lønstrukturkommissionens medlemmer

Mange tænker straks på sygeplejerskernes lønkrav, når de hører om Lønstrukturkomiteen. Men komiteens digre rapport dokumenterer, hvordan lønnen er for en lang række grupper af ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Her offentliggør komite-formand professor Torben M. Andersen (forrest) hovedkonklusionerne sammen med nogle af de eksperter og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som har bemandet komiteen. Blandt andre fungerende formand for FH, Morten Skov Christensen (nærmest Torben Andersen).

Selv om rapporten fra Lønstrukturkomiteen har været undervejs siden efteråret 2021, og uanset at den er både lang, grundig og intenst gennemdrøftet af komiteens medlemmer, udgør den ikke nogen facitliste over, hvad der er en retfærdig løn for de enkelte faggrupper i den offentlige sektor.

Det understreger Rita Bundgaard, formand for HK Stat, chefforhandler for statens ansatte og medlem af Lønstrukturkomiteen på et mandat fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Grafikker fra rapporten kunne ellers give indtryk af, at bestemte faggrupper får for lidt, mens andre er overbetalte i forhold til længden af deres uddannelser, deres erfaring og deres grad af ledelsesansvar. Men sådan kan man ikke bruge rapporten, understreger Rita Bundgaard.

- Komiteens analyser bekræfter, at løn ikke kan sættes på formel. Mange forhold har betydning for løndannelsen – det gælder blandt andet erfaringer, ledelse, uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse, opgaver, ansvar, udbud- og efterspørgsel osv. Analyserne er derfor ingen facitliste, siger formanden og komitémedlemmet.

OK24 skal rette op på reallønstab


Rita Bundgaard. Foto Mikkel Østergaard

Hun ser derimod komiteens analyser som ”et godt grundlag for parterne for videre drøftelser om løn på det statslige område”. Næste større drøftelse af den art bliver OK24, der for alvor går i gang til vinter. Til den tid skal der blandt andet betydeligt flere lønkroner på bordet. HK’ere og andre skal have rettet op på det indhug, den skyhøje inflation har gjort i deres købekraft, mener Rita Bundgaard.

- Enhver overenskomstforhandling er særegen og har sit eget baggrundstæppe og udfordringer. Ligesom ved OK23 på det private arbejdsmarked står vi med en kæmpe udfordring ved OK24, fordi vores medlemmer har lidt et stort reallønstab i OK21-perioden, og samtidig ser ind i en periode med højere inflation end, hvad vi har været vant til gennem mange år. På det statslige område har vi en klar forventning til, at vi lønmæssigt får rettet op på det ved OK24, siger hun.

HK’ere skal ikke betale for andres lønløft

Lige så klart er hendes krav til, hvordan de 3 ekstra lønmilliarder, som SVM-regeringen har lovet at finde til at afhjælpe problemer med at rekruttere nogle af de offentlige faggrupper, ikke skal finansieres. Uanset hvordan de kommende trepartsforhandlinger om pengene falder ud, er Rita Bundgaards budskab klart: Eventuelt forbedrede vilkår for udvalgte grupper må ikke gå ud over andre grupper af offentligt ansatte.

- Det er afgørende, at finansieringen og udmøntningen af ekstra lønmidler til udvalgte grupper ikke kommer til at betyde, at råderummet til at udvikle lønnen for andre grupper ved kommende overenskomstforhandlinger bliver forringet. Jeg ku’ fx godt være bekymret for at møde en statslig forhandlingsmodpart, som vil være ekstra påholdende med henvisning til, at der allerede er budgetteret med ekstra milliarder og at riget fattes penge, siger HK Stat-formanden.

Rita Bundgaard tilføjer efter offentliggørelse af Lønstrukturkomiteens rapport, at hun anerkender regeringens ønske om at tilføre ekstra lønkroner – men at fordelingen af dem naturligvis skel ske inden for rammerne af den effektive danske model.

- Lønnen – herunder for HK’erne i staten – skal fortsat forhandles i overensstemmelse med den danske model. Det vil sige forhandlinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere og uden indblanding fra andre, regeringen fx, siger hun.  

’Brug nu de lokale lønforhandlinger’

Til HK’ere i staten, som måske havde håbet på håndfaste anbefalinger i komiteens rapport til et her og nu-lønløft har hun denne anbefaling:

- Brug nu de lokale lønforhandlinger! De er så vigtige. Vi har fortsat ny løn, der giver mulighed for tillæg for funktioner og kvalifikationer. Vores lønsystem indeholder ikke nogen automatik – fx i form af anciennitetsbestemte lønstigninger. Derfor er det ekstra vigtigt at bruge mulighederne for at forhandle lokalt. Og sørg for løbende at kompetenceudvikle dig. Uddannelse kan være et godt argument for højere løn. Det viser også analyserne i Lønstrukturkomiteens rapport, forklarer Rita Bundgaard.

Læs mere på loenstrukturkomiteen.dk