Danmark står snart foran et valg til vores folketing. Det folketing, som har besluttet massive nedskæringer på vores uddannelsessektor. Det folketing, som indtil nu har skåret mere end 6 milliarder kroner væk fra vores ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, bacheloruddannelser, universiteter og øvrige uddannelser. Det folketing, som har besluttet at fortsætte nedskæringerne helt til 2022, hvor vi vil ramme et beløb på over 20 milliarder. Det folketing er på valg senest til juni måned i år. 

Jeg synes, vi skal bede kandidaterne forholde sig til de nedskæringer – både de allerede udmøntede som de kommende. Er det rimeligt at beskære fødekilden til frem-tidens velstand så voldsomt? Jeg synes det ikke.

Beskæringerne på området giver os også et lokalt problem. Flere af vores lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner er efterhånden så pressede på økonomien, at de er truet på deres eksistens. Det er primært de mindre skoler udenfor de store by-samfund, som kæmper for deres overlevelse. Det kan føre til, at vores unge skal kø-re langt for at få en grundlæggende uddannelse. Er det rimeligt? Jeg synes det ikke.

Jeg synes, vi skal insistere på at få vores uddannelser tilbage i topform, selvom det så vil betyde, at bilerne og cigaretterne bliver lidt dyrere. Det skylder vi vores unge mennesker.  
 

FAKTA:

På hjemmesiden www.nedskæringer.dk kan du se en nedskæringstæller, der viser, hvor meget der er skåret i uddannelse siden 2015. Den tæller op, hvor meget mere der bliver skåret på uddannelse for hvert sekund, der går. Det løber op i 9 mio. kr. om dagen sammenlignet med bevillingsniveauet i 2015. Hvis nedskæringerne fortsætter til 2022, når tælleren op på over 20 mia. kr. i alt siden 2015. Det er skræmmende tal.