HK.dk logo

HK a-kasse for selvstændige

Som selvstændig, iværksætter og freelancer kan din jobsituation være usikker. Bliver du ledig, kan du få ret til dagpenge, hvis du stopper som selvstændig. Dog gælder der særlige regler for selvstændige. Dem kan du blive klogere på her.

Hvornår er du selvstændig?

Når du arbejder for egen regning og risiko, er du som udgangspunkt selvstændig.

Du er altid selvstændig, hvis du:

 1. har ansat arbejdskraft
 2. har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
 3. har foretaget varelagernedskrivninger
 4. har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende (den udvidede selvangivelse)
 5. er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation

Du er også selvstændig hvis du er omfattet af mindst to af nedenstående punkter: 

 1. din virksomhed er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms   
 2. du angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed til SKAT
 3. du har på din selvangivelse for et givent indkomstår bedt om at få din indkomst beskattet efter virksomhedsskatteloven.
 4. du deltager i et interessentskab. 

Opfylder du ikke punkterne?

Selvom du ikke opfylder noget af ovenstående, kan vi godt vurdere, at du har været selvstændig. Det gør vi typisk, hvis du arbejder i eget navn, for egen regning og risiko. Er du f.eks. momsregistreret og arbejder hjemme på egne driftsmidler, f.eks. din egen computer, og har du aftalt en fast pris for et stykke arbejde, du udfører for en kunde? Så vil vi typisk vurdere, at du er selvstændig, selvom du kun opfylder en af betingelserne i punkt a-d.

Det skyldes, at det er for din egen regning og risiko, du arbejder. Dels fordi, du bruger egne driftsmidler, dels fordi du får en fast pris uanset, hvor lidt eller meget tid, du bruger på opgaven. 

Hvis du derimod er momsregistreret og arbejder for en virksomhed, og du arbejder i deres virksomhed og i deres navn, kan du godt blive anset for at være lønmodtager, selvom du fakturerer virksomheden din løn. Det kræver, at du ikke benytter nogen skatteregler for selvstændige, og at du indberetter din indtægt som B-indkomst til SKAT. 

Hvis vi betragter dig som lønmodtager, omregner vi din indtægt til timer ved hjælp af vores omregningssats. I 2017 er den 230,08 kr.


Studerende

Gift med chefen?

Hovedregel

Når du arbejder i din ægtefælles virksomhed, er du som hovedregel selvstændig. Det skyldes, at I i kraft af jeres ægteskab ejer alting sammen, herunder virksomheden. 

Arbejder du derfor i din ægtefælles virksomhed er du oftest selvstændig, selvom du får løn og har en ansættelseskontrakt. Det gælder også selvom du ikke personligt ejer noget i virksomheden og I måske endda har en ægtepagt.

Undtagelse til hovedreglen

Hvis der er over 20 fuldtidsansatte i hele den periode du har været beskæftiget i din ægtefælles virksomhed, kan du nogle gange beholde status som lønmodtager. Det kræver dog, at du ikke har haft en overordnet stilling, og at du har været ansat på en kontrakt på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er i hele den periode, du har været beskæftiget i din ægtefælles virksomhed, der skal have været over 20 fuldtidsansatte. I det øjeblik der er mindre end 20 fuldtidsansatte, bliver du altid selvstændig efter a-kassereglerne. 

Hvis du har været lønmodtager, vil vi altid bede om dokumentation for antallet af ansatte, f.eks. fra jeres revisor eller advokat, ligesom vi også beder om at se din ansættelseskontrakt. 

Har du selv været medejer, er du altid selvstændig. Du kan ikke udtræde af virksomheden som medarbejdende ægtefælle, hvis du selv har været medejer på et tidspunkt. 

Hvis du stopper i din ægtefælles virksomhed

Du kan ophøre som selvstændig i din ægtefælles virksomhed, hvis du stopper med at arbejde der. 

Du og din ægtefælle skal udfylde ”erklæring om udtræden”. Det er en tro- og loveerklæring, og du er først ophørt når a-kassen har modtaget erklæringen. Det er derfor vigtigt, at du sender den til a-kassen uanset om du skal have dagpenge eller ej.

Disse betingelser gælder:

 • Du skal stoppe med at arbejde i din ægtefælles virksomhed
 • Du skal sende ”erklæring om udtræden” til a-kassen 
 • Beslutter du at genindtræde i din ægtefælles virksomhed, skal der gå 2 år inden, du igen kan udtræde på tro- og love
 • Reglerne gælder både når du har haft hoved- og bibeskæftigelse i din ægtefælles virksomhed 
Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse?

Hvis du er blevet optaget i en a-kasse som selvstændig på baggrund af arbejde i din, eller din ægtefælles virksomhed, vil virksomheden altid være din hovedbeskæftigelse.


