2 tr'er med personaer

Maria, Peter og Arne er 3 af de personaer, som tillidsrepræsentanterne på HK Stats organiseringskurser skal udvikle ideer til at snakke sig ind på livet af. Personaerne repræsenterer vidt forskellige typer af potentielle medlemmer – og de kommer både som påklædningsdukker og som papfigurer, der kan stå på bordet. Det er Marlene Strellner Reimers Andersen, der ses med Peter, og Birgitte Skov Munkedal med Arne. Begge er tillidsrepræsentanter i Skattestyrelsen.

’Hvordan har jeg det egentlig med at byde nye kolleger på jobbet velkommen i HK?’

Det er et af de spørgsmål, som deltagerne i en række nyudviklede organiseringskurser formentlig stiller sig selv.

Deltagerne er stort set samtlige HK Stat-tillidsrepræsentanter i skatteforvaltningen. De er de første til at gennemføre et todages kursusforløb, som er et vigtigt led i en offensiv fra HK Stat for at øge organiseringsgraden på udvalgte statslige arbejdspladser. Senere bliver fokus for indsatsen flyttet til andre arbejdspladser.

I alt 53 tillidsrepræsentanter er fordelt på 5 forskellige kurser. Sidst i november var der premiere for TR’erne med tilknytning til HK MidtVest og HK Midt. Næsten alle de inviterede deltog. Plus lokale afdelingsmedarbejdere og formændene for HK Stat i de to afdelinger.

’Når medlemmer møder HK, møder de mig’

Kim Aalbæk, TR i Skattestyrelsen i Struer, var med på det første kursus. Kim dækker godt 100 medlemmer på styrelsens arbejdssteder i hele landet – fra Struer over Randers, Horsens, Fredericia, Slagelse, Næstved og Roskilde til Rønne. Han har tænkt over det med at invitere nye ind i fagforeningen:


Deltager på kurset Kim Aalbæk er foruden at være tillidsrepræsentant overassistent i afdelingen Dødsbo i Skattestyrelsen.

- Jeg er nok ikke den, der har det sværest med det. Jeg er meget opmærksom på, at jeg er HK på arbejdspladsen. Når mange af mine kolleger – både medlemmer og ikke-medlemmer – møder HK, er det mig og sjældent andre, de møder. For de fleste er jeg den primære kontaktflade til HK, fordi de ikke bruger den direkte kontakt til afdelingen eller andre af tilbuddene, siger Kim Aalbæk.

Han opfordrer gerne kolleger til at melde sig ind i HK, men samtidig har han med egne ord respekt for det frie valg, der nu engang er:

- Hvis nogen meget vedholdende ikke ønsker at være med i dette fællesskab, eller de har valgt en helt anden løsning, så kan det da godt være, at de skal have tilbuddet en gang eller to om året. Men ikke for enhver pris, siger han.

Det er dog langtfra alle tillidsrepræsentanter, som har det lige så nemt som Kim med rollen som den, der inviterer kolleger ind i HK, forklarer Pernille Fabricius. Hun er leder af det ny organiseringsprojekt, som en politisk styregruppe med to afdelingssektorformænd og HK Stats Danmarks næstformand holder snor i.

Baggrunden for projektet er, at der trods en pæn organisationsprocent og et mikroskopisk medlemsfald i HK Stat i løbet af 2022 stadig er masser af medlemspotentiale blandt HK’erne i staten.  Derfor har sektorbestyrelsen investeret 5 millioner kroner i projektet, der målrettet skal hjælpe flere ind i det HK-faglige fællesskab på udvalgte områder. Et af dem er som nævnt skatteforvaltningen. Her er tæt på 2.500 medlemmer, men næsten 3.900 arbejder på HK Stats overenskomst. Ergo er der 1.400 nye medlemmer at gå efter. Men færre indmeldelser end de 1.400 kan gøre det:

- Vores ambitiøse næstformand Ulla Moth-Lund Christensen sagde først, at målet skulle være 100 procent organisering. Det mente jeg var lidt for optimistisk … Siden nåede vi frem til et mål om at øge organiseringsgraden med 10 procentpoint. – fra 64 til 74 procent, siger Pernille Fabricius med et smil.

Det handler om at skabe relationer

Og hvad er så tricket, der skal få flere i skatteforvaltningens 7 styrelser til at melde sig ind? Det er at gøre TR'erne trygge i deres rolle som ambassadører for fagforeningen. For at nå det mål skal man bruge det rette ordvalg, forklarer Pernille. Fx dur det ikke at tale om organisering, selvom det er præcist, hvad projektet går ud på.

- Vi kan godt opleve noget modstand hos tillidsrepræsentanter, når vi bruger ordet organisering. De føler, at der ligger en forventning om, at nu skal de ud og være sælgere, siger Pernille Fabricius.

Det fungerer bedre at sige, at det handler om skabe relationer både til både medlemmer og potentielle medlemmer. Og at forklare, hvor vigtig en opgave tillidsrepræsentanterne har i at byde velkommen, når nye kolleger træder ind ad døren - hvad de gør i en lind strøm i skatteforvaltningen for tiden.

- Når man tager den vinkel på det, er det som om skuldrene på tillidsfolkene falder lidt ned. Som om de tænker, 'Nå ja, det er ok, det kan vi da godt finde ud af,' fortæller Pernille.

Viser, at der stadig noget at kæmpe for

I denne tid er hun sammen med to erfarne faglige konsulenter, Dorte Coster Waldau og Lisbeth Holm, fra HK Stat Hovedstaden ude for at afvikle de første af kurserne for de tillidsrepræsentanter, der altså skal indtage hovedrollerne, når den ambitiøse organiseringsindsats skal rulles ud på arbejdspladserne.

