Gitte og SImon

Gitte Geertsen og Simon Tøgern siger tak for stemmerne.

De seneste 17 dage har knap 60.000 medlemmer af HK Privat kunne stemme om deres nye overenskomster. Det har hele 65,4 procent gjort, hvilket er ny stemmerekord for HK Privat.

Overbevisende 88,8 procent har samtidig stemt ja til forhandlingsresultaterne, og det glæder formand for HK Privat, Simon Tøgern.

- Det er utroligt vigtigt, at medlemmerne bruger deres ret til medbestemmelse, så jeg er både glad for og stolt over, at der endnu en gang bliver sat stemmerekord. Med så høj stemmedeltagelse og stor opbakning til forhandlingsresultaterne, er vi som fagforening og forhandlere styrket frem mod OK25, siger han.

Mission Lokal Løn

Selvom OK23 kun akkurat er afsluttet, står der allerede nu flere store opgaver og banker på frem mod OK25. Løn har været et altoverskyggende tema ved OK23, og en central del af overenskomstfornyelserne er nye værktøjer til tillidsrepræsentanter, der skal skabe bedre rammer for de lokale lønforhandlinger.

Blandt andet er det nu skrevet ind i overenskomsterne, at tillidsrepræsentanter kan få indblik i virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter. Men de nye bestemmelser er ikke en tryllestav til lønstigninger, siger Simon Tøgern.

- Tillidsrepræsentanter og ansatte har fået en bedre position i de lokale lønforhandlinger, og vores klare forventning er, at det vil føre til mere reelle forhandlinger og bedre lønresultater. Men vi forventer bestemt ikke, at det bliver lige nemt alle steder.

- Derfor er vi i HK Privat på vej med flere konkrete initiativer, der skal understøtte arbejdet med den lokale løndannelse og ruste vores tillidsrepræsentanter og medlemmer til at udnytte de nye muligheder, siger Simon Tøgern.

 

Snart vrimler det med "Uddannelsesrepræsentanter"

Men forbedringerne i de nye overenskomster er ikke kun fokuseret på løn. Også uddannelsesområdet får et skub. Dels får medarbejdere nu fuld løn under selvvalgt uddannelse – før var det 85% af lønnen. Dels introduceres den helt nye rolle: Uddannelsesrepræsentanten.

Uddannelsesrepræsentanten får uddannelseskasketten på, nøjagtig ligesom en arbejdsmiljørepræsentant har arbejdsmiljøkasketten.

Når snakken så går på nye kurser eller kompetencer, ja så kan både ledelse og medarbejdere række ud til uddannelsesrepræsentanten.

OK23

FORBEDRINGER I OVERENSKOMSTAFTALERNE

 • Fritvalgskonto: Øges fra 7% til 9%.
 • Pension: Hvis din arbejdsgiver før indbetalte 8% til din pension, øges det nu til 10%. Dit eget bidrag vil falde fra 4% til 2%. Er din pensionsaftale anderledes end beskrevet, skal forbedringen justeres lokalt.
 • Uddannelse: Du får fuld løn under selvvalgt uddannelse via overenskomstens kompetencefond. Før var det 85% løndækning.
 • Barsel: Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den anden forælder end moderen. Og 2 uger kan forældrene dele frit.
 • Tillidsrepræsentanten: TR får indsigt i virksomhedens økonomi for at styrke lokale lønforhandlinger.
 • Elevsatser: Elever, lærlinge og praktikanter får markante lønstigninger på 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.
 • Natarbejde: Fremover skal virksomheder med natarbejde følge anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
  - Højst 3 nattevagter i træk.
  - Højst 9 timers vagter.
  - Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
  - Gravide har højst 1 nattevagt om ugen.

  Virksomheden har pligt til at drøfte natarbejde med TR og AMR. Skønnes det, at virksomheden ikke kan leve op til anbefalingerne, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:
  - Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
  - Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
  - En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.                     
Vis mere

 

Alternative arbejdsformer

Endelig tackler overenskomsten også nogle af de alternative arbejdsformer, som afviger fra den klassiske 8-16 fra mandag til fredag.

Hvordan strikker vi en 4-dages arbejdsuge sammen? Hvordan ser den optimale hjemmearbejdsdag ud? Den slags spørgsmål arbejder et udvalg blandt både arbejdsgivere og arbejdstagere inden for handel, viden og service.

Endelig bliver reglerne for natarbejde skærpet betragteligt. Virksomheder skal følge de officielle anbefalinger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det betyder eksempelvis, at gravide max skal arbejde nat én gang om ugen.

Så der er nok at arbejde videre med.

- Vi skal i arbejdstøjet. Vi har stor respekt for medlemmernes stemmer og ønsker, så det er bare at klø på, afslutter Simon Tøgern.

HK Privats stemmeprocenter ved tidligere urafstemninger:

2007: 30,3 procent - 76 procent ja og 24 procent nej
2010: 46,1 procent - 12 procent ja og 88 procent nej*
2012: 33,8 procent - 82,5 procent ja og 17,5 procent nej
2014: 50,8 procent - 91,5 procent ja og 8,5 procent nej
2017: 54,2 procent - 85,60 procent ja og 14,40 procent nej
2020: 64,8 procent - 94,8 procent ja og 5,2 procent nej
2023: 65,4 procent - 88,8 procent ja og 11,2 procent nej

* HK Privat anbefalede i 2010 medlemmerne at stemme nej.