HK.dk logo

HK Post & Kommunikation

26. februar 2018  |  HK Service Hovedstaden

 

Køb og støt de unge amerikanere

Køber du varer på amerikanske hjemmesider ? Har du sympati for de unge amerikaneres protester efter skolemassakre ?

- Så kan du støtte de unge ved ikke at få dine køb leveret med pakkefirmaet FedEx, siger klubformand Eigil Johannesen.

- FedEx giver en rabat på 26 procent til medlemmer af National Rifle Association (NRA).

Ritzau oplyser, at virksomheden ikke har kommentarer til aftalen med NRA. Andre virksomheder har meddelt, at de vil stoppe samarbejdet.

- Jeg har netop valgt at leje en bil ved Hertz i sympati for deres beslutning. Det er min lille støtteerklæring, siger Eigil

Du kan leje biler hos Hertz med rabat gennem Forbrugsforeningen. Èn af dine medlemsfordele som medlem af HK.

Eigil Johannesen
Klubformand 
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Efterløn


Den 20.12. 2017 blev lovforslaget om skattefri udbetaling af efterløn (L89) vedtaget af Folketinget.
 
Alle – nuværende som tidligere medlemmer – vil kunne logge på Mit HK og se summen af efterlønsbidragene og ansøge om udbetaling via Mit HK.

Medlemmerne vil modtage en udbetalingsspecifikation, når ansøgningen er behandlet, hvorpå der står, hvornår beløbet er til rådighed. (Typisk 2 bank dage efter ansøgningen).
 
Medlemmer født i 1953 – 1955 kan endnu ikke bruge løsningen på Mit HK, det forventer vi, at de kan inden udgangen af januar 2018.
Spørgsmål til beløbets størrelse eller selve udbetalingen stilles til 3364 3900 (Medlemsservice centralt).
Spørgsmål til selve efterlønsordningen og den skattefri præmie stilles til 70 10 6789 (A-kassen)..
HK Post & Kommunikation skal i den forbindelse henvise til, at man som medlem stiller spørgsmålene til A-kassens information og rådgivning. 
 
Mvh Næstformand Karin Lauritsen
HK Post og Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Pas nu på pengene, Andreas


Det er klubformand Eigil Johannesens råd til de Radikales transportordfører Andreas Steenberg. Han ønsker bl.a. svar på, hvordan Regeringen sikrer vandtætte skodder mellem PostNords befordringspligtige og ikke-befordringspligtige forretning.

- Over 1 mia. kroner er reserveret til afsked med rådighedsløn. De kan altså ikke bruges til at betale for drift. Transformationsprogrammet (ny produktionsmodel) er baseret på, at f.eks qvikbreve på sigt omdeles sammen med bl.a. befordringspligtige pakker.

Yderligere danske politiske krav som modvirker sådanne synergier, vil kun betyde yderligere afskedigelser, herunder med rådighedsløn, slutter Eigil Johannesen.

- Med andre ord endnu en regning til skatteborgerne!

Samrådet er åbent for alle og finder sted 18. januar kl. 10.10 i vær. S-092 på Christiansborg. 

Eigil Johannesen
Klubformand 
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

ER DU KLAR TIL NYT JOB?

Invitation til medlemsmøde for HK medlemmer. 
 
Mødet finder sted på Hedegårdsvej 88 i Conference Augustenborg A.0.20A tirsdag den 14. november kl. 15.30 - 17.00.
 
På mødet deltager Henning Jørgensen fra HK Hovedstadens Virksomheds- og Kompetencecenter.
 
Er du ”jobklar”, hvis opsigelsen pludselige ligger der? Eller kan du selv gøre noget for at gøre dig mere attraktiv for arbejdsmarkedet?
 
Det kan ikke siges for tit: Det er godt at have en Plan B og være forberedt.
 
På mødet vil Henning komme omkring disse emner:
 
• Hvordan ser arbejdsmarkedet ud? Hvor finder man jobbene?
• Opkvalificeringsmuligheder
• Jobsøgning og CV
• Hvad tilbyder HK? Karrieretelefonen, VKC og HK’s Jobbørs.
 
