HK.dk logo

Spørgsmål og svar

23. oktober 2017

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

 • Hvad er efterlønsbidrag?

  Efterlønsbidrag er det beløb du betaler, for at have retten til at gå på efterløn.
 • Hvem kan få udbetalt efterlønsbidraget?

  Det kan du, hvis du er født i 1953 eller senere og
  • Endnu ikke er gået på efterløn og
  • Indbetaler til efterlønsordningen nu (eller har gjort det tidligere) og
  • Ikke tidligere har fået udbetalt efterlønsbidraget
 • Hvor meget kan jeg få udbetalt?

  Det afhænger af, hvor længe du har indbetalt til efterlønsordningen. Har du f.eks. indbetalt efterlønsbidrag uafbrudt siden d. 1. april 1999, vil du på nuværende tidspunkt have indbetalt ca. 105.000 kr.

  Efterlønsbidrag, der er indbetalt i perioden 1. april 1999 - 22. juni 2017, udbetales skattefrit. Efterlønsbidrag, der er indbetalt i perioden fra den 23. juni 2017 bliver modregnet en afgift på 30%.
 • Hvad skal jeg gøre for at få bidragene udbetalt?

  Du kan søge bidragene udbetalt via ansøgningen (udbetaling af efterlønsbidrag), som du finder på Mit HK; hk.dk/ansogning. Du skal logge på Mit HK (du kan bruge din adgangskode eller NEM ID).
 • Hvornår kan jeg søge om at få beløbet udbetalt?

  Du kan søge om at få dit efterlønsbidrag udbetalt i perioden fra d. 1. januar – 30. juni 2018. I det brev vi sender til dig, får du mere information om hvordan du søger.
 • Hvordan og hvornår får jeg det udbetalt?

  Vi udbetaler efterlønsbidraget til din NemKonto. Når vi har overført beløbet, får du besked fra os.

 • Jeg får dagpenge eller kontanthjælp – bliver udbetalingen modregnet?

  Nej, udbetalingen af dit efterlønsbidrag bliver ikke modregnet i dine dagpenge eller kontanthjælp.
 • Gæld til a-kassen bliver modregnet

  Har du gæld til a-kassen, bliver gælden modregnet inden vi udbetaler beløbet.
 • Hvad er skattefri præmie?

  Skattefri præmie

  Hvis du venter med at gå på efterløn, og fortsætter på arbejdsmarkedet i en periode, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie. Denne eller disse præmier kan du få udbetalt, når du går på folkepension.

  Den skattefri præmie er en sum penge, som du ikke skal betale skat af.

  Hvis du opfylder kravene, optjener du en præmie, hver gang du har arbejdet og fået løn for 481 timer.

  481 løntimer svarer til 3 måneders fuldtidsarbejde, og du kan derfor maksimalt i løbet af 3 år optjene 12 skattefri præmier.

  Tryk her og se oversigten over præmier og regler.

 • Hvilke konsekvenser har det, hvis jeg vælger at få beløbet udbetalt?

  Vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt, mister du retten til:

  • At gå på efterløn. Når først du har fået efterlønsbidraget udbetalt, kan du ikke fortryde din beslutning, og tilmelde dig efterlønsordningen igen.

  Da du mister retten til at gå på efterløn, mister du også samtidig retten til:

  • At optjene skattefri præmie.
  • At få et seniorjob, hvis du bliver ledig før din efterlønsalder. Seniorjob sikrer dig et indtægtsgrundlag, hvis din ret til dagpenge udløber, når der er mindre end 5 år til din efterlønsalder.
  • At få fleksydelse, hvis du en dag bliver visiteret til et fleksjob på grund af nedsat erhvervsevne. 
 • Hvad vil I anbefale mig?

  Hvorvidt det er en god ide at få dit efterlønsbidrag udbetalt, afhænger af din situation, din alder, dine pensionsforhold, dit helbred og dine forventninger til dine kommende år på arbejdsmarkedet.

  Vi anbefaler, at du tænker dig godt om, inden du træffer beslutningen. Overvej fordele og ulemper nøje og tal eventuelt med din ægtefælle eller venner. I sidste ende er beslutningen dog din.

  Men hvis du gerne vil på efterløn, hvis du gerne vil have mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie og gerne vil have et indtægtsgrundlag hvis du skulle miste din ret til dagpenge inden du kan gå på efterløn -  så anbefaler vi helt klart, at du fortsætter med at betale til efterlønsordningen.

  Du kan læse mere om efterlønsordningen her.
 • Jeg er i dag medlem af en anden a-kasse men har tidligere indbetalt efterlønsbidrag hos HK

  Det er din nuværende a-kasse eller den a-kasse du senest var medlem i, der udbetaler hele beløbet, altså også for den periode, hvor du som tidligere medlem i HK’s a-kasse har indbetalt efterlønsbidrag hos os.

 • Er efterlønsordningen afskaffet?

  Nej. Efterlønsordningen er ikke afskaffet.

 • Jeg er i fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen

  Din ret til fleksydelse beregnes ud fra dine indbetalinger til både efterløn og til fleksydelsesordningen. Det betyder, at selvom du i dag indbetaler til fleksydelsesordningen, mister du retten til fleksydelse, hvis du vælger, at få dine efterlønsbidrag udbetalt.

  Vælger du at frasige dig retten til fleksydelse, skal du søge dine efterlønsbidrag tilbagebetalt hos os, og dine fleksydelsesbidrag skal du søge udbetalt hos Udbetaling Danmark.

 • Jeg har ikke været medlem af HK i mange år, kan jeg stadig benytte mig af Mit HK?

  Ja. Selvom du i dag ikke er medlem af HK, kan du godt få adgang til Mit HK, hvor du kan se summen af dine efterlønsbidrag, og søge om at få bidragene udbetalt. Du kan bestille en adgangskode til Mit HK, som sendes til din mail eller dit mobilnummer, eller du kan logge på Mit HK med Nem ID.

 • Hvornår får jeg mine penge?

  Når du søger dine efterlønsbidrag udbetalt, vil langt de fleste udbetalinger ske automatisk. Du får en udbetalingsspecifikation sendt til Mit HK, hvor der står, hvornår du har beløbet til rådighed. Det vil typisk være 2-3 bank dage efter, at du har søgt. For nogle ansøgninger vil der dog kunne gå længere tid. Vi bestræber os dog på, at beløbet er udbetalt inden for 2 uger.

 • Hvad mener HK

  HK har sammen med resten af LO udtrykt bekymring over for lovforslaget.

  Det er vores opfattelse, at med muligheden for en skattefri udbetaling af efterlønsbidragene tilskyndes medlemmerne til at træffe kortsigtede beslutninger, som de måske fortryder, den dag helbredet uventet skranter, og der er behov for at trække sig tilbage nogle år før folkepensionsalderen.

  Når den lovbestemte tilbagetrækningsalder (pensionsalderen) samtidig gradvist vil stige, og man dermed skal være endnu længere på arbejdsmarkedet, mener vi, at det er vigtigt, at de grupper der ikke kan arbejde indtil pensionsalderen har mulighed for at overgå til efterløn.

 • Har HK økonomiske interesser i, at jeg fortsat indbetaler til efterløn?

  Nej. HK’s a-kasse er kun administrator af efterlønsordningen. De efterlønsbidrag du indbetaler til HK’s a-kasse, sender vi hver måned videre til staten. Når vi udbetaler efterløn eller tilbagebetaler dine efterlønsbidrag, er det statens penge vi udbetaler.

 • Hvis jeg ikke får efterlønsbidragene udbetalt nu, er beløbet så tabt?

  Nej du kan fortsat indbetale til efterløn og gøre brug af efterlønsordningen. Hvis du på et senere tidspunkt finder ud af, at du ikke vil gøre brug af ordningen, kan du altid med dags varsel skriftligt fravælge efterlønnen. Som hovedregel skal dine bidrag så overføres til en pensionsordning.

 • Overvejer du at gå på pension før din efterlønsalder?

  Dit pensionsselskab kan hjælpe dig med et overblik over din økonomi, når du ønsker at stoppe med at arbejde.

 • Hvor mange søger efterlønsbidragene udbetalt?

  Det er naturligvis vanskeligt, at komme med et entydigt svar på. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at regeringen – med betydelig usikkerhed – skønner, at 12 pct. (54.000 personer) vil frasige sig retten til efterløn, og vælger, at få bidragene udbetalt skattefrit.


Hvad er det, regeringen har besluttet?

Regeringen har d. 20. juni 2017 indgået en aftale kaldet "Aftale om flere år på arbejdsmarkedet". Det er bl.a. aftalt, at der i 2018 skal være mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit.

Beskæftigelsesministeriet har udsendt et lovforslag, som skal udmønte aftalen. Lovforslaget ventes at blive vedtaget i efteråret 2017 og at træde i kraft pr. 1. januar 2018.

Du kan læse mere om aftalen her (Linket virker ikke pr. 3. juli 2018).


Aktuelt


Talentuddannelsen gør mig mere attraktiv på arbejdsmarkedet

Under talentuddannelsen, der netop er gået i gang, giver vi på skift de fire HK...Refleksion skaber forandring

En uddannelse i coaching er blevet lidt af et tilløbsstykke for tillidsrepræsentanter. Og det er...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Medlemsblad

HK/Privatbladet udkommer 8 gange om året.


Blade i uge 49 - 2018

HK-medlemmer

Lone er jobsøgende på fuld tid

- Jeg tager det hele med. Det er jo læring i sig selv. Sådan siger Lone Offersen Sehested, 57, om...

Løn Opsigelse

 Se flere artikler
Aktuelt

Talentuddannelsen gør mig mere attraktiv på arbejdsmarkedet

Under talentuddannelsen, der netop er gået i gang, giver vi på skift de fire HK...Refleksion skaber forandring

En uddannelse i coaching er blevet lidt af et tilløbsstykke for tillidsrepræsentanter. Og det er...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Medlemsblad

HK/Privatbladet udkommer 8 gange om året.


Blade i uge 49 - 2018

HK-medlemmer

Lone er jobsøgende på fuld tid

- Jeg tager det hele med. Det er jo læring i sig selv. Sådan siger Lone Offersen Sehested, 57, om...

Løn Opsigelse

 Se flere artikler

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk