Efter EU-valget er det nu tid at sætte fuldt fokus på valget til Folketinget. Vi skal sikre et folketingsflertal, som stopper nedskæringerne på vores uddannelsesinstitutioner. Skolerne kan ikke drives forsvarligt, hvis de nuværende besparelser fortsætter.

Vi skal også udfordre kandidaterne på det brede udbud af ungdomsuddannelser. Hvis der ikke bliver rettet op på de sidste fire års forfejlede sparepolitik, vil erhvervsskoler i vores region blive tvunget til at lukke. Det er ikke acceptabelt.

Vi kan heller ikke stiltiende se på, at mulighederne for efteruddannelse forringes. Det vil uundgåeligt ske, hvis der lukkes VUC-centre i vores landsdel. Det er afgørende, at der findes uddannelsestilbud både til unge og til voksne i alle større byer, ellers vil nogle ikke få den opkvalificering, som er helt nødvendig på fremtidens arbejdsmarked.

Uddannelse skal fortsætte hele livet

Virksomhedernes behov for kompetencer og viden ændrer sig hurtigt i disse år, og derfor skal alle løbende have mulighed for at opkvalificere og videreuddanne sig. Når arbejdsmarkedet er præget af digitalisering, automatisering og disruption af arbejdsfunktioner, skal uddannelsesområdet følge med. Den løbende opkvalificering af arbejdsstyrken er vigtig, og vi skal ikke lægge hele uddannelsesinvesteringen i de unge år.

Dette skal vi sørge for også sker i vores del af Danmark, og det lægger jeg meget vægt på, når jeg skal sætte mit eget kryds grundlovsdag.

Uværdig opførsel

I øvrigt er det påfaldende, hvor forskellige partierne er til at håndtere et nederlag. Ved EU-valget var der, som ved alle andre valg, vindere og tabere – det er jo demokratiets vilkår. Men at formanden for det danske Folketing forklarer sit partis kæmpe nederlag med, at det er ”klimatossernes” skyld, synes jeg, at hun skylder rigtigt mange en undskyldning for, specielt mange engagerede unge mennesker.

De unge har formået at få skabt en ny dagsorden, som vi andre kun kan beundre dem for. Så skal Pia Kjærsgaard ikke kalde dem klimatosser – det er ikke værdigt for en person, der beklæder det højeste parlamentariske embede i Danmark. Det synes jeg også er en tanke værd, når man står i stemmeboksen næste gang.