Tilmelding sendes til 01hsc@hk.dk

Venlig hilsen og på gensyn
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Tillidsmand: »Løgn«

Brancheorganisationen ITD’s gentagne påstande om statsstøtte og unfair konkurrence, fik klubformand Eigil Johannesen til at sige det ligeud i JyllandsPosten i dag: 

- Jeg synes, at det er decideret løgn, de postulater Carina Christensen kommer med. Vi konkurrerer på fuldstændig lige vilkår om pakker og stykgods. Der er ikke gået en eneste skattekrone ind i hverken den danske eller svenske del af PostNord, tværtom er der kun udloddet penge til ejerne. Og de 2,3 mia. kr. , som man nu beder om, skal bruges til at uddele fyresedler til tjenestemænd, der bl.a. har arbejdet inden for aktiviteter, som man nu trækker sig ud af, siger Eigil Johannesen.

Den samme kritik bringes også i dagens Transportmagasinet.dk.

- Digitalisering og markedskræfterne er udfordrende nok. Vi deltager i debatten, og respekterer andres holdninger. Men som fagforening finder vi os ikke i, at nogen truer medlemmernes arbejdspladser med løgne. Når ITD argumenterer med fake news, kan vi også være tydelige i vores reaktion, slutter klubformanden.

Eigil Johannesen
Klubformand
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Post- og Telegrafvæsenets Jubilæumsfond

Den årlige uddeling af jubilæumsfondens legatportioner sker i december. Alle ansatte i PostNord Danmark A/S samt ansatte, der er overgået til datterselskaber i Post Danmark A/S, kan søge. Ansøgningen om legatportion skal sendes inden 1. december til:

HK Post & Kommunikation, Det danske Post- og Telegrafvæsens Jubilæumsfond,
Svend Aukens Plads 11,
2300 København S.

Ansøgningen kan også sendes på mail til service@hk.dk . Anfør ”Jubilæumsfonden” i emnelinjen.

Du skal bruge ansøgningsblanket D 10 (findes på PostNords Intranet under Værktøjer, HR, blanketter og tjeklister. D 10 findes nederst i listen under diverse).

I ansøgningen skal du skrive og begrunde, hvad du vil bruge pengene til. Formålet skal opfylde indholdet i fondens § 2. Din ansøgning skal underskrives af nærmeste chef, jfr. dog § 3.

§ 2
Renterne af fondens midler anvendes til understøttelse til flittige og dygtige medarbejdere i PostNord Danmark A/S, der ved studier eller rejser i udlandet eller hjemme agter eller har søgt at dygtiggøre sig til deres stilling. Tidligere ansatte i Post Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i datterselskaber til Post Danmark A/S kan på de samme betingelser komme i betragtning ved uddelingen af legatportioner. Understøttelsen uddeles hvert år i december i legatportioner, der ikke kan være mindre end 3.000 kr.

Herudover anvendes fondens midler som en hjælp til rejse eller rekreationsophold for værende eller tidligere postmestre/distributionschefer indenfor det københavnske postområde, idet ingen portion til dette formål dog må være mindre end 1.000,- kr.

§ 3
Ansøgning om legatportion indsendes til fondens bestyrelse inden udgangen af hvert års november måned og må indeholde udførlige oplysninger om de udgifter, ansøgeren har haft, eller om den påtænkte anvendelse af legatet. Ansøgningerne tilstilles bestyrelsen og skal være anbefalet af ansøgerens foresatte. Ansøgninger fra pensionerede postmestre/distributionschefer skal ikke anbefales.

Ansøgerne får besked efter afholdelsen af bestyrelsesmødet i december, og legatportionerne er til rådighed primo februar.

...........................................................................................................................................................................

Postomdelingen lukker ikke ned

Det er klubformand Eigil Johannesen citeret for i Børsen d.d.

”Danmark er ingen bananrepublik ! HK vil også reagere juridisk på enhver økonomisk ”finte” som ejere eller flertallet i bestyrelsen måtte finde på”.

Eigil Johannesen
Klubformand
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Giv os en fremtid

For Eigil Johannesen, fællestillidsrepræsentant for HK’erne i PostNord Danmark, er fordoblingen af underskuddet (resultatet i 2. kvartal 2017) desværre ikke en overraskelse.

- Det er the never ending story det her. Det er så ærgerligt, men det viser også bare, hvor meget det haster med at få redningsplanen for PostNord Danmark på plads, siger han.

Samtidigt understreger han, at virksomheden – og staten som ejer – bør tage ansvar for omskoling af de flere tusinde medarbejdere, der skal fyres.