Når din beskæftigelse som selvstændig er din eneste beskæftigelse, eller det er det arbejde, du har brugt mest tid på og har haft din primære indtægt fra, så er det din hovedbeskæftigelse.

Det er også din hovedbeskæftigelse, hvis din hensigt er, at du skal leve af virksomheden.

Hvis du har delt din beskæftigelse mellem dit arbejde som selvstændig og som lønmodtager, vil din hovedbeskæftigelse oftest være det arbejde, du har brugt mest tid på, eller det arbejde du har haft din primære indtægt fra. 

Bibeskæftigelse er noget du har ”ved siden af”. Altså en lille virksomhed, som du ønsker og har til hensigt at drive ved siden af, at du har fuldtidsarbejde som lønmodtager. 

Vi laver en vurdering
Vi skal lave en konkret vurdering af hvad der er din hovedbeskæftigelse, hvis du har delt din beskæftigelse mellem dit arbejde som selvstændig og lønmodtagerarbejde nogenlunde ligeligt. Her tager vi alle oplysninger om dit arbejde og indtægter med.

Hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse, kan du ikke ændre den til bibeskæftigelse blot ved at ændre timeforholdet mellem din beskæftigelse som lønmodtager og selvstændig. 

Er virksomheden én gang vurderet til at være din hovedbeskæftigelse, bliver den ved med at være det, indtil den er lukket, overdraget, eller du er udtrådt som medarbejdende ægtefælle eller medejer. 

Se dog gerne vores punkt om hvordan en hovedbeskæftigelse ændres til en bibeskæftigelse
Du kan være freelancer både som selvstændig og som lønmodtager

At være freelancer betyder egentlig blot at være løst tilknyttet eller opgaveansat. Når vi ser på det i arbejdsløshedsforsikringen, skal vi starte med at se på om du er selvstændig, eller om du er lønmodtager. Om du er selvstændig eller lønmodtager skal vurderes i hvert enkelt arbejdsforhold (som nævnt øverst .

Hvis du er freelancer som lønmodtager, kan du søge om supplerende dagpenge efter de almindelige betingelser. Det vil sige, at du skal have en frigørelsesattest hvis du har et opsigelsesvarsel. Hvis du er omfattet af funktionærloven, så har du et opsigelsesvarsel. Hvis du honorarlønnes med b-indkomst, så skal dine timer altid opgøres med brug af omregningssatsen.

Hvis du er freelancer som selvstændig og har din virksomhed som dit hovederhverv, har du ikke ret til dagpenge i de perioder, hvor du ikke har opgaver i din virksomhed. For at få ret til dagpenge skal du stoppe virksomheden endeligt, og det må ikke være din hensigt at starte op, så snart der er opgaver igen.

HK har en hjemmeside for freelancere. På hjemmesiden finder du blandt andet HK’s kontaktpersoner, og HK’s freelancer håndbog

I håndbogen kan du blandt andet læse om forsikringer, skriftlige aftaler, hjælpe til inkasso, skatteforhold mv. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 7010 6789 eller på mail.


Er du gift med chefen?

Her kan du læse, hvad der bestemmende for, om du betragtes som selvstændig, når du arbejder i din ægtefælles virksomhed. 


Hovedbeskætigelse skal være ophørt

Din hovedbeskæftigelse skal være ophørt for at du kan få dagpenge.


Vi ANBEFALER


Råd og Støtte

Det gode råd er givet med udgangspunkt i din situation. Den rette støtte hjælper, hvor den skal. Find de gode råd og den rette støtte hos HK. Uanset om du er under uddannelser, i job, uden job, på barsel, på ferie, er senior eller i problemer. 

Kurser

En stærk karriere bygger på stærke kompetencer, der hele livet forfines og fornyes - og bliver til flere. Som medlem har du adgang til en lang række kurser, der udvikler din professionelle profil og ruster dig til fortsat at erobre nyt land. 

Hånd, kuglepen

Netværk

Det er godt at samles. Om det man brænder for, det man kæmper med og det man ikke ved nok om- For når ingen ved alt, så ved alle noget. Medlemmer af HK kan indgå i en lang række fagligt og interessebårne netværk, og du kan gå på opdagelse i dem alle her. 

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Vi er ved telefonerne mandag til torsdag kl. 8-17. Fredag kl. 8-16.

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6-24.

Mit HK

Mit HK er din personlige side, hvor du kan fx kan se dine medlemsfordele, kurser og overenskomst.

Log på Mit HK

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Vi er ved telefonerne mandag til torsdag kl. 8-17. Fredag kl. 8-16.

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6-24.

Mit HK

Mit HK er din personlige side, hvor du kan fx kan se dine medlemsfordele, kurser og overenskomst.

Log på Mit HK

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk