Dansk Folkeparti og regeringen vil nedlægge regionerne og oprette nogle sundhedsklynger omkring akutsygehusene. Klyngerne skal angiveligt ledes af en ansat bestyrelse, som refererer til sundhedsministeren. Altså endnu engang en centralisering af magt og indflydelse, samt et lukket system uden demokratisk indsigt og indflydelse. 

Alt dette oplevede vi også, da Lars Løkke gennemførte kommunalreformen, da vi fik retsreformen, da politireformen blev gennemført og senest da regeringen for kort tid siden sammen med Dansk Folkeparti vedtog at samle vækst og udvikling i en central statslig enhed, og samtidig nedlægge de regionale vækstfora. Erfaringen fra denne stribe af reformer burde få alle fornuftige politikere til at sige stop, for de har uden undtagelse ført til mindre demokrati, mindre lokal indflydelse og mindre borgernær service.

Vi har i dag nogle regioner, som endelig er i god gænge. Vi har et meget billigt og velfungerende sundhedsvæsen i Danmark, og vi har også et, set i et europæisk sammenhæng, meget borgernært sygehusvæsen. Hvorfor dog ødelægge det, blot for at tilgodese nogle diffuse ønsker fra Dansk Folkeparti?

Sundhedsordføreren fra Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, siger direkte, at vi skal have et nyt superministerium med langt mere magt til sundhedsministeren. Et nyt behandlingsråd under ministeren skal beslutte, om vi skal tilbydes nye og dyre behandlinger. Alle diagnoser skal udstyres med en handleplan, og der skal uddannes læger på Køge Sygehus. Tillad mig spagfærdigt at spørge: Hvad med demokratiet? Er det gået af mode? Hvornår er folketingspolitikere blevet sagsbehandlere helt ned på diagnoseniveau? 

Jeg frygter, vi igen skal opleve at bruge tid og kræfter på en opslidende strukturkamp, denne gang på sundhedsområdet, i stedet for at bruge kræfterne, hvor det giver mening – nemlig i at forfine og udvikle det nuværende system, som jo på lange stræk har ”Sejret af helvede til – flot”.
 

 

Om samme emne: Advarsel - Nedlæg ikke regionerne Blogindlæg af formand for HK Kommunal Sydjylland Lene Roed (Linket er udløbet d. 30/11 2021)