- Som sagen står nu, kan PostNord Danmark ikke aftale ordentlige omskolingsforløb til alle de ansatte, de skiller sig af med. Altså er der tale om et statsejet selskab, der fyrer op mod 4.000 medarbejdere uden at opkvalificere. Samtidig vil Regeringen slå sig op på at få flere i arbejde gennem opkvalificering. trepartsforhandlingerne har derfor meget konkret betydning for os, siger Eigil Johannesen.

Eigil Johannesen
Klubformand
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Livet er forbundet med risici
Eller kunsten at stille de rigtige spørgsmål

DR’s nyeste artikler om redningen af PostNord Danmark får klubformand Eigil Johannesen til både at ryste på hovedet, og blive lidt filosofisk:

"At leve er forbundet med risici anerkender de fleste. Men at forretningslivet derfor også er forbundet med betydelig risici, er tilsyneladende en nyhed for Nordea og DR’s ekspert Lars Buch.

Det er heller ingen nyhed, at staten ultimativt indestår for forpligtigelser over for medarbejderne i PostNord Danmark på langt over 2,3 mia. kr. Og den risiko kan ingen businessplan fjerne.

Der er forskellige politiske valg, men rent økonomisk er regnereglerne forholdsvis simple. Og derfor også nemt at stille sig selv de væsentlige spørgsmål:

Liberal Alliances Villum Clausen burde også svare på, hvem han kan sælge de danske aktier til, og til hvor meget ?

Det er i hvert fald kostbar symbolpolitik sammenlignet med statens ultimative forpligtigelser over for medarbejderne.

Og hvor meget vil det koste ekstra, når en anden / andre distributør(er), skal varetage statens forpligtigelse til at omdele de breve og pakker, der kommer fra udlandet ?

Der er ingen nemme løsninger, uanset hvor længe ejerne forhandler.

Som medarbejder, herunder fællestillidsrepræsentant for 600 HK’ere i PostNord Danmark, opfordrer jeg til, at ejerne snart træffer deres valg.

Som medarbejdere har vi behov for at vide, om fremtiden er 4000 fyresedler som planlagt, eller endnu flere ?”

Eigil Johannesen
Klubformand
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Hvad syntes du om Cirkusrevyen ?

Tidende planlægger ikke en kultursektion, men det forlyder, at Ulf Pilgaard i årets Cirkusrevy har et fremragende nummer som hedder ”Posthvor”.

Har du set nummeret, så send gerne et par ord om, hvad du  syntes om nummeret.

Eigil Johannesen
Klubformand
HK Post & Kommunikation

...........................................................................................................................................................................

Ingen bank på posthuset

- Det er ikke den store overraskelse, siger klubformand Eigil Johannesen. Danske Bank har bekræftet, at samarbejdet om bankforretninger på udvalgte posthuse ophører med årets udgang.

Hovedsamarbejdsudvalget vil blive afkrævet svar på de personalemæssige konsekvenser. Der er allerede aftalt møde med medlemmer på den første arbejdsplads i Fredericia, som nedlægges som konsekvens af Danske Banks beslutning.
...........................................................................................................................................................................

Vi bøjer ikke nakken !

Klubformand Eigil Johannesen mener, at HK’erne i PostNord Danmark kan være stolte af deres indsats og vilkår.

I 2001 ville tjenestemændene ikke stå i vejen for udviklingen af Post Danmark A/S. Tjenestemændene krævede – og fik – blot uændrede afskedigelsesvilkår. Post Danmark A/S fik frihedsgrader, som bl.a. betød kapitalfond i ejerkredsen, investeringer i Belgien og senere fusion til PostNord AB.

De senere år har lønudviklingen været lavere end generelt på det private arbejdsmarked. Af hensyn til PostNord Danmarks udviklingsmuligheder.

Vi ændrede vores lokalaftaler før tid, så bl.a. den betalte spisepause bortfaldt.  Af hensyn til PostNord Danmarks udviklingsmuligheder.

HK’erne har leveret!

Afsked med rådighedsløn er ingen naturlov, Håkan. Det er konsekvensen af en bevidst ledelsesmæssig beslutning.

Og dét er ikke til forhandling!

Situationen i Danmark er alvorlig. Og det haster. Men derfor kan beslutningerne godt være kloge. Dét vil HK Post & Kommunikation gerne være med til. Derfor blander vi os i debatten.

Men HK’erne skal være en del af koncernens fremtid i Danmark. For selv om transformationen lykkes, vil HK’erne blive ramt af landechefens mål om en halvering af administrationen.

...........................................................................................................................................................................

Kritik af SKAT: Klokkeklar overimplementering koster 400 post-job
 
- SKAT har et alvorligt forklaringsproblem, mener klubformand Eigil Johannesen.
 
Årsagen er, at SKAT fra nytår ikke accepterer, at netbutikker sender pakker via Postnord uden at skulle betale moms på portoen.
EU’s økonomikommissær Pierre Moscovici svarer EU-parlamentarikeren Ole Christensen (S), at SKAT tilsyneladende ikke har spurgt EU-Kommissionen, om de danske regler er i orden, før de ændrede reglerne med henvisning til, at de var imod EU-praksis.
 
- Ændringen kan vise sig katastrofal for Postnord og for de mange medarbejdere, der risikerer fyring, når Postnord må spænde livremmen ind, siger Ole Christensen MEP (S). 
 
- Kommissæren ikke så meget som antyder i sit svar, at der skulle være et problem med den danske praksis. Jeg er nu efterladt med det indtryk, at det er SKAT, som på eget initiativ har valgt at ændre praksis. Derfor er der for mig at se tale om klokkeklar overimplementering, siger Eigil Johannesen, der er fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Postnord Danmark, som havde bedt Ole Christensen om hjælp.
 
Et ekstra søm i kisten
Regelændringen betyder, at det bliver dyrere for netbutikker at sende pakker med Postnord. Postvæsenet forventes derfor at miste en årlig omsætning på 300 millioner kroner, som vil overgå til private fragtfirmaer som for eksempel GLS.
 
Det vil uundgåeligt medføre yderligere nedskæringer i det i forvejen hårdt pressede Postnord, vurderer HK, som estimerer, at op til 400 postansatte risikerer at miste jobbet som følge af regelændringen.
 
Eigil Johannesen er glad for altinget.dk's interesse for sagen.

...........................................................................................................................................................................

Overenskomstforhandlingerne er i gang

CO-industri og Dansk Industri tog i går officielt hul på forhandlingerne om nye overenskomster til cirka 230.000 ansatte i industrien, herunder PostNord Danmark og PostNord Scanning. Og CO-industris formand Claus Jensen, formand for Dansk Metal, lægger da heller ikke skjul på, at han har større forventninger til forhandlingerne denne gang end ved de forrige tre overenskomstindgåelser.

- Vi har gennem en lang årrække fra medarbejdernes side udvist rigtig stor solidaritet med virksomhederne i forhold til at køre en afdæmpet udgiftsudvikling. 
 
- Det har HK'erne i Post Danmark og Distribution Services også vist - uanset de fortsatte økonomiske udfordringer, konstaterer klubformand Eigil Johannesen.
 
- Der er kommet mange krav ind på efteruddannelse. Medlemmerne er bekymrede for, om de også om fem-ti år har de kompetencer, der skal til for at blive i jobbet. Samtidig har der været meget diskussion om tilbagetrækning, så det er klart, at der også ligger en stor stak krav om forskellige løsningsmodeller på det område, siger CO-industris næstformand  Mads Andersen.
 
Klubformand Eigil Johannesen får som medlem af sektorbestyrelsen i HK Privat et førstehåndsindtryk af de kommende uger.

- Ja, vi har i dag haft generalprøve på SMS advisering, så sektorbestyrelsen kan mødes med kort varsel, når det bliver nødvendigt.

...........................................................................................................................................................................

Engangsvederlag på 1 %

I forbindelse med de nye aftaler omkring spisepause, fastholdelsesdage, feriegodtgørelse mm blev det aftalt, at der udmøntes et engangsvederlag 2017 på 1 % procent pr. 1. januar 2017.

Det blev samtidig aftalt, at procenten beregnes af den gennemsnitlige årsløn i hhv. 2016.

Ikke alle HK'ere er forudlønnede, så gennemsnitslønnen kan først beregnes med årets udgang. Derfor kommer procenten først på lønsedlen sidst i januar.

...........................................................................................................................................................................