Pernille er kursusleder og underviser ikke. Det gør derimod Dorte og Lisbeth. Kursisterne skal lave øvelser i organisering - eller rettere i at opbygge relationer. De skal føle sig trygge i det, og bliver præsenteret for forskellige værktøjer.

- Til en start fortæller vi dem, hvad en fagforening er. Og de skal lave deres eget projekt for, hvordan de tager imod nye kolleger. Hvad er det for kampe, fagforeninger fører? Hvad er perspektivet ved at være medlem?

- Vi har taget udgangspunkt i, hvordan arbejdstiden er blevet kortere i årenes løb.  Det er et emne, TR kan forholde sig til. For at perspektivere slutter vi af med at konstatere, at nu har vi de 37 timer: Hedder det næste så 4-dagesuge? Vi prøver at konkretisere, at der stadig er noget at kæmpe for, forklarer Pernille Fabricius.

Lægger planer for aktiviteter

På kursets 2. dag står den på handleplaner. Med inspiration fra et idekatalog skal TR og deres lokale afdelingsmedarbejdere lægge planer for, hvilke indsatser de snart skal lave i fællesskab på de enkelte TR'ers arbejdspladser. Det er dér, de egentlige slag skal vindes.

- Den første indsats kunne fx være, at man i det nye år kommer med en kaffevogn og deler rundstykker ud. Og det kunne senere blive fulgt op af et gå hjem-møde om et eller andet tema. TR afgør sammen med afdelingsmedarbejderne, hvad de mener vil virke godt for netop dem og hvad de tror, at deres kolleger vil finde interessant, understreger Pernille.

Unge Mahmut og Arne på 56 er ret forskellige

Nye kolleger er forskellige. Og i øjeblikket bliver der ansat mange i skatteforvaltningen med en helt anden baggrund end tidligere. Derfor har projektgruppen sammen med tillidsrepræsentanterne selv udviklet 8 såkaldte personaer. De får personaerne både som påklædningsdukker og som papfigurer, der kan stå på bordet.

Én persona er 'Mahmut'. Han er 26 år og finansøkonom. For ham er karriere vigtig. Og løn. 'Hvordan gavner det mig.' spørger han.  

En anden type er 'Arne': 56 år. Han motiveres af succes, anerkendelse og spændende opgaver. Medlem af gul forening. Rolig og selvsikker. Arne vil nok være interesseret i fx lønforsikring, juridisk bistand og kompetenceudvikling, fremgår det beskrivelsen.

For Kim Aalbæk fra Struer var det arbejdet med de forskellige personprofiler givende:

- Personaerne er superrelevante. Jeg tror da, at vi alle sammen kender nogle profiler, som vi har bedre forudsætninger for at møde end andre. For mig er det fint at kunne sparre om dem, man synes er svære, siger han.

Kurset generelt giver han pæne ord med på vejen:

- På kurset får vi får pudset vores samarbejdsrelationer af med dem, vi kender og er vant til at samarbejde med (afdelingsmedarbejdere og valgte, red.). Og helt lavpraktisk får vi talt med andre tillidsrepræsentanter om fx medlemsarrangementer. Nogle ideer og koncepter kan man så copy-paste. Den slags bliver bedre, når man er sammen et par dage.

Kim fremhæver også, at der med kurserne her er tale om en større indsats. Det er godt, mener han:

- Der er investeret i, at man kan gøre en lidt større indsats. Det virker meget helstøbt. Man kan tit nok få at vide, hvad man bør gøre. Men her følger både midler og støtte med. Det er prisværdigt. Man kunne være bange for, at det blev en sludder for en sladder. Men det her arrangement er jo del af en stor kampagne, hvor der også er afsat midler nok. Det giver muligheder for at gøre noget ekstra i det lokale organiseringsarbejde, siger Kim Aalbæk.

Svært i krisetider

Mange sejl er altså sat til for at hjælpe tillidsrepræsentanterne i skatteforvaltningen med at invitere nye kolleger ind i HK. Folkene bag projektet glæder sig til at se resultaterne. Desværre kunne timingen have været bedre, mener Pernille Fabricius. En krise er kommet på tværs.

- Det er et rigtig svært tidspunktet at komme ud på. Folk har ikke nogen penge. Alt går til el og gas. Så det handler om at indgyde troen på, at relationsarbejdet er med det lange perspektiv. Resultaterne skal nok komme.

Så det går altså ikke ud på, at charmeoffensiven straks skal føre til, at folk siger 'Ja tak, meld mig ind i HK?'

- Sådan vil det være for nogle. Vi tror på, at der er nogle lavthængende frugter. Skatteforvaltningen har jo ansat over 1.000 nye medarbejdere de senere år, og de ansatte har været hjemsendt under corona, så vi har en forventning om, at mange for det første ikke rigtigt ved, hvem deres tillidsrepræsentant er og for det andet aldrig er blevet spurgt, om de vil være medlem, siger Pernille Fabricius.

TR Kim Aalbæk i Skattestyrelsen i Struer har dog ikke oplevet, at den aktuelle smalhals på grund af høj inflation har fået kolleger til at melde sig ud. Men nogle ønsker ikke at være medlem, fordi de synes, kontingentet er for højt, fortæller han. Hos Kim er 4 ud af 5 på HK-overenskomsten medlemmer af HK Stat.

Se HK Stat jobbeskrivelse for tillidsrepræsentanter