i EU-samarbejdet.

EU

Beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsløshed er et samfundsproblem, som skal løses i fællesskab, og som jobsøgende skal man mødes med tillid af systemet. 

HK's familiepolitik

Skal vi trives i vores arbejdsliv, er det afgørende, at vi kan få det til at balancere med vores familieliv. 

Efteruddannelse

Det skal være nemmere at videreuddanne sig – uanset hvor du er i dit arbejdsliv.

Seksuel chikane

Seksuel chikane rammer alt for mange på deres arbejdsplads. HK arbejder for højere godtgørelser til ofrene, en stærkere lovgivning på området og bedre forebyggelse.

Hjemmearbejde

Hjemmearbejde kan give mere fleksibilitet. Men det må aldrig blive en undskyldning for at slække på arbejdsmiljøet eller medarbejdernes rettigheder.

Klima

Danmark kan kun nå målet om 70 % mindre CO2 i 2030, hvis vi tænker socialt retfærdigt og investerer massivt i grønne, bæredygtige løsninger.

FN's Verdensmål

HK vil være med til at udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning. Derfor arbejder HK med FN’s Verdensmål.

Stress

Stress og dårligt arbejdsmiljø rammer alt for mange. Der er brug for en national handlingsplan mod stress.  

Dagpenge

Et ordentligt sikkerhedsnet for ledige er både vigtigt for den enkelte og for vores samfund.

Fremtidens arbejdsmarked

Digitalisering, nye teknologier og automatisering giver nye muligheder. Men gevinsterne skal være til gavn for alle. 

HK's målprogram

Se HK's målprogram for kongresperioden 2022-2025: Fremtidens HK – et fællesskab for flere.

Vil du vide mere om, hvad HK mener?

Log ind som medlem