Medlemsbidrag til Aktivitetsfonden udbetales

HK Post & Kommunikation har besluttet at tilbagebetale de bidrag, som blev indbetalt til Aktivitetsfonden (tidligere: ”Konfliktfonden”) før 1.7.1980. Du kan se mere om dette i Tidende nr. 3/2016.                            

Mener du dig berettiget til et bidrag fra fonden, og har du ikke fået det, så kontakt Hanne Clausen.

NB. Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling er 28. februar 2017.
...........................................................................................................................................................................

Vi kan ikke undgå stress – men vi kan undgå at blive syge af det (nu på YouTube)

Vi ved, at flere gerne ville med til et af fyraftensarrangementerne i november med cand.psych. Lars Aakerlund, men var forhindrede pga. arbejde, ferie eller andre aktiviteter.

I skal selvfølgelig ikke snydes. Vi fik (helt undtagelsesvis) et af arrangementerne optaget.

Du har mulighed for at se det her:

https://youtu.be/Juoph_Gq-s4

Et medlem, der har været til snigpremiere på videoen siger: ”Den skal ses i sin fulde længde – bør ikke forkortes”.

Så selvom den varer 78 min.: Tiden vil være godt givet ud. Hvis du ikke selv har været ramt af stress, så har du måske en kollega, ven eller ægtefælle, der har. Videoen kan give dig vigtige værktøjer.

...........................................................................................................................................................................

Fradrag for svagelighedspension

I Tidende, som kommer på gaden her i uge 49, er der en omtale af, at almindelig svagelighedspension medfører fradrag i efterlønnen. Det er IKKE korrekt. Sagen vedrørte fradrag i dagpenge. Sætternissen beklager. 

Efter Tidende blev sendt i trykken, er der så yderlige sket det, at Ankestyrelsen har truffet afgørelse i et antal ankesager. Afgørelsen betyder, at almindelig svagelighedspension IKKE medfører fradrag i dagpengene. Berørte medlemmer, som er blevet ramt af fradraget, vil blive kontaktet af A-kassen.

...........................................................................................................................................................................

Ingen røg er for småligt

Det er formynderisk, overimplementering og unødvendigt jf. Code of Conduct begrundede tillidsrepræsentanterne fra HK Post & Kommunikation deres nej til den nye rygepolitik for landekontoret.

I løbet af mandagen blev medarbejderne på Hedegaardsvej 88 orienteret om, at de fra den 1.1.2017 ikke længere må ryge på matriklen og kun må forlade arbejdspladsen i deres egenbetalte pause(r).
AC støttede i samarbejdsudvalget totalforbuddet.

- Totalforbud er muligvis moderne management, men jeg synes nu, at medarbejderne burde have frihed under ansvar, så længe de passer deres arbejde, siger klubformand Eigil Johannesen

...........................................................................................................................................................................

MEP vil hjælpe ansatte i PostNord Danmark 
 
Hej Eigil,
 
Socialdemokratiet har stillet sig meget kritiske over for, at SKAT nu skal til at ændre praksis. Vi er langt fra enige med regeringen på dette punkt.
Ganske rigtigt står der i artikel 132, at offentlige postvæsen skal fritages for moms. Det skal dog ske med respekt for EU's andre regler, således der ikke bliver tale om misbrug. Jeg har dog meget svært ved at se, at der har hersket misbrug i det danske postvæsen. Den nuværende praksis har eksisteret i sin nuværende i 25 år. Derfor er jeg meget uenig i, at SKAT nu skal til at ændre praksis.
 
Jeg vil forsøge at stille et spørgsmål til Kommissionen vedr. problemstillingen. Måske kan de rette op på sagen.
 
Bedste hilsner, Ole Christensen

...........................................................................................................................................................................

Debatindlæg i Morgenavisen Jyllandsposten, 6. oktober 2016

Post Danmark er presset på økonomien
- det vidner den meget omtalte afsked med 770 af virksomhedens medarbejdere kun alt for tydeligt om. Presset kommer blandt andet fra den hastigt faldende brevmængde. Det er ærgerligt, at det koster arbejdspladser, men sådan ser markedet ud i dagens digitale Danmark. Og det er givet, at man som virksomhed må indrette sig efter de vilkår, markedet byder én

Men presset kommer højst usædvanligt også fra virksomhedens ejer, der er i gang med at underminere postens økonomi.
Den danske stat, som jo er storaktionær i Post Danmark, er i gang med at gennemføre en regelændring, som vil koste posten i omegnen af 300 mio. kr. i omsætning.

Konkret vil Skat sløjfe en regel, der i dag betyder, at netbutikker kan sende pakker via Post Danmark uden at betale moms på portoen.
Reglen stammer fra et EU-direktiv med det formål at gøre forsendelsesomkostninger billigere.

Konsekvensen ved at sløjfe reglen bliver da også højere forsendelsesomkostninger og dårligere konkurrenceevne for danske internetbutikker (andre EU-lande har uændret fordelen af undtagelsesreglen).

Forbrugerne taber på det, og de eneste, der vinder, er Post Danmarks konkurrenter. De får foræret omsætning uden at have den befordringspligt (uddeling af post til hele landet, uanset om det er økonomisk rentabelt eller ej), som det statsejede Post Danmark har.

Mister virksomheden den omsætning, vil det føre til flere store nedskæringer. Både Post Danmark og jeg som tillidsrepræsentant har advaret Skat og sågar postens minister, Hans Christian Schmidt, om konsekvenserne, men hidtil har vi talt for døve øren. Det er en mærkelig situation, og vi er nu tvunget til at undersøge, om regelændringen pr. 1. januar 2017 overhovedet lever op til EU-reglerne.

Eigil Johannesen, fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Post Danmark

...........................................................................................................................................................................

HK Post & Kommunikation  på Børsen

I Børsen den 16. juni forsvarer klubformand Eigil Johannesen en særregel for befordringspligtige pakker. Endnu et eksempel på hvordan din fagforening deltager i samfundsdebatten for at forsvare jobs og ordnede forhold.
 
Du kan læse hele læserbrevet her.
 
GLS og Bring truer dansk internethandel
 
GLS og Bring vil gerne tjene flere penge på levering af pakker til private. Fair nok – at gå efter en højere indtjening er en naturlig del af en virksomheds DNA. Problemet er bare, at den regelændring, de vil bruge til at få mere profit, vil skade dansk internethandel som helhed. I dag nyder danske internethandlende nemlig godt af en EU-regel, som fritager nogle pakker for moms på portoen. Men da den regel ikke gælder for bl.a. GLS og Bring, kan det ikke gå hurtigt nok med at få den afskaffet, kan man læse i Børsen d. 7. juni.
GLS og Bring har muligvis ret i, at de så kan tjene flere penge, men dansk internethandel ville som konsekvens blive dyrere end for internethandlende i andre lande, der fortsat tillader brug af EU-reglen.
Det vil med andre ord gøre det dyrere for danske forbrugere og virksomheder at handle på nettet. Og det i en situation, hvor EU kræver mere konkurrence for internethandel hen over grænserne.
Det er i orden at ville tjene flere penge, men ikke videre flatterende, når det skal ske ved, at alle andre skal betale mere.

Eigil Johannesen
Klubformand
HK Post & Kommunikation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursustilbud for opsagte medlemmer

HK Hovedstadens egne kurser er meget eftertragtede. Det betyder ventelister. Og ventetid er måske ikke det, man har mest af, når man er opsagt, og gerne vil styrke sit CV og gøre sig mere attraktiv for en ny arbejdsplads.

HK Service Hovedstaden har derfor besluttet at bevilge ekstra penge til kurser. I første omgang bliver kursuspladserne reserveret til opsagte medlemmer af HK Post & Kommunikation.

Emnerne spænder vidt: fra IT, engelsk, jobsøgning, LinkedIn, skriftlig kommunikation, regnskab, web og billedbehandling til personlig udvikling.

De første hold er klar til afvikling før sommerferien, og resten følger så fra sidst i august. Se kursuskataloget her.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Røde biler er arbejdsredskaber
 
- Vi var tidligere orienteret om koncernens planer om udfasning, men kendte intet til beslutningen om – bogstavelig talt – bortskaffelse fra 1.5., siger klubformand Eigil Johannesen.
 
- Vi har straks bedt om forhandlinger af arbejdstidsreglerne og supplerende kompensation for > 20.000 km. i egen bil. Koncernens rejsepolitik f.eks. brug af tog forlænger arbejdstiden for en del medlemmer, og derudover mener vi, at medarbejdere som stiller egen bil til rådighed burde få del i koncernens besparelser.
 
Eigil Johannesen har også sat den manglende involvering i afskaffelse af et arbejdsredskab på dagsordenen i Hovedsamarbejdsudvalget, og vil orienteres om arbejdsmiljøorganisationens risikovurdering af afskaffelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aftale om jubilæumsgratiale m.v.

HK Post & Kommunikation og 3 F har indgået aftale med PostNord Danmark om jubilæumsgratiale m.v.
Aftalen, som du finder her, har virkning fra 1. december 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen penge til medlemmerne i sagen om ophævelse af § 17 i ferieaftalen

Der er faldet dom i sagen om efterbetaling til tjenestemænd på baggrund af ophævelse af § 17 i den statslige ferieaftale.

Sagerne drejer sig i korte om, hvorvidt krav på efterbetaling af feriegodtgørelse efter ophævelse af § 17 i Statens Ferieaftale af 9. november 2005 er forældet for så vidt angår tjenestemænd, der er fratrådt i perioden fra den 12. marts 2005 til den 17. august 2007, eller om forældelsesfristen har været udskudt efter forældelseslovens § 21, stk. 2 og stk. 5.

Dommen faldt desværre ikke ud som håbet. Arbejdsgiverne frifindes i spørgsmålet om suspension af forældelse. Dette betyder, at der ikke kan hentes flere penge hjem til medlemmer, der falder for denne forældelsesfrist.

CFU og medlemsorganisationerne drøfter i øjeblikket om dommen skal ankes.

Når der er nyt i sagen, vil HK Post & Kommunikation skrive om dette her på hjemmesiden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HK Post & Kommunikation og PostNord Danmark har indgået en aftale om ændring af en række ansættelsesvilkår for ansatte under aftalerne med HK Post & Kommunikation. Aftalen omfatter både medarbejdere, chefer og ledere samt overenskomstkontraktansatte.

Et enigt repræsentantskab i HK Post & Kommunikation har den 26. januar 2016 godkendt aftalen.

Klubformand Eigil Johannesen kalder aftalen ”en kontrolleret nødlanding”.

Du kan læse mere om aftalen her.

Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål her (version 2). Oversigten opdateres efter behov.

 

 


__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

HK Post & Kommunikation er fagforening for funktionærer i PostNord Danmark.

Vi er tæt på din arbejdsplads, og du har kort vej til gode råd. Til servicering af medlemmerne har HK Post & Kommunikation et sekretariat, som udfører opgaverne i hverdagen.

HK Post & Kommunikation har en klubbestyrelse bestående af tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne i PostNord Danmark.


Aktuelt


Jasmin blev medlem af HK og Tillidsrepræsentant i CinemaxX

Mine kolleger kommer og spørger mig om alt muligt. Det er den vigtigste grund til, at jeg gerne...

Tillidsrepræsentant

Generalforsamling 2018 i ord og billeder

Ekstraordinær kongres, sammenlægning af LO og FTF, psykisk arbejdsmiljø og overenskomsterne for...

Generalforsamling

Discount-tolkning koster knaster

De offentlige udbudsrunder betyder løndumping for tegnsprogstolkene. Det er både dyrt og...

Organisering

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


Aktiviteter

Her har du en samlet oversigt over arrangementer og fyraftensmøder for medlemmer af HK Service...


Feriehusene

”Feriehusene” er HK Post & Kommunikations udlejning af ferieboliger. Tilbud om at leje en...


 Se flere artikler
Aktuelt

Jasmin blev medlem af HK og Tillidsrepræsentant i CinemaxX

Mine kolleger kommer og spørger mig om alt muligt. Det er den vigtigste grund til, at jeg gerne...

Tillidsrepræsentant

Generalforsamling 2018 i ord og billeder

Ekstraordinær kongres, sammenlægning af LO og FTF, psykisk arbejdsmiljø og overenskomsterne for...

Generalforsamling

Discount-tolkning koster knaster

De offentlige udbudsrunder betyder løndumping for tegnsprogstolkene. Det er både dyrt og...

Organisering

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


Aktiviteter

Her har du en samlet oversigt over arrangementer og fyraftensmøder for medlemmer af HK Service...


Feriehusene

”Feriehusene” er HK Post & Kommunikations udlejning af ferieboliger. Tilbud om at leje en...


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk